Eğitim Siteleri

Deri İşleme Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Deri İşleme Teknisyeni

Deri İşleme Teknisyeni

TANIM

 

Deri İşleme Teknisyeni kendi başına ve belli bir süre içerisinde; deri sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kimyasalların deriye etkilerini saptayabilen, deride pikle ve tabaklama yapabilen, finisaj işlemlerini ve derinin kalite kontrol analizlerini yapabilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip deri mühendislerinin, kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

Deri Mühendisi tarafından hazırlanan üretim planına göre;

? Deri mühendisi direktifleri doğrultusunda iş organizasyonu yapar,

? İşlenecek deriyi seçer,

? Ham deriyi ıslatır, gerekirse tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç sama ve yağ giderme işlemini yapar,

? Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapar,

? Sıkma ve traş işlemlerini yapar,

? Deride kalite ayırımı yapar,

? Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapar,

? Deriyi kurutur, istenilen renge boyar, ütüler ve su geçirmezliğini sağlar,

? Deriyi istenilen ölçülerde keserek satışa hazır hale getirir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Programın uygulanabilmesi için Dericilik Alanı standart donanımları;

? Deri işleme dolapları

? Etleme makinesi

? Sepileme sonrası sıkma - yarma - tıraş makineleri

? Boyama sonrası açkı - sıkma ve vakum makinesi

? Kurutma sistemi

? Mekanik yumuşatma makinesi

? Zımpara ve polisaj makineleri

? Boyama makineleri (rolle - gotte, otomatik pistole v.b)

? Ütüleme makinesi

? Desi makinesi

? Deri analiz cihazları,

? Yağ alma makinesi (küçükbaş hayvan derileri için)

? Tarama - kırkma - yumuşatma makinesi

? Pervaneli tekne, Kompresör,

? Kimyasallar

? Kesici aletler

? Eldiven - önlük - çizme - maske

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Deri İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Uzun süre ayakta çalışmaya dayanıklı ve bedence güçlü,

? Yaratıcı,

? Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,

? Ekip içinde çalışabilen,

? Sistemli düşünebilen,

? Kayıt tutma yeteneğine sahip,

? Kokudan rahatsız olmayan,

? Gürültüden rahatsızlık duymayan,

? Rutubetten, uzun süre ayakta durmaktan rahatsız olmayan,

? Kimyasalların kokusundan ve temasından alerjisi olmayan,

? Görme, duyma ve koku alma duyguları sağlıklı,

? Kendini yenileyebilen,

? Araştırma yapabilecek kadar bilgisayar kullanma bilgisine sahip,

? Sabırlı ve dikkatli,

? Renk algısı gelişmiş

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Deri İşleme Teknisyenlerinin çalışma yeri, deri işleyen tabakhane, atölye ve fabrikalardır. Çalışma ortamı kirli, ıslak ve rahatsız edici kokulu ve gürültülüdür. Meslek elemanının çalışması birinci derecede deri ve kimyasal maddelerle ilgilidir. Genellikle ayakta çalışılır. Islak ve nemli ortamlarda uzun süreli çalışma sonunda romatizmal hastalıklar söz konusu olabilir. Kimyasallara bağlı olan solunum yolu hastalıkları ve işitme eksikliği söz konusu olabilir. Mühendisler, işveren ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Kimya Teknolojisi alanı Deri İşleme dalında verilmektedir.

 

Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Kimya Teknolojisi" alanı "Deri İşleme" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Deri İşleme Teknisyenleri; özel sektöre ait deri işleme atölye ve fabrikalarında çalışabilirler.Ekonomik durumuna bağlı olarak kendi işyerini açabileceği gibi özellikle deri işleme sanayinin gelişmiş olduğu İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Uşak, Niğde, Tekirdağ (Çorlu), Bolu (Gerede) gibi illerde de iş bulma şansına sahiptir.Kalite anlayışının artması, deri konfeksiyon ve deri ürünlerinin sürekli çeşitlenmesi ve dış talebin artması bu alanda yetişmiş elemana olan talebi arttırmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Meslek eğitimini bitiren deri işleme teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.

? Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Deri İşleme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Deri İşleme Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.

Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

Dericilik Teknikeri

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Meslek Bilgi Merkezi Bilgi Kaynakları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1303 kez

tags deri işleme teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Deri İşleme Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA