Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

E - Ticaret Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: E - Ticaret Meslek Elemanı

E - Ticaret Meslek Elemanı

TANIM

 

e-Ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir.

 

GÖREVLER

 

e-Ticaret Meslek Elemanı çalıştığı kuruluşun stratejik ve teknolojik olarak elektronik ticaret yapabilmesini sağlamak üzere;

▪ e-Ticarete geçmek isteyen firmaların anlayışını yansıtan, ticari amaçlarına ve hukuk kurallarına uygun bilgisayar yazılım (program) sistemlerini kurar,

▪ İnternet üzerinden mevcut işi aktarır,

▪ Müşteri isteklerini saptayarak elektronik ortamda cevaplayan internet temelli yazılım ürünleri üretir,

▪ Müşteri şikayetlerini alır, sınıflandırır, çözüm üretir,

▪ Teknolojik yenilikleri izler, uygulamalarında kullanır,

▪ Firmalara elektonik ticarete geçişle ilgili danışmanlık veya eğitim hizmeti verebilir,

▪ Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için stratejik danışmanlık hizmeti verebilir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar, çeşitli yazılım programları,

▪ Faks, telefon, televizyon,

▪ Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri,

▪ Elektronik veri değişim sistemleri (EDI),

▪ İnternet.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

e-Ticaret meslek elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Matematiksel kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

▪ Girişimci ve analitik düşünme gücüne sahip,

▪ Dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,

▪ Ticaret ve büro işlerine ilgili,

▪ Derinliğine araştırma ilgisine sahip,

▪ Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin,

▪ Eleştiriye açık,

▪ Uzak görüşlü ve risk alabilen,

▪ Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,

▪ Tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,

▪ kimseler olmaları gerekir.

Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

e-Ticaret meslek elemanları; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle uğraşırlar.

 

Firmalara danışmanlık hizmeti veren şirketlerle çalışıldığında müşteri istek ve şikayetlerini almak, eğitim ve bilgilendirme amacıyla seyahatler yapabilir.

İşbaşında diğer çalışanlarla ve hizmet satın alanlarla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "e-Ticaret" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Pazarlama" olarak değişmesi nedeniyle, " e-Ticaret" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " e-Ticaret" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "e-Ticaret" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

Ayrıca, 2 yıllık eğitim süresince sömestr tatilinde yada yaz aylarında işletmelerde yapılmak üzere toplam 12 haftalık zorunlu stajları vardır

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "e-Ticaret" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Artık her iş ve hizmet için internet üzerinden çalışacak satış kanalları (web siteleri, sanal mağazalar, e-dükkan, vb) oluşturulabilmektedir. Özellikle bilgisayar, kitap, CD, turizm rezervasyonu, bilet, ikinci el araba, moda-tekstil ürünleri ve yan sanayi, emlakçılık, çiçekçilik vb. ürün ve hizmetlerin elektronik ticareti yapılmaktadır. Ülkemizde kitap, kaset, cd, çiçek, elektronik ürünler, giyim, bilgisayar, gıda vb. ürünlerin internette doğrudan müşteriye satış yapan sanal mağaza sayısı giderek artmaktadır. (Ankara Sanayi Odası verileri).

Elektronik ticaretin büyüme gidişatını gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen çok sayıda şirket rekabette geri kalmamak için internet üzerinde site açmaya başladı. Bir çok ünlü marka sanal mağaza açarken, internet servis sağlayıcıları, oluşturdukları alışveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başladılar. Bu gelişmeler elektronik ticaret konusunda danışmanlık hizmeti veren şirket sayısının da artmasına yol açmıştır.

 

e-Ticaret meslek elemanları kamu ve özel sektörün e-Ticarete geçişleri ile ilgili program hazırlama, kullanıcıları eğitme ve stratejik danışmanlık hizmetlerini verme amacıyla e-Ticaret yapan bütün işletmelerde çalışabilirler.

Elektronik ticaret özellikle küçük ve orta büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için uygun bir ticaret şekli olduğundan bu işletmelerde iş bulma olanakları oldukça yüksektir.Kendi adlarına işyeri açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Ders saatleri dışında özel şirketlerde kısa süren işler için çalışma olanağı bulabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretin 4-6 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

e-Ticaret önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Mezunları özel eğitim kurumlarının açtığı; DATA Sistem, MCSE, Microsoft Sistem Mühendisliği, ORACLE, E-Business vb. kurslara katılarak meslekte uzmanlaşılabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Bilgisayar Programcısı,

▪ Bilgisayar Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

 

e-Ticaret (elektronik ticaret): Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden insan faktörü olmaksızın yapılmasıdır.

e-Ticaret (elektronik ticaret) bilgisayar ağları üzerinden, reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir.

Reklam ve Pazar Araştırması: Mal ve hizmetin alım-satımı öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi işlemlerini,

Sipariş ve Ödeme: Firmaların elektronik ortamda buluşması ve ödeme sürecini,

Teslim:Taahhüdün yerine getirilmesi yani malın veya hizmetin müşteriye teslimi ile satış sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi gibi eylemlerden oluşan işlemleri kapsamaktadır.

e-Ticaret , firmalara en iyi tedarikçiyi (mal ve hizmet sağlayıcıyı) seçme ve tüm dünyaya satış yapma olanağı sağlamaktadır. e-Ticaret firmalararası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır.

e-Ticarette taraflar genel olarak dört ayrı başlıkta incelenebilir.

Firma-Firma: Firmaların elektronik ortamda mal sağlayıcı firmaya sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi şeklindeki ticari işlemleri kapsar.

Firma-Müşteri: Sanal mağaza uygulamaları ile internette firmaların elektronik ortamda, bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmakla ilgili ticari işlemleri kapsar.

Firma-Kamu: Firmalar ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu bölümde kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri, vergi ödemeleri, gümrük işlemleri vb. işlemler yapılabilmektedir.

Birey-Kamu: Bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.

Şu an için piyasadaki çalışmalar bilgisayar programcıları, bilgisayar mühendisleri ya da bu alanda özel eğitim kurumları tarafından verilen uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1589 kez

tags e-ticaret meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

E - Ticaret Meslek Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA