Eğitim Siteleri

Hasta Bakımı Meslek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Hasta Bakımı Meslek Elemanı

Hasta Bakımı Meslek Elemanı

TANIM

 

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar doğrultusunda uygular. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

? Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

? Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

? Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin duvarlar vb.) yapılmasını sağlar.

? Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.

? Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirir, yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırır. Hastanın mobilizasyonunu sağlar.

? Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılar ve kayıt eder.

? Hastalara ilkyardım uygulamalarını yapar.

? Hastalara meşguliyet terapisi verir.

? Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci inceler, kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirir.

? İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önerir.

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Tansiyon aleti, ateş ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,

? Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,

? Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,

? Aspiratör,

? Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,

? Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;

? Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

? İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

? Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,

? Sorumluluk duygusu yüksek,

? Çabuk ve doğru karar verebilen,

? Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan,

? Tedbirli, tertipli,

? Şefkatli, sevecen,

? Bedenen sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

 

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi veya özel hastanelerde, dispanserler, bakım merkezleri ve aile hekimliklerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı sağlık meslek yüksek okullarının "Evde Hasta Bakımı" ön lisans programında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin "Yaşlı Hizmetleri", "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri" programlarından mezun olanlar "Evde Hasta Bakımı" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak program kontenjanı dâhilinde yerleşebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM tarafından yapılan YGS'ye girmeleri ve yeterli (YGS-2) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi 2 yıldır. Anatomi, fizyoloji, temel bilgi teknolojileri, sağlık kayıt sistemleri, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, yabancı dil, hasta bakım ilke ve uygulamaları, kronik hastalıklar, geriatri, sağlık psikolojisi, sosyal hizmetler, nörolojik hastalıklar, psikiyatri, enfeksiyon hastalıkları ve steril, hasta bakım ilke ve uygulamaları, meslek etiği, iletişim, sağlık yönetimi, fiziksel ve sosyal rehabilitasyon, sağlık eğitimi, meşguliyet terapisi gibi dersler verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ön Lisans Diploması" ve "Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

İşletmeler ve kurumlar staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel sektörde asgari ücret, kamu kurumlarında ise henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bir atama yapılmadığı için net bir ücret söz konusu değildir. Kişilerin evinde verilen bakımda günlük karşılığında çalışılabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Evde Hasta Bakımı önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslek elemanı olarak işe başlayanlar kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Hemşire,

? Hasta Bakıcı.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli Web sayfası,

? http://inonu.edu.tr/

? 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? 2011 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

? 2011 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :39615 kez

tags hasta bakımı meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hasta Bakımı Meslek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA