Eğitim Sitesi

imza kelimesinin mecaz anlamı

redimza kelimesinin mecaz anlamı:
Herhangi bir dalda ün yapmış yazar, sanatçı.

İstediğiniz Kelimenin Mecaz Anlamını Arayın

Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam, Sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.

Bu sözlük çalışması Türk Dil Kurumunun (TDK) en son değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

araç kelimesinin mecaz anlamı Bir amaca ulaşmak, bir şeyi elde etmek için yararlanılan kişi ya da şey.

ayakta kalmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Yıkılmamak, çökmemek. 2. Değerini yitirmemek, önemini korumak.

kabadayı kelimesinin mecaz anlamı Babayiğit, koçak.

gölgeli kelimesinin mecaz anlamı Nitelik ve ayrıntıları iyice bilinmeyen.

körlük kelimesinin mecaz anlamı 1. Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. 2. Gerçeği görememe durumu.

yazı kelimesinin mecaz anlamı 1. Yazgı, kader, alınyazısı. 2. Kaleme alınmış yapıt.

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

yolunmak kelimesinin mecaz anlamı Aşırı derecede kederlenip çırpınmak.

ürün kelimesinin mecaz anlamı 1. Yapıt, eser. 2. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

acayip kelimesinin mecaz anlamı Pek çok, olağandan daha çok.

midesi bulanmak kelimesinin mecaz anlamı 1. İğrenmek, tiksinmek. 2. Kuşkulanmak, işkillenmek. 3. Huzursuz olmak, rahatı kaçıp tedirgin olmak, hoşlanmamak.

çürütmek kelimesinin mecaz anlamı Doğru olarak ileri sürülen bir düşüncenin, bir davanın boşluğunu, anlamsızlığını ortaya koymak.

gürlemek kelimesinin mecaz anlamı Kuvvetli ve etkili bir biçimde varlığını göstermek.

hınzırlık kelimesinin mecaz anlamı Kötü huyluluk.

kızgınlık kelimesinin mecaz anlamı Öfkeli olma durumu.

şahane kelimesinin mecaz anlamı Çok güzel, hükümdara yakışacak halde olan, pek mükemmel.

atılım kelimesinin mecaz anlamı Herhangi bir konuda, bulunduğu yerden daha ileri bir noktaya gitme çabası ya da gidiş.

halta kelimesinin mecaz anlamı Boyunduruk.

karikatür kelimesinin mecaz anlamı Beceriksizce yapılmış şey, taslak.

cömert kelimesinin mecaz anlamı Verimli.

sömürmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir yerin zenginlik kaynaklarını kimseye sormadan ve ilgililere danışmadan eline alıp onlardan geniş ölçüde yararlanmak. 2. Bir kimseden ya da bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak.

kara düzen kelimesinin mecaz anlamı Düzensiz, karışık.

yoldaş kelimesinin mecaz anlamı Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri.

kalaylamak kelimesinin mecaz anlamı Eksiklikleri, kusurları görünüşte gizlemeye çalışmak.

kansız kelimesinin mecaz anlamı Duygusuz ve korkak.

Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.