Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Flekso Baskı Operatörü Hakkında Bilgi

MESLEK: Flekso Baskı Operatörü

TANIM

 

Hazırlanmış flekso baskı kalıp silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, flesko baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ İş akışı planını yapar.

▪ Teknik resim çizer.

▪ Baskıya hazırlık yapar.

▪ Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar.

▪ Baskı ile ilgili ayarları yapar.

▪ Baskı süresince kontroller yapar.

▪ Baskı bitiminde makineyi temizler.

▪ İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Flesko baskı makinesi,

▪ Film montaj ve rotüş malzemeleri,

▪ Baskı kalıpları, Lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,

▪ Zamk, Hazne suyu (Alkollü-Alkolsüz)

▪ Rapido, densitometre (renk ölçüm cihazı)

▪ Milimetrik kağıt, pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)Kopya şasesi,

▪ Çeşitli renkte mürekkepler ,

▪ Baskı kontrol masası,

▪ Çeşitli ebatta ve cinste baskı kağıtları,

▪ Çeşitli ebatta ve cinste sentetik baskı taşıyıcılar.

▪ Tarayıcı

▪ Bilgisayar ve fotoğraf makinesi.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Flesko Baskı Operatörü olmak isteyenlerin;

▪ Basım işlerine ilgi duyan, estetik görüşe sahip,

▪ El, göz ve parmaklarını eşgüdümlü kullanabilen,

▪ Renkler, çizgiler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,

▪ Ayrıntıları algılayabilen,

▪ Mekanik yeteneğe sahip,

▪ Dikkatli, titiz,

▪ İleri derecede görme kusuru bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışma ortamı; işyerinin sektörüne ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle kapalı, güneş ışığı almayan ancak aydınlık mekanlardır. Kamuya ait matbaa ve basımevlerinde ise sipariş kaydı, evrak izlenmesi, yazışmalar, maliyet hesabı ve ürün teslimi gibi işlerin yapıldığı büro ortamlarında da çalışabilmektedirler. Banyohane ve basımhanede; ortam kapalı, gürültülü nemli ve rahatsız edici şekilde kokuludur (makine dairesinin bulunduğu yer). Ürünün basılabilmesi için hazırlık ve basım aşamalarında sürekli kullanılan mürekkep, boya, benzin, yağ ve asit içerikli kimyasal maddeler makinelerin keskin bir koku yaymasına neden olmaktadır. Matbaacılık alanı meslek gereği çeşitli kimyasal maddelerle çalışmayı zorunlu kıldığı için zehirlenme ihtimali olabilir. Solunum yolları ve akciğer rahatsızlıkları gibi meslek hastalıklarına yol açabilir. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışabilir. Bu meslekte (büro dışında) çoğunlukla ayakta, zaman zaman oturarak çalışılmaktadır. Malzeme satıcıları, müşteriler, diğer çalışanlar, amirleri vb. kişilerle iletişim kurduğu gibi tek başına makinelerle çalışma da söz konusudur. İş yerinin ölçeğine ve iş hacmine göre değişmekle birlikte, geç saatlere kadar çalışma, basımevi statüsündeki iş yerlerinde ise vardiyalı çalışma söz konusu olabilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Matbaa alanı "Flekso Baskı" dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Matbaa Teknolojisi" alanı "Flekso Baskı" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır. Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak Matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir.

 

Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için zorunlu olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır.

 

Flekso Baskı Operatörleri ambalaj sanayinde de iş bulma imkânları vardır. Flekso Baskı Sistemi, ham maddesi naylon olan ambalajların baskısının yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok sektör için ürünlerini en uygun şekilde ambalajlamak yasal zorunluluk olduğu kadar pazarlama politikaları için de önemlidir. Ülkemizde üretim ve imalatın yapıldığı bölgelerde iş bulma imkânı vardır.

 

Ambalaj sektöründe gelişen rekabet ise bu alanda eğitimli, verimli, üretken işgücünü ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde imalat ve sanayi sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde bu alanda eğitimli iş gücünün iş bulma imkânı yüksektir.

 

Kamuda ve özel sektörde çalışma imkânı vardır. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. Eğitimini tamamlayan kişi rahatlıkla iş imkânı bulmaktadır. Ülkemizde her zaman bu alanda iyi eğitimli iş gücüne ihtiyaç vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve "teknik hizmetler" sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır.

 

Kendi adına işyeri açan Flekso Baskı Operatörlerinin gelirleri, makinelerin teknolojisine, işyerinin kapasitesine, müşteri yoğunluğuna göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Matbaa Teknolojisi alanı, Flekso Baskı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

 

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Flesko Baskı Operatörleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef, vb. olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Ofset Baskıcı,(Ofset Baskı Operatörlüğü)

▪ Tipo Baskıcı(Tipo Baskı Operatörlüğü)

▪ Tifdruk Baskıcı(Tifdruk Baskı Operatörlüğü)

 

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

▪ Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1658 kez

tags FLEKSO BASKI OPERATÖRÜ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Flekso Baskı Operatörü ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA