Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kameraman Hakkında Bilgi

MESLEK: Kameraman

Kameraman

KAMERAMAN

 

Kameraman, stüdyo ve naklen yayın çekimlerini, yönetmenin veya yapımcının yönlendirmesine bağlı olarak kamera kullanım tekniği, estetik ve kompozisyon görüş ve bilgisiyle birleştirerek gerçekleştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Çekim öncesi yönetmen veya yapımcıyla ön çalışma gerçekleştirir,

▪ Kullanılan malzemeleri çekime hazırlar; uygun objektifi seçer; netlik ayarlarını yapar,

▪ Çekim sırasında, ses ve ışık koordinasyonunu sağlar,

▪ Film ve canlandırma kamerasını kullanır,

▪ Yönetmen, yapımcı veya muhabirin direktifleri doğrultusunda film veya video çekimlerini yerinde, zamanında ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirir,

▪ Çekim bittikten sonra stüdyoda, monitörler (küçük ekranlı televizyon) yardımıyla kayıtları kontrol eder,

▪ Gerektiğinde ve çekim yanlışlıklarında yönetmeni bilgilendirerek, kaydın yenilenmesini sağlar,

▪ Çekim sonrası kameranın gerekli temizlik ve bakım işlerini yapar, arızaları ilgili yerlere bildirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Çeşitli tipte kameralar,

▪ Film, filtre ve çekim kartları,

▪ Objektif temizleyici, alkol, samur fırça,

▪ Monitörler,

▪ Kamera altlıkları, batarya, objektifler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ Genellikle ayakta çalışır, çekimler sırasında zaman zaman yürüme, dönme, eğilme, çömelme, diz çökme, taşıma, uzanma gibi fiziki faaliyetlerde bulunur.

▪ Çekimlerin kontrolü aşamasında oturarak çalışabilir.

▪ Çalışırken her iki el ve parmaklar kullanılır.

▪ Dilin fiziksel işlevi (konuşma) yanında, görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olmaları gerekmektedir.

▪ Kameramanlık, genel akademik yeteneğin yanı sıra, el ve parmakları ustalıkla; gözü ve eli eşgüdümlü kullanabilme; renkleri ayırt edebilme; olaylar ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, estetik bir görüşe sahip olma, gibi beceri ve yetenekleri gerektirmektedir.

▪ Bu mesleğe atılmak isteyen kimseler yaratıcı, girişken ve işbirliğine açık kişilik yapısına sahip olmalıdırlar.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kameramanlar, çalışmalarını hem kapalı mekanlarda (stüdyolarda ve çok değişken ortamlarda çalışmaları söz konusu olabilmektedir) hem de açık havada yürütürler. Kameraman görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunma ve görevini eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. İş hem aletlerle, hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Hareketli bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler. Çalışma saatleri düzenli değildir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Fotoğrafçılık ve Kameramanlık" bölümünde verilmektedir.

 

Ayrıca TRT veya özel televizyon kuruluşları hizmet-içi eğitimlerle kameraman yetiştirmektedir.

 

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Fotoğrafçılık ve Kameramanlık" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

Hizmet-içi eğitim veren kuruluşların koşulları değişkenlik göstermektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. "4Kameramanlığa" yönelik, kamera kullanımı, bakış açıları, ışık düzeni ve yeterliliği, lens ayarları, ışığın gelişi ve kullanımı ile montaj konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca, eğitimleri süresince öğrencilerin staj yapmaları da öngörülmektedir.

Okulda eğitim sırasında branşlaşmaya gidilmemekte, mezunlar: kameraman,Işıkçı veya montajcı olarak çalışma hayatına yönelebilmektedirler.

Öğrencilerin 45 gün staj yapmaları zorunludur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek Yüksekokullarının " Fotoğrafçılık ve Kameramanlık", önlisans programını başarı ile bitirenlere önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kameramanların iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

▪ Kameramanlar, televizyon programı yapım ve basın-yayın sektöründe; kamu ve özel TV kanallarında, film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler.

 

▪ Bayanların kameraman olarak çalışma oranları oldukça düşüktür. Bu sektörde daha çok montajcı olarak yer almakta veya eğitimlerine devam ederek, görüntü ses yönetmenliği, stüdyo şefliği gibi alanlara yönelmektedirler.

 

▪ Meslekte, özellikle yayıncılık ve sinema sektöründeki gelişmeler ile mesleki eğitim yerlerinin sınırlı olması göz önüne alındığında, işsiz kalma riski bulunmamaktadır.

 

▪ Kameraman olarak çalışmalarına, herhangi bir nedenden ötürü devam edemeyenler; montaj ve ışık düzenleme alanlarına yönelebilirler.

 

▪ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık mezunu olan bir kişi Türkiye'de yaygın olarak çalışma imkanına sahip olduğu gibi televizyon ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkanları bulabilmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

▪ Ayrıca, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.

▪ Öğrencilere staj uygulamaları sırasında işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek sağlanabilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kameramanlar yüksek ücretlerle çalışma olanaklarına sahiptirler, tecrübe arttıkça işin niteliğine ve işletmenin yapısına göre, ücrette artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Fotografçılık ve Kameramanlık önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ İletişim fakülteleri bünyesinde, istek olması halinde yeni geliştirilen kameralar ve bu alandaki yenilikler üzerine mesleğe uyum kursları açılabilmektedir.

▪ Kameramanlar, televizyon, video veya sinema filmlerinin birinde çekimlerini yoğunlaştırabilir, belirli tip kamera kullanımında uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Montajcı,

▪ Işıkcı,

▪ Fotoğrafcı,

▪ Görüntü Yönetmeni,

▪ Sesçi.

 

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

 

Kameraman, sanat ve estetik ölçüleri içerisinde görüntü almaktan, kayıtların kontrol edilmesinden, mesleğiyle ilgili gelişmeleri izlemekten sorumludur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Dikkat edilmemesi halinde mekanik tehlikeler olabilmekte, elektrik çarpması ve zararlı ışınların olumsuz etkilerine maruz kalınabilmektedir.

 

İŞ KOLLARI

 

Konaklama ve eğlence yerleri,

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ TRT Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Uzmanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

▪ http// uzunyolmyo.kou.edu.tr

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :7634 kez

tags kameraman meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kameraman ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA