Eğitim Sitesi

soluk kelimesinin mecaz anlamı

redsoluk kelimesinin mecaz anlamı:
Tarz.

İstediğiniz Kelimenin Mecaz Anlamını Arayın

Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam, Sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.

Bu sözlük çalışması Türk Dil Kurumunun (TDK) en son değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

yapışkan kelimesinin mecaz anlamı Çekilip gitmek bilmeyen.

temellendirmek kelimesinin mecaz anlamı Süreklilik ve kalıcılık kazandırmak.

komedi kelimesinin mecaz anlamı 1. Yalan ve yapmacık söz veya davranış. 2. Gülmeye neden olan olay veya olaylar.

köhne kelimesinin mecaz anlamı İçinde yaşanılan zamana göre geride kalmış, aykırılaşmış eskimiş, çağ dışı.

mozaik kelimesinin mecaz anlamı Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu.

yağmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Yaprak, toz, kurşun vb. yüksekten çokça düşmek. 2. Üst üste ve çok gelmek

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

devlet kelimesinin mecaz anlamı 1. Büyüklük, mevki. 2. Mutluluk 3. Talih.

göçmek kelimesinin mecaz anlamı İrtihal etmek, ölmek.

tilki kelimesinin mecaz anlamı Pek kurnaz.

iman etmek kelimesinin mecaz anlamı Güçlü bir inanç duymak.

sili kelimesinin mecaz anlamı İffetli.

lapacı kelimesinin mecaz anlamı Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan.

sığınmak kelimesinin mecaz anlamı Güvenmek, yardım istemek veya ummak.

diklenmek kelimesinin mecaz anlamı Birine karşı ters bir davranışta bulunmak, karşı gelmek, kafa tutmak.

virt kelimesinin mecaz anlamı Çok yineleme, diline dolama.

kuduz kelimesinin mecaz anlamı Azmış.

yükselmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Yüce duruma gelmek, yücelmek. 2. Güçlenmek, şiddetlenmek.

donatmak kelimesinin mecaz anlamı Uzun uzadıya sövmek veya azarlamak.

desteklemek kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek. 2. Arka olmak, arka çıkmak.

yaldız kelimesinin mecaz anlamı İç yüzü kötü olan bir şeyi, herkesin gözünü boyayarak iyi gösteren hal.

veda etmek kelimesinin mecaz anlamı Sevilen bir şeyle olan ilgisini kesmek.

yaratmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak. 2. Bir şeyin olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak.

torpil kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir kimseyi kayırma işi. 2. Birini kayıran kimse, kayırıcı.

ihraç etmek kelimesinin mecaz anlamı Çıkarmak, dışarı atmak.

Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.