Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni

TANIM

 

El ve bilgisayarla çelik yapı proje çizimi, meslek hesapları, bina ve yerleşim rölevesi, maliyet hesabı, depreme hazırlık ve tedbirlerin alınması ve şantiyede çelik yapı imalat takibi işlerini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,

▪ Teknik çizimler yapar,

▪ Çelik yapı proje tasarımları yapar,

▪ Çelik yapı imalatının, imalat planlamasında çalışır,

▪ Meslek hesapları yapar,

▪ El ve bilgisayarla röleve projesi çizimleri yapar,

▪ El ve bilgisayarla çelik yapının tüm görünüşlerini, detaylarını ve sistemlerini çizer,

▪ El ve bilgisayarla ölçü alıp kroki çizer,

▪ Çelik taşıyıcı eleman hesaplarını ve metrajları yapar,

▪ El ve bilgisayarla çelik yapı kolon, temel ve duvar konstrüksüyonu, döşeme ve kiriş ve merdiven konstrüksüyonu çizer,

▪ El ve bilgisayarla çelik yapı ön, arka ve yan görünüşlerini çizer,

▪ Ölçü alıp kroki el ve bilgisayarla çizer,

▪ El ve bilgisayarla çelik uzay kafesleri sistemlerini, detaylarını ve çelik prefabrik yapı planlarını çizer,

▪ Çelik yapı imalatı, çelik giydirme cephe imalatı ve çelik yapı imalat kontrollerini yapar,

▪ Çelik yapı skeçlerini hazırlayıp, kesim, boyama, nakliye işlerini yapar,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar donanımı, lazer ve mürekkepli yazıcı,

▪ Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları,

▪ Alçı ölçer, cetvel, plater(çizici), çizim masası, gönyeler, hesap makinesi, kesme aleti, makas, maket bıçağı, paralel cetvel, pergel takımı, rapido takımı, T cetveli, yazı şablon takımı,

▪ Aydınger, Boya kalemi, CD, Çini mürekkebi, disket, dosya, eskiz kağıdı, kenar bandı, klasör, kurşun kalem, silgi storafor, şeffaf band ve toplu iğne,

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çelik Yapı Teknik Ressam Teknisyeni olmak isteyenlerin,

▪ Sayısal yeteneğe sahip,

▪ Temel matematik, fizik ve kimya bilgisine sahip, yer bilimleri ile ilgili

▪ Şekiller arası ilişkileri algılayabilen,

▪ Dikkatli çalışabilen,

▪ El ve gözünü eşgüdümle kullanan,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

▪ Ayrıntıyı algılayabilen, araştırmacı,

▪ Yoğun ışıkta çalışabilen,

▪ Kapalı alanlarda çalışabilen,

▪ Estetik görüş sahibi,

▪ Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneğine sahip,

▪ El ve parmak becerisi yüksek,

▪ Ekip çalışmasına yatkın, sosyal ilişki kurabilme yeteneğine sahip,

▪ Sorumluluk alabilen, sakin ve sabırlı olabilen,

▪ Yeteneğini sürekli geliştiren, yaratıcı, eleştiriye açık, hoşgörülü,

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çelik Yapı Teknik Ressam Teknisyeni kapalı, büro ya da ofis ortamlarında, ferah ve ışıklı alanlarda çoğunlukla oturarak çalışır. Mühendis ve mimarların denetimi altında görevini yerine getirir. Bireysel ve ortaklaşa çalışmalar yapabilir. Meslektaşları, amirleri, müşterileri ve ilgili kişilerle iletişim içindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı Çelik Yapı Teknik Ressamlığı dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "İnşaat Teknolojisi" alanı "Çelik Yapı Teknik Ressamlığı" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde çelik yapı sistemleri yeni gelişmekte olduğundan meslekte iş bulmak günümüz için çok olanaklı olmamakla birlikte, ülkemizin deprem kuşağında olması, yapı sektöründe çelik yapı firmalarının her geçen gün artması ve çelik yapı kullanımının yaygınlaşmasıyla ilerleyen dönemlerde çelik yapı sektörü ülkemizde gelişecek ve istihdam olanakları artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Çelik Yapı Teknik Ressam Teknisyenleri kazanç durumları çalıştıkları bölgelerde/şehirlerde çelik yapı sektörünün gelişmişliğine, işyerlerinin büyüklüğüne ve meslek elemanlarının tecrübesine göre değişmektedir. Sektörün gelişmiş olduğu yerlerde asgari ücretin 2-3 katı, diğer yerlerde ise asgari ücret veya biraz daha üzerinde kazanç elde edilmektedir.

▪ Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret/maaş almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Çelik Yapı Teknik Ressamlığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Usta, ustabaşı, formen, şef vb pozisyonlara yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni

▪ Statik Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni

▪ İç Mekân Teknik Ressamlığı Teknisyeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek Liselerinde Görevli İnşaat Teknolojisi Öğretmenleri,

▪ M.E.B. yayınları (MEGEP-Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi),

▪ Meslek Elemanları

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2716 kez

tags çelik yapı teknik ressamlığı teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA