eğitim sitesi

Karo - Fayans Döşeyicisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Karo - Fayans Döşeyicisi

Karo - Fayans Döşeyicisi

KARO-FAYANS DÖŞEYİCİSİ

 

Binaların, belirli bölüm ve yerlerinin, rutubet ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve temiz bir yüzey elde edilmesi için karo ve fayans plakalarını bir plana göre estetik olarak duvar ve yer yüzeyine döşeyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Proje ve diğer şartnameleri inceler,

? Karo ve fayansları suya batırarak döşeme işlemine hazırlar,

? Karo-fayans döşenecek yüzeylere, çimento ve kireç karışımından oluşan harcı sürerek karo ve fayansları istenilen biçimde ve sıralar halinde döşer,

? Su terazisi, şakül ve mastarla bunları kontrol eder,

? Karoların yüzleri üzerinden bir tahta kaydırarak ya da vuruşlar yaparak, karoların çimentolu harca daha iyi yapıştırılmasını sağlar,

? Köşelere veya daimi tesisat etrafına döşenen karo ve fayanslara istenilen girinti ve çıkıntıları verir,

? Yeni döşenmiş karo ve fayans yüzleri arasındaki boşlukları doldurmak için beyaz çimento ile az mermer tozu karışımından oluşan harcı karo ve fayansların yüzeylerine sünger ile sürerek yerleştirir,

? Karo ve fayans yüzlerini harçlardan temizler,

? Bu meslek için gerekli olan malzemelerin hazırlanması, taşınması ile aletlerin gerekli bakım ve temizliğini yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Plastik veya tahta çekiç, mala, su terazisi,

? Kürek, keski,

? Metre, gönye,

? El arabası,

? Karo ve fayans,

? Çimento, kireç, kum, mermer tozu,

? Kum eleği, kireç süzgeci,

? Pense,

? Büyük kaplar, su, hortum,

? Alüminyum mastar,

? Derz aralık çivisi,

? Muvazene ipi,

? Fayans ve seramik kesme makinesi,

? Fayans delgi makinesi vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Karo-fayans döşeyicisi olmak isteyenlerin:

? Uzun süre ayakta veya çömelerek çalışabilecek, ağır kutuları kaldıracak kadar güçlü ve dayanıklı,

? Şekiller arasındaki ilişkileri görme yeteneğine sahip,

? Ellerini ustalıkla kullanabilen,

? Renkleri ayırt edebilme gücüne sahip,

? Dikkatli

kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Karo-fayans döşeyicileri binaların genellikle iç kısımlarında, bazen balkon, bahçe gibi dış mekanlarda çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve rutubetlidir. İş, sürekli ayakta ve eğilerek yürütülür. Pazar günü dışında haftanın her günü çalışılır. Karo-fayans döşeyicisi birinci derecede malzeme ile ilgilidir. Gerektiğinde müşteriler, diğer yardımcıları ve kendisine iş veren müteahhit ile iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin "İnşaat Teknolojisi" alanı "Yapı Yüzey Kaplamacılığı" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kendisini iyi yetiştirmiş meslek elemanının iş bulma olanağı geniştir. Bir işyerine bağlı olarak çalışabileceği gibi, bağımsız olarak da çalışabilir. Kış aylarında inşaat sektörünün durmasına bağlı olarak, iş yoğunluğu azalma göstermektedir. İş imkanları büyük ölçüde inşaat sektörüne bağlıdır. Özellikle ülkemizde inşaat sektörü, uygulanan ekonomik politikalara bağlı durumdadır.

 

Bu meslek elemanları kolaylıkla iş bulabilirler, ancak, çalışılan firmanın işine ve çalışılan işin süresine bağlı olarak işten ayrılmalar söz konusu olabilir. Tekrar iş bulma olanağı her zaman mevcuttur. Yurtdışında inşaat yapan firmaların, yurtdışı şantiyelerinde çalışma olanakları da vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Deneyimli, mesleğinde iyi yetişmiş, çevresi geniş elemanlar bu meslekte çok iyi ücret alırlar. Aylık kazançları ortalama asgari ücretin 2 katı civarındadır. Ücret durumunda mevsimlik dalgalanmalar olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Mermer döşeyici,

? Mozaik kesici ve döşeyici,

? Plaka taşı döşeyici,

? Marley döşeyici,

? Sıvacı,

? Duvar örücü,

? İnşaat boyacısı,

? Tecritçiler (ses geçirmeyen izolasyon maddeleri döşeyenler).

 

EK BİLGİLER

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

 

? Rutubetli ortamda çalışmadan dolayı üşütmeye bağlı rahatsızlıklar meydana gelebilir,

? Sürekli harçla çalışmadan dolayı ellerde ve parmaklarda çatlama ve sertleşmeler meydana gelebilir,

? Çalışma anında, dikkatsizlik sonucu ezik, çizik, kesik, kırılma, malzeme düşmesi gibi kazalar meydana gelebilir.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı Kanun,

? Çıraklık eğitimi program kitapçığı,

? "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara-1999,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

? Türkiye İş kurumu Türk Meslekler Sözlüğü .

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1550 kez

tags KARO-FAYANS DÖŞEYİCİSİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Karo - Fayans Döşeyicisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA