Yazılı Sınav Soruları

Eczane Hizmetleri Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Eczane Hizmetleri Teknikeri

Eczane Hizmetleri Teknikeri

TANIM

 

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,

? Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,

? Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,

? İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar

? Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,

? Her akşam eczane kapanırken "Nöbetçi Eczane" bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,

? Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,

? Eczanenin laboratuvar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar

? Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,

? İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,

? Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,

? Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,

? Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,

? Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar ,

? Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.

? Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.

? Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.

? Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.

? Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.

? Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? İlaç yapımında kullanılan kimyasal malzemeler,

? Bilgisayar, tartı ve boy ölçüm aleti, hassas terazi, hesap makinesi, ısıtıcılar, laboratuvar araç ve gereçleri, numaratör, soğutucular, tansiyon aleti, kan glikozu ölçüm cihazı, telefon, faks, yazar kasa, POS cihazı

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı

? Sorumluluğunu bilen,

? Dikkatli, tertipli ve düzenli,

? Sözel iletişim kurma becerisine sahip,

? Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmaması,

kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının Eczane Hizmetleri bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Eczane Hizmetleri" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Ayrıca, 8 hafta (240 saat) bir eczanede staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Eczane Hizmetleri önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

? Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler.

? Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir. Ülkemizde ilaç sektörünün tüm aşamalarında yaklaşık 35.000 eczane hizmetleri teknikeri açığı vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredisi ile öğrenci yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücret kadar olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Eczane Hizmetleri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

 

? Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni,

? Tıbbi Laboratuar Teknikeri,

? Kimya Teknisyeni,

? Kimya Teknikeri,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Okul ders kitapları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1297 kez

tags eczane hizmetleri teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Eczane Hizmetleri Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA