Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kütüphaneci Hakkında Bilgi

MESLEK: Kütüphaneci

Kütüphaneci

KÜTÜPHANECİ

 

Kütüphaneye gelen; kitap, süreli yayın, video-kaset ve ses kasetleri ile bilgisayar disketlerini konularına göre sınıflayan, bunları koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar,

▪ Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,

▪ Dışarıya ödünç kitap veya kaset verme hizmetini yürütür,

▪ Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,

▪ Kıymetli kitapların korunması için önlem alır,

▪ Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir,

▪ Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,

▪ Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,

▪ Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,

▪ Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Kitap,

▪ Video-video kaset,

▪ Ses kaseti,

▪ Televizyon,

▪ Bilgisayar,

▪ Mikrofiş okuma cihazları,

▪ Katalog fişleri ve kartlar,

▪ Fotokopi makinesi.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kütüphaneci olmak isteyenlerin;

▪ Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan,

▪ Dikkatli ve titiz,

▪ Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,

▪ İnsanlarla iyi ilişki kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar. Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir. İş genellikle oturarak yapılır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Şubat 2002-2003 yılında Yüksek öğretim kurulunun kararı kütüphanecilik ve arşivcilik bölümlerinin adı resmen "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" olarak değiştirilmiştir.

▪ Bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler "Kütüphanecilik" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi;

▪ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler staj yapmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kütüphanecilik" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, Okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır.

▪ Eğitimin en önemli aracı kitaplardır. Toplumumuzda okumaya verilen önemle birlikte kütüphane alışkanlığı giderek gelişme göstermekte, hizmeti yaygınlaştırmak için halk kütüphaneleri kurulmaktadır.

▪ Özel ve kamu kuruluşları da kütüphanelere verilen önemin artmasına bağlı olarak, kurum kütüphanelerinde bu alanda eğitim görmüş olan kişileri çalıştırmaya başlamışlardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kütüphaneciler kamu kurumlarında çalışırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar.

Özel sektörde ise ücretler değişkendir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Arşivci

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1447 kez

tags kütüphaneci kütüphane kütüphane memuru meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kütüphaneci ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA