Eğitim Siteleri

Diş Protezcisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Diş Protezcisi

Diş Protezcisi

TANIM

 

Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine, alçı ile suyu karıştırarak hamur yapar.

? Hamuru kalıp üzerine yerleştirir ve kaynatarak sertleştirir,

? Alçı kalıptan akriliği çıkarır,

? Dişlerin, kalıba yerleştirilmesinde diş hekimine yardım eder,

? Provadan gelen dişleri mumlayarak, diş eti şeklini verir,

? Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba geçirir (mufta safhası),

? Kalıptan çıktıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,

? Protez cilası yapar,

? Kırılan protezleri tamir eder,

? Kron köprü yapar,

? Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),

? Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Elektriksiz el aletleri (pense çeşitleri, makas, testere vb.),

? Elektrikli aletler ve makineler,

? Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Diş protezcisi olmak isteyenlerin;

? Normal bir genel yetenek düzeyine,

? El ve gözü uyumlu kullanabilme,

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine,

? Renk algısına,

? Estetik görüşe sahip olmaları,

? Kimyasal maddelere ve toza karşı alerjisi olmaması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Diş protezcileri, diş atölyelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamında kimyasal maddelerle, alçı ve porselenle çalışıldığından aşırı toz ve koku vardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışırlar. Zaman zaman diş hekimleri, diş teknisyenleri ile etkileşim halindedirler. Çalışmasını haftanın her günü tam zamanlı olarak yürütür. Hafta sonu çalışması da söz konusu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Modüler program çalışması sonucu "Diş Protezciliği" meslek dalının eğitimi mesleki eğitim merkezlerinde verilmemektedir. Dosyada yer alan bilgiler güncelleme tarihinden önceki bilgileri kapsamaktadır.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Diş Protezciliği alanında eğitim programı düzenlenebilmektedir.

Ayrıca, mesleğin eğitimi teknisyenlik düzeyinde sağlık meslek liselerinde verilmektedir.

Diş Protez Teknisyenliği mesleği hakkında bilgi almak için bu merkezde mevcut "Diş Protez Teknisyenliği" meslek bilgi dosyasından yararlanabilirsiniz.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

? En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

? 14 yaşını doldurmuş olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Diş protezciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Bu merkezlerde teorik eğitim, işyerlerinde ise uygulamalı eğitim verilmektedir.

Çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi, Maniplasyon, Malzeme Alet Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çalışma alanları, diş laboratuarları, özel diş klinikleri ve hastanelerdir. Meslekte iş bulma olanağı fazladır. Usta unvanını alanlar kendi adlarına işyeri açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde çalışanlar, asgari ücretin, yaklaşık olarak 2-3 katı tutarında ücret almaktadır,

 

Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise, işyerinin yapısı elemanın beceri ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Diş Protez Teknisyenliği,

? Diş Protez Teknikerliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı Kanun,

? T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Diş Hastanesi Diş Protez Kliniği,

? T.C. Milli Eğitim Bakanlığı "Çıraklık Dönemi Diş Protezciliği" Meslek Dalı Eğitim Programı,

? MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak yeterliğe dayalı modüler öğretim programı

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1145 kez

tags diş protecisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Diş Protezcisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA