Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ / TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ

 

Haberleşme sistemlerinin montaj, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

 

GÖREVLER

 

▪ Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,

▪ Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,

▪ Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,

▪ Teknik ve meslek resim çizer ve okur,

▪ Ofis paket program uygulamaları yapar,

▪ Bilgisayar destekli tasarım yapar,

▪ Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,

▪ Bina içi haberleşme tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

▪ Yerel dağıtım haberleşme şebeke ve tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

▪ Telsiz telefonlar arızasını tespit ederek giderir,

▪ GSM telefonlar arızasını tespit ederek giderir,

▪ TV anten sistemleri kurulumu yapar,

▪ Uydu anten sistemleri kurulumu ve yazılım güncellemesi yapar,

▪ TV anten ve uydu sistemlerinde arıza tespit ve onarımı yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,

▪ El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,

▪ Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçler,

▪ Avometre,

▪ Sinyal jeneratörleri, osilaskop, mikrofon, hoparlör, kulaklık, özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler,

▪ Haberleşme sistemleri test cihazları

▪ Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

▪ Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),

▪ Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),

▪ Kapalı ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,

▪ Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

▪ Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,

▪ Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Haberleşme cihazlarının imalinde görev yapan Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; fabrika ve atölye gibi kapalı, aydınlatılmış ve dış uyarılardan yalıtılmış mekanlarda çalışırlar. Montaj, bakım ve onarımlarda ise haberleşme cihazlarının bulunduğu ortama göre, kapalı mekanlarda veya açık havada çalışabilirler. Ayrıca çalıştığı kurum ve kuruluşların şartlarına ve işin niteliğine göre vardiyalı olarak çalışabilirler. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleriyle iletişim kurması gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; anadolu teknik liseleri ve endüstri meslek liselerinin "Telekomünikasyon" bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalında verilmeye başlanmıştır.

 

Ayrıca yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı "Haberleşme Sistemleri" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren Türk Telekom, TRT, Silahlı Kuvvetler, GSM şirketleri ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler.

 

Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu alanda çalışma alanı oldukça geniştir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Deneyim süresinin artması ve kişisel gayretle başteknisyenliğe kadar yükselebilirler,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek lisesi öğretmenleri,

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

▪ Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

▪ MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007,

▪ MEGEP İş Piyasası Meslek Standartları Dokümanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2333 kez

tags HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA