Eğitim Sitesi

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Mecaz Anlamını Arayın

Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam, Sözcüğün sürekli olmayan, kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.

Bu sözlük çalışması Türk Dil Kurumunun (TDK) en son değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

iskolastik kelimesinin mecaz anlamı İleri derecede şekilciliğe bağlılık, görenekçilik.

çimlenmek kelimesinin mecaz anlamı Yiyeceklerden azar azar alıp yemek.

bezirgân kelimesinin mecaz anlamı Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.

rol kelimesinin mecaz anlamı Yalancıktan yapılan şey, gösteriş, düzmece davranış.

çıkışmak kelimesinin mecaz anlamı Boy ölçüşmek, eşitlik savında bulunmak.

armut kelimesinin mecaz anlamı Çok aptal, çok bön.

kokmuş kelimesinin mecaz anlamı Yerinden kımıldamaya üşenir, tembel, miskin.

bulaşmak kelimesinin mecaz anlamı Fazla rahatsızlık vermek.

softa kelimesinin mecaz anlamı Körü körüne bir davaya bağlanıp onda ayak direyen kimse.

sigortalı kelimesinin mecaz anlamı Güvence altına alınmış.

parlak kelimesinin mecaz anlamı Göze çarpacak kadar başarılı.

çarşaflamak kelimesinin mecaz anlamı Kötü duruma düşmek.

limoni kelimesinin mecaz anlamı 1. Alıngan, beklenmeyen bir zamanda öfkelenen. 2. İnsani ilişkileri biraz bozuk, iyi olmayan.

allak bullak olmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Karışmak. 2. Şaşkına dönmek.

levent kelimesinin mecaz anlamı Boylu boslu ve yakışıklı kimse.

çöreklenmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalmak, yerleşmek. 2. Bir duyguyu güçlü ve sürekli olarak duymak.

cilve kelimesinin mecaz anlamı Görünme, ortaya çıkma, tecelli.

kenetlemek kelimesinin mecaz anlamı 1. Birbirine geçirerek bağlamak. 2. Sıkıca birbirinin üzerine kapamak.

sürtüşmek kelimesinin mecaz anlamı İki kişi birbiriyle geçinememek, bir konuda anlaşamamak.

cenk kelimesinin mecaz anlamı Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme.

lord kelimesinin mecaz anlamı Çok zengin kimse.

kazak kelimesinin mecaz anlamı Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı.

Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.