Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Doğalgaz Tesisat Teknisyeni

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni

TANIM

 

Doğalgaz tesisatının, bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb.) kadar projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve kullanıma hazır hale getiren kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

- Doğalgaz çalışmalarında teknik emniyet tedbirlerini alır,

- Kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemalarını okur,

- Regülatörlerin montaj işlerinde karşılaşılan problemleri çözer,

- Polietilen boruların kaynak döşemesini yapar,

- Çelik hat boru kaynağını, kontrolünü, döşemesini yapar,

- Çelik hat borularının korozyona karşı korunması için gerekli önlemleri alır,

- Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında; ön hazırlık çalışmalarını yapar, teknik emniyetle ilgilenir,

- Doğalgaz sayaçlarının; periyodik kontrollerini, okunmasını ve bakımını yapar,

- Kontrolsüz gaz çıkışları ve yangınlarına karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,

- Doğalgazın binaya nasıl ve nereden alınacağını tayin eder ve karar verir,

- Yapıların iç dağıtım şebekesini oluşturur ve gaz borularını tekniğine uygun döşer,

- Yaptığı gaz tesisatını test ederek kaçaklarını giderir,

- Baca çekiş testlerini yapar,

- Havalandırma menfez ve kanallarının yerlerini belirler ve monte eder,

- Kazan dairelerinde gaz boruları ile gaz yolu armatürlerinin nasıl döşenmesi gerektiğini tasarlar ve yapar,

- Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesini ve bakımını yapar,

- Doğalgaz tüketim cihazlarına ait elektrik devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar,

- Baca gazı ölçüm cihazlarını kullanarak yanma sonucu meydana gelen ürünleri ölçer ve cihaz alev ayarlarını yapar,

- Doğalgaz tüketim (yakıcı) cihazların montajını fonksiyon şemasına göre bakım ve onarımını yapar,

- Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

- Elektrik kaynak makinesi,

- Matkap tezgahı,

- Hidrolik demir testere tezgahı,

- Sütunlu zımpara taşı tezgahı,

- Bakır boru işleme takımı,

- Lehim takımı,

- Çelik boru bükme makinesi,

- El breyzi,

- Kenet makinesi,

- Rulo makinesi,

- Demir, kurşun ve bakır borular,

- Elektrik el breyzi,

- Oksijen-asetilen takımı,

- Gaz kaçak arayıcısı,

- Gaz basınç regülatörleri,

- Gaz sayaçları,

- Sızdırmazlık malzemeleri (macun, keten, özel dolgu malzemeleri),

- Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,

- Eğeler, keskiler, gönyeler,

- Tenekeci makası,

- Su terazisi,

- Boru anahtarları.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,

- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

- Bedenen güçlü ve sağlıklı kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri; binalar, kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen, açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozlu ve gürültülüdür. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda Endüstri Meslek Liselerinin "Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz)" bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Ortaokulu tamamlamış olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

- Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

- Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

- Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

- 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

- Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde de çalışabilirler.

- Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkanına da sahiptirler.

- Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlerde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

 

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

- Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

- Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri işe yeni başlamaları halinde asgari ücret düzeyinde yada 2 katı oranında gelir elde ederler. Ancak kazanılan bilgi birikimi ve edinilen deneyime paralel olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmeleri de söz konusudur. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre ücrette değişiklik olabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları halinde de asgari ücretin en az 4-5 katı kadar kazanç elde edebilmektedirler.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin "Tesisat Teknolojisi" bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

- Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

- İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni,

- Doğalgaz Tesisatçısı,

- Sıhhi Tesisatçı.

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

- İş organizasyonu yapar,

- Çevre koruma önlemleri alır,

- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

- Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

- Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

- Meslek elemanları,

- www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

- İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

- T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

 

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2687 kez

tags doğalgaz tesisat teknisyeni doğalgaz tesisat teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA