Oyun Siteleri

Lastik Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Lastik Teknikeri

Lastik Teknikeri

TANIM

 

Lastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi faaliyetlerinde bulunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Lastik üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun şekilde hazırlar,

? Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, lastik hammaddelerini, reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar,

? Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletir,

? Lastiklerin ve plastik ürünlerin yönergelere uygun biçimde pişirme ve presleme işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar,

? Üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol eder, varsa özürü giderir veya ilgililere haber verir.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

? Yarı otomatik veya otomatik tipte lastik ve plastik imal makineleri, pres makineleri,

? Tartı,cetvel, gönye gibi ölçüm aletleri ile ölçü kapları,

? Doğal ve sentetik kauçuk ve karbon siyahı gibi kauçuk hammaddeler,

? Oksit ve bileşikleri gibi dolgu; kükürt ve bileşikleri gibi sertleştirici; starik asit gibi kimyasal maddeler,

? Kort bezi, çelik teller ve çelik kortlar,

? Otomatik kontrol aletleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Lastik teknikeri olmak isteyenlerin;

? Kimya ve fizik bilimlerine ilgi duyan,

? El, göz ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen,

? Renkleri ayırdedebilen,

? Yönergeleri kavrayıp uygulayabilen,

? Ayrıntıları algılayabilen,

? Dikkatli,

? Bedence güçlü ve dayanıklı,

? Başkaları ile işbirliği yapabilen

? kimseler olmaları gerekir.

 

El ve ayaklarda ciddi sakatlıklar, ileri derecede görme ve işitme kaybı, mesleği yürütmeyi engelleyen durumlardır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Lastik teknikeri, otomotiv ve plastik endüstrisinde görev alabilir. Çalışma yeri fabrika ve atölyeler olup ortamda buhar, aşırı sıcak, gürültü ve rahatsız edici koku vardır. İş genellikle ayakta yapılır. Lastik teknikeri hem mühendislerle hem de işçilerle iletişim halindedir, ancak görevini yaparken birinci derecede aletlerle ve maddelerle ilgilidir. Bu meslekte elektrik çarpmalarına, lastik hamurlarının hazırlanması sırasında zehirlenmelere maruz kalma tehlikeleri vardır. Bunun için çalışırken iş önlüğü ve eldiven giyilmeli, gerektiğinde maske takılmalıdır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların "Lastik - Plastik" ve "Lastik ve Plastik Teknolojisi" bölümlerinde verilmekte iken, bu bölümlerin hepsi Lastik ve Plastik Teknolojisi olarak birleştirilmesi nedeniyle, "Lastik - Plastik" adıyla artık öğrenci alımayacaktır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Lastik - Plastik" Lastik ve Plastik Teknolojisi " bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

? İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O (Lastik - Plastik),

? Kocaeli Üniversitesi Köseköy M.Y.O (Lastik ve Plastik Teknolojisi)

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar "Lastik ve Plastik Teknolojisi, Lastik-Plastik" ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal-1 (SAY-1)" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır.

 

Eğitimleri süresince öğrenciler; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ile eğitimin;

 

1.yılında; Genel ve Organik Kimya, Fizik, Matematik, Polimer Kimyaya Giriş,

 

2.yılında; Makine Bakım Tekniği, Teknik Resim, Bilgisayar-Bilgi İşleme Giriş, Polimer Kimyası, İstatistik ve Kontrol Sistemleri, Proses Kontrol, Malzeme ve Ekonomi, Beşeri İlişkiler, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Enstrümantasyon Elektrik gibi meslek derslerini alırlar.

Öğrenciler uygulamaya yönelik eğitimlerini 6 aylık staj döneminde işletmelerde görmektedirler.

Eğitimleri süresince öğrencilere lastik ve plastik imalinde kullanılan makinelerin tanınması, hammaddelerin hazırlanması, yapılan işin kontrol edilmesi, arızaların saptanması, makinelerin bakım ve onarımları konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lastik - Plastik", "Lastik Teknolojisi" ön lisans diploması ve "Lastik Teknikeri" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Otomotiv sanayii ülkemizde en gelişmiş üç sektör içerisinde yer almaktadır.

 

Lastik teknikerleri; otomotiv sanayiinde, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika veya atölyelerde iş bulabilmektedirler.

 

Bu meslekte kadınların çalışma oranları oldukça düşüktür ve daha çok laboratuar çalışmalarında yer almaktadırlar.

 

Özellikle otomotiv sanayiindeki gelişmeler, ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi artırmaktadır. Lastik teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Lastik teknikerleri işe ilk başladıklarında asgari ücretin 3 katından az olmamak üzere aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücret, deneyim arttıkça, işletmenin büyüklüğüne ve yapısına göre 2-3 kat artabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lastik teknikerlerine yönelik olarak çalıştıkları işletmeler tarafından hizmet-içi eğitim programları düzenlenebilmektedir. Lastik teknikerleri, taşıt lastikleri, uçak lastikleri imalinde ya da sadece taşıt lastiklerinin kaplanması, çamurluk lastik ve taşıt içi döşeme lastikleri veya plastik mamulleri imali alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık vererek o alanda uzmanlaşabilirler.

 

"Lastik- Plastik", "Lastik ve Plastik Teknolojisi" ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları taktirde İmalat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği Üretim Mühendisliği lisans programlarına ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimya teknisyenliği,

? Kimya teknikerliği,

? Lastik teknisyenliği.

 

EK BİLGİLER

 

SORUMLULUK

 

Lastik teknikerleri, üretim programlarına ve talimatlara uygun olarak hammaddelerin ve donanımın üretime hazırlanmasından, üretimin zamanında tamamlanmasından, aksaklıkların giderilmesinden sorumludur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Elektrikli alet, makine ve donanımlarla çalışırken dikkat edilmemesi halinde elektrik çarpmalarına,lastik hamurlarının ve hammaddelerin hazırlanmasında ve ilgili işlemlerde zehirlenmelere maruz kalınabilir.

 

Çalışırken iş önlüğü ve eldiven giyilmeli, gerektiğinde de maske kullanılmalıdır.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN

? 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili Eğitim Kurumları,

? Türkiye İş Meslek Bilgi Merkezi,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Ekleyen :Editör     Okunma :2238 kez

tags lastik teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Lastik Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA