Oyun Siteleri

Felsefeci HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Felsefeci

Felsefeci

FELSEFECİ

 

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi sorun alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Felsefe sistemlerinin ve filozofların birbirleri ile ilişkilerini inceler,

? Düşüncenin ürünü olan bilimin gelişmesini araştırarak, bilim, din, felsefe, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilim alışverişi bağlamında ele alır,

? Varlık - bilgi - değer ile iyi - doğru - güzel kavramları ve arasındaki ilişkileri değerlendirmeye yönelik inceleme yapar,

? Evren - toplum insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karsılaştırarak değerlendirir,

? Bilimden elde edilen bilgileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır,

? Düşüncenin kuralları üzerine bilgi verir.

? İnsan hakları, çevre koruma vb. toplumsal sorunlar üzerinde düşünce üretir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Çeşitli yazılı dokümanlar,

? Fotoğraf makinesi,

? Teyp,

? Kamera,

? Çeşitli büro malzemeleri,

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Felsefeci olarak çalışmak isteyenlerin;

? Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,

? Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı,

? Olaylar arasında ilişki kurma yeteneğine sahip,

? Filozoflar ve sistemleri sabır ve dikkatle incelemeye meraklı,

? Kavramları ve fikirleri sistemleştirme yeteneğine sahip,

? Özgür düşünceye sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yapılan çalışmalar genellikle büro ortamında ve tek başına yapılır. Ancak zaman zaman değişik insan toplulukları içinde bulunabilir ve seyahat yapması gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin "Felsefe" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

? 4 yıllık lisans programıyla bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

? Felsefe programının önemli bir boyutunu çözümleyici felsefe başlığı altında konular oluşturmaktadır. felsefe programlarında başlıca dallar Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi ve Mantık'tır.

Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe "varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içerisinde verilmiş cevapları tartışır.

Felsefe Tarihi: Evren-Toplum-İnsan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.

Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi, bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe "Lisans Diploması" verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kurum ve Kuruluşlarda "Halkla İlişkiler Uzmanı" olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler. Felsefeciler en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığını belgelendirenler ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda "felsefe grubu" öğretmenliği de yapabilirler. Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefeciler, yazar olarak basında iş bulabilirler.

Kamu kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT ve üniversitelerde görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumlarının sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Felsefeciler kamu kesiminde çalışırlar ise Devlet Memurları Yasasına göre, öğretim düzeylerine uygun maaş ve yan ödeme alırlar.

Özel kesimde çalışanlar ise yaptıkları görev ve sözleşme koşullarına göre farklı kazanç elde edebilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, akademik olarak yükselebilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör. )

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kamu ve Özel kurumlarda çalışanlar ise, yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Felsefe grubu öğretmeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),

? Çeşitli Üniversite ve Dershanelere ait rehber ve kataloglar,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :989 kez

tags FELSEFECİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Felsefeci İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA