Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: İnşaat Teknolojisi Teknikeri

İnşaat Teknolojisi Teknikeri

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

Yapılacak yapıda mühendislerin ve mimarların yönergelerini uygulamak için;

▪ İnşaat projesine göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar,

▪ Metraj ve keşif işlerini yapar,

▪ Yapılacak işe göre inşaatta çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,

▪ İnşaat çalışmalarını kontrol eder ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi verir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

İnşaat ile ilgili çeşitli tablo ve çizelgeler, metre, açıölçer, iş programı, hesap makinesi, nivo, mira, jalon, bilgisayar vb. malzemeler kullanılmaktadır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İnşaat teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin,

▪ Matematiğe ve geometriye ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği yüksek,

▪ Başkaları ile işbirliği yapabilen,

▪ Bedence güçlü

kimseler olmaları gerekir.

 

Görme, işitme duyusunda, el ve ayaklarda ileri derecede bozukluk mesleğin yürütülmesini engeller.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İnşaat teknolojisi teknikerleri bina, yol, köprü vb. inşaat alanlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı kirli, tozlu ve düzensizdir. İş yarı açık havada yürütülür. Proje incelemesi aşamasında büro ortamında çalışır. İnşaat teknikeri mühendisle teknisyen ve işçiler arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, gerektiğinde taşeronlarla ve mimarlarla da birlikte çalışır. İşyerinde hem malzeme hem de insanlarla ilgilidir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının İnşaat teknolojisi bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "İnşaat teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "İnşaat Teknolojisi" önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İnşaat teknolojisi programını bitirenler kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca, özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışma şansına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, üretim, yöneticilik gibi görevler üstlenebilmektedirler.

 

Ülkemizde son dönemlerde uygulanmaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve bütçenin personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma şansı oldukça azdır. Ancak, inşaat sektörünün genişliği ve özel kuruluşlarda çalışma şansının olması nedeniyle işsizlik riski yine de düşüktür.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksekokul eğitimi süresince öğrenciler kredi ve burs olanağından yararlanabilmektedirler. Ayrıca, bu bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır. Bu sırada işletmenin durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte az da olsa gelir elde etme olanağı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta, teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Bugün için bu ücret asgari ücretin iki katı civarındadır. Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği, tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

İnşaat Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ İnşaat teknisyeni,

▪ Teknik ressam,

▪ Harita teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

SORUMLULUK

 

Bina ve yapıların projeye uygun yapılması çalışmasına nezaret etmekten, kullanılan malzemenin niteliği ve miktarının proje ve şartnameye uygun olmasını sağlamaktan, çalışmalarla ilgili mühendisi bilgilendirmekten, mühendis kontrolünde ve emirleri doğrultusunda bina ve yapıların inşaat çalışmalarını yürütmekten, işçilerin can güvenliği ve sosyal güvenliğini temin etmek ve koruyucu önlem almalarını sağlamaktan sorumludur.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ

 

İnşaat sahasından kaynaklanan tehlikelere karşı dikkatli olunmalı, koruyucu önlemler alınmalıdır. İş güvenliği ve iş hukuku konularında bilgilendirilmeleri gerekir.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :67948 kez

tags İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İnşaat Teknolojisi Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA