Eğitim Sitesi

itici kelimesinin mecaz anlamı

reditici kelimesinin mecaz anlamı:
Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen.

İstediğiniz Kelimenin Mecaz Anlamını Arayın

Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam, Sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.

Bu sözlük çalışması Türk Dil Kurumunun (TDK) en son değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

yörüklemek kelimesinin mecaz anlamı 1. Ağır bir işi, yapsın diye birine vermek. 2. Üstüne atmak, yastamak, inat etmek. 3. Bir yükümlülük altına sokmak.

mağlup olmak kelimesinin mecaz anlamı İsteğine karşı duramamak, gerçekleşmemesi gereken bir şey için iradesizlik gösterip direnememek ve yapılmasını kabul etmek.

kötürüm kelimesinin mecaz anlamı İşleyemez, iş çıkaramaz.

havra kelimesinin mecaz anlamı Pek gürültüyle konuşulan yer, çok gürültülü yer.

kızağa almak kelimesinin mecaz anlamı Bir görevliyi etkin bir görevden alıp çalışmayı gerektirmeyen pasif bir işe vermek.

lavabo kelimesinin mecaz anlamı Lokanta, gar vb. yerlerde bu düzenin bulunduğu yer.

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

çıtak kelimesinin mecaz anlamı Kaba, huysuz, kavgacı.

alamet kelimesinin mecaz anlamı Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.

ahu kelimesinin mecaz anlamı İnce, güzel ve zarif kadın.

batmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Daha kötü bir duruma uğramak. 2. Yıkılmak, egemenliği sona ermek. 3. Dokunmak, incitmek.

ilah kelimesinin mecaz anlamı Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan.

kırık kelimesinin mecaz anlamı Gücenmiş, üzgün.

eritmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Harcayıp tüketmek. 2. Çok üzmek. 3. Zayıflatmak.

ocak kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir şeyin en çok bulunduğu veya yapıldığı yer, merkez. 2. Ev, aile.

yolmak kelimesinin mecaz anlamı Dolandırıp parasını almak.

temizlemek kelimesinin mecaz anlamı Tüketmek, bitirmek, silip süpürmek.

piston kelimesinin mecaz anlamı Arka, iltimas.

çiğleşmek kelimesinin mecaz anlamı Kaba davranışlarda bulunmak.

mihrap kelimesinin mecaz anlamı Umut bağlanan yer.

çevrelemek kelimesinin mecaz anlamı Bir konunun sınırlarını çizmek, tahdit etmek.

bulutlanmak kelimesinin mecaz anlamı Kederlenmek, hüzünlenmek.

sendelemek kelimesinin mecaz anlamı Herhangi bir olay karşısında sarsılıp ne yapacağını şaşırmak.

yuvarlamak kelimesinin mecaz anlamı İstekle ve çabucak yemek ya da içmek.

çakılmak kelimesinin mecaz anlamı Bir yerde uzun süre hareketsiz kalmak.

Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.