Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kaporta Tamircisi / Otomotiv Gövdecisi Hakkında Bilgi

MESLEK: Kaporta Tamircisi / Otomotiv Gövdecisi

Kaporta Tamircisi / Otomotiv Gövdecisi

KAPORTA TAMİRCİSİ/OTOMOTİV GÖVDECİSİ

 

Otomobillerin, kaporta kısımlarında çarpılma, ezilme, eğilme, çürüme nedeni ile oluşan kusurları, çeşitli aletler kullanarak, eski standart yüzey düzgünlüğüne getiren veya bu kısımları yenisiyle değiştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Otomobillerin çürümüş, eğilmiş, ezilmiş çelik saclarının düzeltilmesi için, gerekli sac işleme, kesme, presleme, kıvırma, ısıtma ve kaynak işlerini yapar,

▪ Boyalı yüzeylerdeki küçük hataları, boyaya hasar vermeden düzeltir,

▪ Araçlarda, kapı ve kapak başlıklarının ek yerlerini, kenarlarını ve diğer kısımlarını çeşitli yöntemlerle tamir eder ya da değiştirir, kapı ve kapak ayarlarını yapar,

▪ Tamir edilen ya da değiştirilen yerleri zımparalar, formunu büyük ölçüde yitirmiş, sacdan yapılmış ürün veya araçları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olarak orijinal şekline sokar, boyaya hazır duruma getirir,

▪ Oto yan sanayiinde, kaporta aksamı üreten işletmeler ve otomotiv sanayiinin kaporta bölümlerinde yeni kaporta parçalarının imalat işlerini yapar,

▪ Çürüyen kaporta parçalarını onarır veya değiştirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Anahtar takımları,

▪ Cetvel, pergel, nokta gibi markalama takımları,

▪ Keski, el testeresi, sac makası, büyük kollu makas gibi kesici takımlar,

▪ Tornavida, pense, kargaburnu, çekiç, lastik tokmak, el takımları,

▪ Çelik metre, çelik cetvel, kumpas gibi ölçü aletleri,

▪ Oksijen, ark ve nokta kaynağı makineleri,

▪ Çekiçler, kriko, çamurluk kancası, lehimcilik takımları gibi doğrultma takımları,

▪ Daha önceden hazırlanmış belli bir kısıma ait kaporta parçaları,

▪ Çeşitli presler ve kalıplar,

▪ Gazaltı kaynak makinesi,

▪ Punta kaynak makinesi,

▪ Plazma kesme makinesi,

▪ Mekanik şasi, karoser doğrultma tazgahları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kaporta tamircisi olmak isteyenlerin:

▪ Kaldırma, vurma, çevirme gibi işlemleri yapabilecek düzeyde sağlam bir beden yapısına,

▪ Kaynak yapılan kaportanın düzgünlüğünü anlamak için parmak duyarlılığına sahip,

▪ Ellerini ustalıkla kullanabilen,

▪ Gürültülü ortamlara dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kaynak yapıldığı zaman dumanlıdır. Kişi, genellikle ayakta, bazen eğilerek çalışır ve birinci derecede metallerle ilgilidir. Çalışma pazar günü dışında haftanın her günü sürdürülür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin "Motorlu Araçlar Teknolojisi" alanı "Otomotiv Gövdeciliği" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kaporta tamirciliği mesleğinde yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman gereksinim duyulmaktadır. Özellikle, otomotiv sanayiinin gelişmiş olduğu illerde (Bursa, İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli), yan sanayi ve üretim birimlerinde iş bulunabilmektedir. Otomobil, otobüs, kamyon, vagon, ve demiryolu taşıtları vb. üreten işletmelerde, Oto bakım ve tamir servislerinde kaporta tamir atölyelerinde çalışma olanakları vardır. Belli bir deneyim ve bilgi düzeyine ulaştıklarında, sermayesi olanlar kendi işyerlerini açabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mesleki eğitim sonrasında, en az asgari ücret düzeyinde bir ücret alınmaktadır. Kişinin deneyimi ve işverenle yapılacak anlaşmayla, bu ücret daha yüksek olabilmektedir.

 

Kendi işyerlerini kuranların, piyasadaki iş kapasitelerine bağlı olarak gelirleri değişmekle birlikte, oldukça yüksek bir gelire sahip olabildikleri gözlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Metal levha işçiliği,

▪ Oksijen kaynakçılığı.

 

EK BİLGİLER

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

 

▪ Özellikle, kaporta ve boya işlemlerinin beraber yapıldığı bölümlerde, boya, tiner gibi maddeler çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir (Akciğer rahatsızlıkları ve zehirlenme gibi),

▪ İşyeri ortamının gürültülü oluşu nedeniyle, işitme kayıpları olabilir,

▪ İşyeri ortamında; zımparalama, taşlama ve kaynaklardan çıkan duman ve toz, çeşitli akciğer rahatsızlıklarına yol açabilir,

▪ Uzun süre ayakta çalışmadan dolayı, ayaklarda rahatsızlıklar meydana gelebilir,

▪ Sacların kesilmesi, montajı, şekillendirilmesi aşamalarında, kesme ve vurma işlemleri sırasında ellerde kesikler ve ezilmeler olabilir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ Meslek elemanları,

▪ TİK "Türk Meslekler Sözlüğü", Ankara 1983-Yayın No: 173,

▪ Çıraklık eğitimi program kitapçığı,

▪ "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara-1999,

▪ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :5934 kez

tags kaporta tamircisi otomotiv gövdecisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kaporta Tamircisi / Otomotiv Gövdecisi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA