eğitim sitesi

Kağıt Üretim Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kağıt Üretim Elemanı

Kağıt Üretim Elemanı

KAĞIT ÜRETİM ELEMANI

 

Bitkisel selülozun mekanik veya kimyasal yollarla liflendirilmesiyle veya atık kağıtların ve paçavraların yeniden liflendirilmesi ile elde edilen hamurları, üzerinde baskı yapmaya elverişli tabaka haline getiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Kullandığı kağıt hamuru üretim metoduna göre,

1. Mekanik kağıt hamuru üretebilmek için,

? Genellikle meşe gibi sert ağaçların dışındaki ağaçları belli boylarda keser ve havuzlarda nemlendirir.

? Taşlı değirmen denilen bir makinede liflerine ayırarak lif süspansiyonu hazırlar.

? Muhtelif eleklerden geçirdikten sonra, kağıt makinesi hamur hazırlama kısmına istenen yoğunlukta vererek stoklama işlemini yapar.

2. Rafine mekanik kağıt hamuru üretebilmek için;

Odun yada kütük halindeki ağaç yongalarını diskli rafinörlerde inceltir.

İnceltilen yongalardan hamur üretimi yapar.

3. Termomekanik kağıt hamuru üretebilmek için,

Odun yongalarını rafinöre girmeden önce kızgın buharda işleme sokarak yumuşatır.

Yumuşatma işleminden sonra hamur üretimi yapar.

4. Kimyasal kağıt hamuru üretebilmek için,

? Her türlü yongayı esas olarak alkali ve sodyum sülfit çözeltisi içerisinde 160-170 C'de 2-3 saat pişirir.

? Pişirme işlemini takiben hamur üretimini yapar.

? Kağıt üretimcisi yukarıda sözü edilen metotlarla elde ettiği kağıt hamurunu,

? Hamur hazırlama dairelerinde dolgu maddeleri, boyar maddeler vb. ile karıştırır.

? Karıştırma işleminden sonra kağıt makinesine verir.

? Kağıt makinesinde çeşitli kademelerden geçen hamuru uygun basınç ve sıcaklıkta kurutarak şekillendirir.

? Kurutularak şekillendirilen kağıdı bobinlere sarar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Hammadde olarak; odun (İğne yapraklı çam vb. yumuşak ağaçlar veya yapraklı meşe vb. ağaçlar), yıllık bitkiler (Saman, kamış, kendir-kenevir ile tütün, ayçiçeği vb. bitkilerin sapları).

? Yardımcı maddeler olarak; Baryum sülfat vb. yanı sıra kaolen (bir çeşit kil) gibi dolgu maddeleri, boyar maddeler (Sentetik boyalar veya pigmentler), yapıştırıcı maddeler (Kağıt hamurunda kullanılan kolofon, reçine, tutkal vb.),

? Kağıt makinesi, muhtelif elekler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kağıt Üretimcisi olmak isteyenlerin,

? Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? El-göz eşgüdümü olan,

? Makinelerle ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan,

? Ayrıntılara dikkat edebilen,

? Yönergeyi izleyebilen,

? Sabırlı ve dikkatli,

? Bedensel bakımdan güçlü

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kağıt Üretimcisi atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda ve ayakta çalışarak ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Ortam gürültülü, kokulu ve tozlu olabilir.

Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet, makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişim kurarlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Kağıt Teknolojisi" alanı, "Kağıt Üretimi" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kağıt Üretimcileri kağıtçılık sektöründe; kağıt üretim fabrikalarında, kağıt işleme fabrikalarında, matbaalarda vb. yerlerde çalışabilirler. Bu meslek elemanları kendi işyerlerini de açabilirler.Bu mesleğe sahip olan kişiler kağıtçılık sektörünün yoğun olduğu bölgelerde daha kolay iş bulabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel iş yerlerinde çalışanlar iş yerinin durumuna ve sahip oldukları bilgi, beceri tecrübe ve çalışma kapasitesine göre farklı ücret alabilirler.

 

Meslek elemanları işe ilk başladıklarında en az asgari ücret ve üzerinde ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

-

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? 3308 Sayılı Kanun,

? Meslek elemanları,

? Mesleki Eğitim Merkezi meslek dersi öğretmenleri,

? "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" Kağıt Teknolojisi Alanı (Kağıt Üretimi Dalı) Kalfalık Çerçeve Öğretim Programı Kitapçığı Ankara/2006.

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1188 kez

tags kağıt üretim elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kağıt Üretim Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA