Eğitim Sitesi

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Mecaz Anlamını Arayın

Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam, Sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.

Bu sözlük çalışması Türk Dil Kurumunun (TDK) en son değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

dekor kelimesinin mecaz anlamı Görünüş, manzara.

kancık kelimesinin mecaz anlamı Kötücü, dönek.

eşelemek kelimesinin mecaz anlamı Bir işin, sorunun aslını anlamaya çalışmak, kurcalamak.

çenebaz kelimesinin mecaz anlamı Çok söyleyen, çok konuşan, çeneli, çalçene.

şenlenmek kelimesinin mecaz anlamı Canlılık, hareket kazanmak.

çiziktirmek kelimesinin mecaz anlamı Baştan savma yazmak.

koltuk değneği kelimesinin mecaz anlamı Başkalarına destek olan kişi.

alkol kelimesinin mecaz anlamı Her türlü alkollü içki.

yoksul kelimesinin mecaz anlamı İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz.

antika kelimesinin mecaz anlamı 1. Kendine özgü, her zaman rastlanamayacak kadar şaşırtıcı, olağana aykırı; acayip, garip, tuhaf. 2. Artık modası geçmiş olan, oldukça eski.

kükremek kelimesinin mecaz anlamı 1. Coşmak, taşkınlık göstermek. 2. Kızgınlık ve öfke ile yüksek sesle bağırmak.

frikik kelimesinin mecaz anlamı Giysinin kazara açılmasıyla göğüs veya bacağın görünmesi.

ucuzlatmak kelimesinin mecaz anlamı Kolaylıkla elde edilir duruma getirmek.

palazlanmak kelimesinin mecaz anlamı Paralanmak, varlığı artmak.

sallanmak kelimesinin mecaz anlamı (İş başında bulunan kimse) Yerinden olmak üzere bulunmak.

tırmanmak kelimesinin mecaz anlamı Zorlukla ilerleyip yükselmek.

ağrı kelimesinin mecaz anlamı Kaygı, tasa, dert.

varış kelimesinin mecaz anlamı 1. Çabuk anlama yetisi. 2. Gerçeği kavramaya ulaştırabilen güçlü bir anlayış, seziş.

çiğlik kelimesinin mecaz anlamı Çiğ hareket.

zincir kelimesinin mecaz anlamı Art arda sıralanmış şeyler.

alafranga kelimesinin mecaz anlamı Züppe.

yüklenmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Üstüne düşmek, zorlamak. 2. Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak.

Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.