Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ağlayan Elma İle Gülen Elma Türk ve Dünya Masalları

masal okuAğlayan Elma İle Gülen Elma

AĞLAYAN ELMA İLE GÜLEN ELMA

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanda bir padişah ve üç de oğlu varmış. Bunlar ülkelerinde mutlu bir hayat sürerlermiş.

Küçük oğlan bir gün köşkünde otururken, sokaktaki çeşmeden su almak için bir kocakarının geldiğini görmüş. Oğlan ninenin testisine küçük bir taş atmış ve testiyi kırmış. Nine bir şey söylemeden evine dönmüş. Bir testi daha alıp gene çeşmeye gelmiş. Oğlan bu sefer de bir taş atıp testiyi kırmış. Nine sessizce evine geri dönmüş.

Ertesi gün testi elinde gene çeşmeye gelmiş. Oğlan, ninenin geldiğini yukarıdan görüp hemen eline bir taş daha almış. Uygun bir anda atıp gene testiyi kırmış. Nine başını kaldırmış:

- Hey oğul, bir şeycikler demem.. Dilerim Mevla’dan, ağlayan elma ile gülen elmaya aşık olasın demiş, çekip gitmiş.

Oğlan da aradan birkaç gün geçince ninenin söylediğini kendine dert etmeye başlamış. Gerçekten ağlayan elma ile gülen almaya aşık olmuş. Günden güne sararıp solmaya başlamış.

Çok geçmeden padişah, oğlunun hastalandığını işitmiş. Hekimler bir türlü derdini anlayamamışlar. Günlerden bir gün kente bir hekim gelmiş. Bakması için saraya çağırmışlar. Hekim:

- Bunun hastalığı sevdadan başka bir şey değil demiş.

Oğlan da en sonunda ağlayan elma ile gülen elmaya aşık olduğunu babasına söylemiş.

Babası çok üzülmüş:

-Şimdi ne yapalım, oğlum? Biz onu nerede buluruz demiş.

Oğlan:

-Ben gider onu bulurum.. Yeter ki siz izin verin diye cevap vermiş.

Padişah;

-Oğlum, bu hal ile nereye gideceksin? Onun kim olduğunu, nerede olduğunu bilmezsin. Vaz geç bu sevdadan. Dediyse de oğlan kanmamış.

-Mutlaka gidip bulacağım demiş.

Ağabeyleri de babalarına;

-Biz de onunla birlikte gideriz. Kardeşimizi yalnız bırakmaz, bu elmaları mutlaka buluruz demişler.

Bunlar yol hazırlığı yapmışlar. Üçü birlikte yola düşüp bilmedikleri ülkelere, kentlere doğru yürümeye başlamışlar.

Az gitmiş uz gitmişler; dere tepe düz gitmişler... En sonunda bir çeşme başına gelmişler.

Çeşmenin taşının üzerinde bir yazı görmüşler.

Taşta şunlar yızılıymış:
“Karşıdaki üç yolun birine giden gelir,
birine giden ya gelir ya gelmez, öbürüne giden hiç gelmez”
Büyük oğlan;
-Giden gelir yola ben gideyim demiş.
Ortanca oğlan da;
-Giden ya gelir ya gelmez yola da ben gideyim demiş.
Giden gelmez yola gitme de küçük oğlana kalmış.
Büyük oğlan;
-Gittiğimiz yerden hangimiz önce gelirse, ötekilerin gelip gelmediğini nereden bilsin? demiş
Küçük oğlan ileri atılmış:
-Parmaklarımızdaki yüzükleri çıkarıp şu taşın altına koyalım. Kim önce gelirse taşı kaldırsın yüzüğünü alsın. Sonra gelen de kimin dönüp dönmediğini bilsin.
Böyle yapmışlar. Her biri istediği yola gitmiş.
Büyük oğlan “giden gelir” yoluna çıkmış.
Az gitmiş, uz gitmiş; bilmediği bir ülkeye varmış. Orada, ‘Giren çıkandan bir şeyler öğrenirim’ umuduyla bir hamama girmiş. Hamamda tellak olarak çalışmaya başlamış.
Ortan oğlan “giden ya gelir ya gelmez” yoluna koyulmuş. Az gitmiş uz gitmiş... Günlerden bir gün bir ülkeye varmış. Orada bir kahveye girerek çalışmaya başlamış. Sonunda kahveci olup orada kalmış.
Küçük oğlan da “giden gelmez” yoluna düşmüş. O da az gitmiş, uz gitmiş. Çok uzun yollarda yürümüş. Otura kalka, gide gide bir gün bir çeşme başına gelmiş. Bakmış ki bir nine bu çeşmeden su dolduruyor. Oğlan yanına gitmiş...
—Nineciğim, beni bu akşam evinde konuk eder misin demiş.

Nine de;

—  Ah oğul, benim bir evim var... Yattığım zaman ayaklarım dışarı çıkar. Ben kendim sığamıyorum, seni nerede konuk edeyim diye cevap vermiş.

Küçük oğlan yaşlı kadına bir avuç altın vermiş:
-Aman nine, ne olur bana yatacak bir yer bul deyince nine altınların hatırına;
-Gel oğul gel... Evim de var odam da.. Senden başka kimi konuk edeyim? Deyip, oğlanı evine götürmüş.
Evde biraz yemiş içmişler. Otururken oğlan sormuş:
-Aman nine, bir ağlayan elma ile gülen elma varmış... Nerededir onlar bilir misin?
Nine bunu duyar duymaz oğlana bir tokat vurmuş.
—Sus! Onların adını anmak yasaktır...
Bunun üzerine oğlan çıkarmış bir avuç altın daha vermiş. Nine sevinerek;
-Oğlum, yarın kalkarsın, şu karşıki dağa giderisin. Oraya bir çoban gelir. O çoban, ağlayan elma ile gülen elmanın olduğu sarayın çobanıdır. Onun gönlünün yapıp saraya girebilirsen elmaları orada bulursun. Ama elmaları aldıktan sonra doğruca benim yanıma gelesin demiş.
Oğlan da sabahleyin kalkmış. Kadının tarif ettiği dağa gitmiş. Bakmış ki orada bir çoban koyun otlatıyor. Gidip çobana selam vermiş... Oturup konuşmaya başlamışlar. Sonra oğlan ağlayan elma ile gülen elmayı çobana söylemiş.
Çoban da tıpkı yaşlı kadının yaptığı gibi bu sözü işittiği anda oğlana bir tokat vurmuş. Tokatı yiyen oğlanın aklı başından gitmiş.
—Aman çoban kardeş bana neden vurdun? Deyince çoban yeniden üstüne yürümüş.
—Sus daha konuşuyorsun, öyle mi? Diye bir tokat daha vurmuş.
—Onun lafı burada yasaktır, demiş.
Oğlan çobana yalvarmış yakarmış, bir avuç altın vermiş... Çoban altınları görünce yumuşamış.
Oğlana demiş ki:
-Ben şimdi bir koyun keserim. Onun derisini tulum çıkarırım. O tulumun içine girersin. Akşamüzeri ben koyunları sürüp saraya giderken sen de koyunların içinde saraya girersin. Çünkü saraya girerken koyunları sayarlar. Sen de koyun gibi yürüyüp kendini bildirmeyerek sürüyle birlikte içeri girersin. Geceleyin, herkes uyuyunca, en yukarı kata çıkar sessizce sağ taraftaki odaya girersin. Padişahın kızı yatakta yatar, elmaları da rafta durur. Onları, uyandırmadan alabilirsen alırsın... Eğer kız uyanırsa bağırır... Seni yakalarlarsa iş fena olur.
Çoban bunları söyledikten sonra kalkmış bir koyun kesmiş. Koyunun tulum gibi çıkardığı derisine oğlanı sokmuş. Koyunların içine katarak doğruca saraya gitmiş. Nöbetçiler koyunları saraydan içeri girerken saymışlar. Oğlan da sürüyle birlikte içeri girmiş.
Gece olmuş, herkes uyumuş. Saat dörde beşe gelirken oğlan tulumdan çıkmış. Yavaş yavaş en yukarı kata gidip çobanın söylediği odayı bulmuş. Açıp bakmış ki orta yerde bir yatak, içinde de ayın on dördü gibi güzel bir kız yatıyor... Oğlan ona bakarken, raf üzerinde bulunan elmaların biri kahkaha ile gülmeye diğeri de hüngür hüngür ağlamaya başlamışlar. Bunları işiten oğlan hemen kapıyı kapadığı gibi kaçmış, doğruca koyunların yanına gitmiş.
Elmaların gürültüsüne yatakta yatan kız uyanmış. Bakmış ki kimsecikler yok. Odanın dışına çıkmış, öteye bakmış, beriye bakmış... Kimseyi bulamayınca içeri girmiş:
-Sizi gidi yalancılar sizi... Beni aldattınız. Diyerek elmalara kızmış. Yeniden yatağa yatmış.
Aradan kısa bir süre geçince kız tekrar uyumuş. Oğlan da bir daha yukarı çıkmış.
Yavaş yavaş odanın kapısını açmış, içeri girmiş. Elmalara doğru bir iki adım atmış. Bu sırada yeniden elmaların biri gülmeye, biri ağlamaya başlamış. Oğlan korkusundan gene kaçmış. Kız uyanmış, bakmış ki kimsecikler yok...
—Hay gidi edepsizler hay. İkidir beni uykudan uyandırıyorsunuz. Gene bir şey yaparsanız sizi döverim, demiş ve yeniden yatmış.
Kız uyuyunca oğlan gene gelmiş, kapıyı açıp elmaların yanına yaklaşmış. Elini uzatıp raftan alayım derken elmalar gene gülüp ağlamaya başlamış ve oğlan gene korkup kaçmış. Kız uyanıp bakmış ki kimsecikler yok:
-Sizi gidi arsızlar sizi. Bu gece deli mi oldunuz? Üç keredir beni uykudan uyandırıyorsunuz. Bu nasıl iş? Deyip, bir tokat birine, bir tokat ta ötekine vurmuş. Sonra yeniden yatağına girip yatmış.
Aradan epeyce vakit geçmiş. Oğlan gene odaya girmiş ve rafa yaklaşmış. Elmanın birini eline almış... Bakmış ki ses yok... Öbürünü de alıp dışarı çıkarmış. Doğruca koyunların arasına gidip tulumun içine girmiş. Meğer elmalar kıza, kendilerine kızdığı için darılmışlar, bu yüzden ses çıkarmazlarmış.
Sabah olmuş... Çoban koyunları saraydan çıkarmış ve dağa doğru gitmiş.

 

Oğlan, saraydan uzaklaşınca kimsenin olmadığı bir yerde tulumdan çıkmış. Çobana bir avuç altın daha vermiş.
—Allaha ısmarladık, deyip doğru ninenin evine gelmiş. Nine oğlanı görünce hemen bir leğenin içine biraz su koymuş. Bir tavuk keserek kanını suya akıtmış. Suyun içine bir tahta koyup oğlanı tahtanın üstüne oturtmuş.
Kız sabah olup da uykudan uyanınca, aşağı bakmış, yukarı bakmış ki rafta elmalar yok.
—Eyvah! Bu gece elmalarım çalındı. Onlar beni üç kere uyandırdılar ama ben anlayamadım; meğerse hırsız gelmiş diye ağlamaya başlamış.
Padişah bunu duyunca sarayın kapılarını kapattırmış. Hatta şehrin etrafındaki kalenin kapılarını da kapatarak gireni çıkanı sıkı sıkı arattırmış.

 

Şehrin içini de aramışlar, bir türlü bulamamışlar. Falcılar fal bakmışlar. Sonunda görmüşler ki elmaları alan kanlı bir denizde gemiyle gidiyor.
—Padişahım, demişler;
-Bu adam çok uzaklara gitmiş. Bu kanlı deniz nerededir bilemeyiz...
Sonunda bu elmaları aramaktan vazgeçmişler artık. Kalenin kapıları eskiden olduğu gibi açılmış. Oğlan nineye biraz daha altın verdikten sonra
-Eyvallah deyip oradan çıkmış.
Geldiği yoldan dönmeye başlamış. Gide gide bir gün, ağabeyleriyle ayrıldığı çeşme başına gelmiş. Yüzüklerini koydukları taşı kaldırıp bakmış ki hiçbiri gelmemiş. Kendi yüzüğünü almış ve küçük ağabeyinin gittiği yola gitmiş.
Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş... Bir gün bilmediği bir ülkeye varmış. Yolunun üstündeki bir kahveye girmiş. Yorgunluk çıkarmak için kahve çubuk içmiş. Bakmış ki ağabeyi orada kahvecilik ediyor.
Yaklaşmış yanına, ama kahveci olan ağabeyi onu tanımamış. Bir ara oğlan ağabeyini yanına çağırmış. Söz arasında:
-Sen nerelisin? Filan derken, ağabeyi anlamış ki kendisiyle konuşan kardeşidir. Sonra birlikte kalkmışlar geri dönmek için yola koyulmuşlar. Şurası burası derken gene o çeşmeye gelmişler. Taşı kaldırıp bakmışlar ki, ağabeyleri gelmemiş. Ortanca oğlan da yüzüğünü almış. Ağabeylerini aramak amacıyla onun gittiği yola gitmişler.
—Kardeşim, bunlar biraz bizde dursun, sonra gene sana veririz, demişler.
O da;
-Pekiyi deyip vermiş.
Sonra bu iki ağabey birbirlerine;
-Biz bunu öldürelim; şu elmaların biri sende biri bende kalsın demişler.
Yol üzerinde bir kahveye rast gelmişler. O kahvenin bahçesinde biraz oturup yemek yiyelim demişler. Kahveciden bir hasır istemişler, kahveci de hemen getirmiş.
Bahçede ağzı açık bir kuyu varmış. Hasırı o kuyunun üstüne yaymışlar. Küçük oğlan kuyuyu görmemiş... Hasırın üstüne oturduğu gibi kendisini kuyunun dibinde bulmuş. Ağabeyleri biraz oturmuşlar. Yemek yiyip karınlarını doyurmuşlar. Kahve, tütün içmişler. Az sonra gene yola düşüp ülkelerine doğru gitmişler.
Kuyuda su olmadığı için, aşağıya düşen oğlan ölmemiş, ama bayılıp kalmış. Ağabeyleri ülkelerine varmışlar.
Babaları küçük kardeşlerinin nerede olduğunu sormuş. Onlar da;
-Biz gittik, ağlayan elma ile gülen elmayı bulup getirdik. O, bir giden gelmez yola gitmişti, bir daha gelmedi, demişler. Babaları da üzülmüş, ağlamışsa da;
-Elbet gelir diyerek kendini avutmuş.
Onlar babalarının yanında oturmada olsun, biraz sonra, kuyuya düşen oğlanın aklı başına gelmiş. Kuyunun içinde yukarıya doğru bağırmaya başlamış.
O sırada kahveci bahçede gezerken bir de bakmış ki kuyudan bir ses geliyor. En sonra kuyuya bir adam sarkıtmışlar ve oğlanı çıkarmışlar.
—Sen buraya nasıl düştün diye sorunca oğlan da başına gelenleri bir bir anlatmış. Sonra kalkıp kendi ülkesine gitmiş. Ama babasının sarayına gitmemiş. Başına bir işkembe geçirmiş ve keloğlan kılığına girerek bir kalaycı dükkânına girmiş. Orada çırak olarak çalışmaya başlamış.
Gel zaman git zaman, herkes kendi hayatını yaşamaya devam etmiş... Ama ağlayan elma ile gülen elmanın sahibi olan kız çok büyük üzüntü içindeymiş. Kızın padişah babası bin taneli bir tespih yaptırmış ve adamlarına vermiş.
—Bu tespihi alın, ülke ülke gezin. Kim başına geleni anlatarak bu tespihi bitirinceye kadar çekebilirse bu elmaları o almıştır... Onu tutup bana getirin, demiş.
Adamlar tespihi almışlar. Çeşitli ülkelere gitmişler. Gezmişler, dolaşmışlar ama kimse o tespihi çekememiş. En sonunda bu elmaları çalan oğlanın ülkesine gelmişler. Tam o kalaycının önünden geçerlerken, oğlan ustasına;
-Usta, ben başıma gelenleri anlatırken bu tespihi çekerim, demiş.
Ustası adamlara haber vermiş. Onlar da tespihi getirmişler:
-Haydi bakalım, hem anlat hem de çek demişler.
Oğlan o zaman;
-Ben bunu çekerim ama buranın padişahının yanında çekerim demiş.
Oradan oğlanı alıp padişahın yanına getirmişler. Olan biteni padişaha anlatmışlar.
Oğlan oturmuş, başına gelenleri bir bir anlatmış. Bu arada tespihi çekmeye de başlamış. Tam kardeşlerinin onu kuyuya attıklarını söylediği sırada tespih bitmiş.
Padişah da bu oğlanın kendi küçük oğlu olduğunu anlayıp, hemen kalkmış onun boynuna sarılmış.
—Vah oğulcuğum, senin başına bunca işler gelmiş de benim haberim olmamış diyerek ağlamaya başlamış.
Adamlar oğlanı alıp öteki padişaha götürmek istemişler. Ama önce elmaları alan iki büyük oğlanın cellât elinde cezaları verilmiş. Sonra da küçük oğlanı elmalarla beraber öteki padişahın ülkesine göndermişler.
Az gitmişler, uz gitmişler... Gide gide bir gün gene, elmaların çalındığı ülkeye ulaşıp, bu oğlanı padişahın yanına götürmüşler. Padişah oğlanı görür görmez ona kanı kaynamış. O tespihi bir de kendi önünde çekmesini istemiş.
Oğlan gene tespihi alıp başına gelenleri baştan sona kadar anlatmış ve tespihi de çekmiş.
Padişah;
-Oğlum, sen bu elmaları âşık olduğun için çaldın.
Ama benim kızım da bunlara âşıktır. Gel, kızımı sana vereyim, ikiniz de bu elmalardan ayrılmayın demiş.
Oğlan da:
-Baş üstüne deyip padişahın söylediğini kabul etmiş.
Küçük oğlanla kız evlenmişler. Kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine...

Ekleyen : Muhammed Emin ŞAHİN     Okunma : 166237 kez

tags Ağlayan Elma İle Gülen Elma çocuk masalları masal oku masal sitesi en güzel masallar Muhammed Emin ŞAHİN

Aşağıdaki benzer masalları da okuyabilirsiniz.

Çocuk Masalları Uyuyan Güzel 183644 kez okundu.

Çocuk Masalları Sihirli Fasulye 58621 kez okundu.

Çocuk Masalları Uzunkulak İle Kelebek 15073 kez okundu.

Çocuk Masalları Kibirli Arı Ve Üzgün Papatya 30547 kez okundu.

Çocuk Masalları Şaka Yapmayı Seven Fil 7393 kez okundu.

masal ekle Masal - Hikaye Eklemek İsterseniz Tıklayın

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (198 yorum yazılmış)

box Hikmet yılmaz :Iki çocuğum var ikiside begendi Masalda büyük ağabeyin yanina gitme olayı atlanmıştır Çocuklarımın dikkatinden kaçmadı

box Ömür ulaş :Çok uzundu ve çokta güzeldi ben çok beğendim ziz Beğendinizmi.

box Esra doner :gereksiz uzun ve gercekden cok sacma cocuklarin bile hosuna gitmedi

box Nuran :Cok guzel cok heycanl.

box Azra uras :Çok güzel

box hande yener :çok güzeldi size'de tavsiye ederim

box oktay korkmazoğlu :çocuk neden nine'nin eşyasına taş atıyor

box fatma :okudum çççoookkk güzel

box Nehir :Çok güzel

box demet akalın :Çok güzel tavsiye ederim

box sara :çok uzun ve çok güzelll herkese tavsiyem

box Rabia :Harikaa bir hikaye bence herkes okumalı herkese tavsiye ederim bütün arkadaşlarıma

box sude ve kardeşi :bence çok güzel bir hikaye.KARDEŞİM-bencede çok güzel bir hikaye

box Buse. Ajan :Valla. Nasıl. Desem. Uzun. Ama. Değer. Bal. Gibi.

box Azra : İnanılmaz bir şey yaa

box Esra :Çok güzel ama çok uzun.

box Esin :Çok güzel bir hikayeydi.

box esra :çok güzel ve çok uzun.

box peri :iyi yani güzel

box neşe yaşa :çooooooooooooooooooook güzel ve çoooooooooooooook uzun birr maassal

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Yaramazow :Ben bu masalin kitabi olmadan uyuyamazdim 1985 te bu masal boyle degildi aglayan nar gulen ayva olacak ve hikayesi farklilastirilmis saygilar

box ben :cokkkkk güzelll

box Hakan :Cok güzellllll eğlenceli

box Mehtap temiz :Bence berbat bişey , böyle masal mı olur . Nasıl bi saçmalık yaaa, hırsızlığı normal göstermiş, hele kardeşlerin birbirine yaptıkları, kızıma okuyamadım, resmen kötülüğe teşvik başka bişey değil

box Ipek :Ok güzel bi masal

box Asmin :Çok güzelllllllllllll

box Peljin :Çok beğendim harika bir hikaye bayıldım

box MURAT BOZ. :abi hepsini bir günde okudum normalde kitapla aram yok ama size çok tesekür ederim.

box Nisa :BU hikaye çoooooooooook farklı ama çoooooooooook eylenceli ve çoooooooooook güzel okuduğumda sanki içindeyim gibi ama hinede çooooooooOook ggggüüzzzzeellllll

box isimsiz :bu hikaye çok uzun ama bayıldım cidden çok beğendim

box ben :olağan üstüüüüüüü

box öğretmen hatice :güzel bir masal..

box selin :Çok uzuuuuuuuuuuun ama cooooook guzelllllll

box nurten albayrak :bencede çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllll

box huriye ve semal : bu hikaye çooooooooook güüüüüüüzel

box beyza :Bu masal çççççççoooooookkkkkkk güzel yyyaaa

box meliss :Bazı yerleri sacma keldi bana ama macera dolusu bir masal guzellll ya guzel

box zehranaz damla aslan :bu hikayeyi cooooooook beyendim ben bence erkeze tavsiye ederim

box mehmet can :ben okudum ve şimdiye kadar okuduğum en iyi masaldı çok güzeldi

box fatmanur :çok güzeldir eminim

box yazar :beğendiğiniz içibn teşekkürler

box murat :çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook iyi

box Aslan Koç :Masal mı Daha Uzun Hikayemi ?

box ikrA akpınar :Çççççççoooooookkkkkkk. Uuuuuuuzzzzzzzuuuuuuunnnnnnn

box derin su :Müthiş uyumadım okudum bayıldım

box deniz çabuk :çokk güzel bir hikaye çok beyendim

box EZGİNUR AYDIN :ÇOK GÜZEL BENCE sizde deneyiiiin

box seda :çok uzunduu nerdeyse 4 sayfa çıkar ama güzeldi

box Zeynep Şule :Ama çok güzeldi. .

box AKİ Asa :ben bu hikaye cok güzek

box eylül nisa :o muhteşem ötesi uzun ama olsun harika

box zeynep :Hüküm geldi ama çok güzel

box fatmanur :Çoooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk güüzellllllllllll

box meral Özyiğit :Bence harika çok hoşuma gitti masalı gerçekten sevmeye başladım

box elif ceren :çok güzel herkese tavsiye ederim

box seyda :bunu yazana sevgilerden 1 demet yolluyorum

box Merve Çelik :çok güzel bir kitap.

box ırmak kılıç :çoooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkk güzel ama okuduğuuma deydi

box hatice bademci :çok uzun bu hikaye

box selinay :bu hikaye şimdiye kadar okuduğum en güzel hikaye.Ve herkes beğenmiş.

box selinay :mükemmel ama böyle uzun hikayemi olur

box gamze :çok güzelll süperrrr

box MELEK :ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK UZUN AMA ÇOK DA GÜZEL.

box sude :çok güzel ama çok ama çok uzun

box iremsu :bu hikaya çok çok uzun elma armut nine çocuk köy kıral geçiyor

box İbrahim SEZER :Bu masal,çok güzel macera dolu tavsiye ederim.

box öznur :aslında masalın ne demek istediğni anlayınca masalı çok beğendim

box selçuk ünlü :çok güzellllllllllllll

box Fidan :Harika ve birazcik da dokunkali

box gizli :Güzel olmuş müthiş birşey

box beyza :Çooooooooooooooooooooooook Uzun ama Çooooooooooooooooooooooook Güzel

box Güzel Kız[Gizli kişidir.] :Benim söliyeceğim tek cümle:''Süper,müthiş,harika,ola ğanüstü bayıldım diyebilirim.

box arda :çok güzel bir hikayeymiş elma çooooook komik hahaha :))))

box arda :vallahi güzel masalmış. özellikle elmalar komik

box huriye :güzel güzel ne demek süper

box sümeyye :Bayıllldııım Sü per

box esra :Bu hikaye bayıldım

box ALEYNA :Çok Güzel Okumayanlar Okusun (BAYILDIM)

box SERPİL :BENCE MASAL ÇOK GÜZEL DEMİ ARKADAŞLAR

box kumru fidan :çooooooooooook uzun ama çoooooooooooooooook güzel

box Selbi :Çok güzel masal

box nurgül kayhan :ggggggggüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeellllllllllllllll

box bshndhnznnz :Çok güüüüzel olmuş herkezin okumasını isterim

box SUDE NUR :Keşke sesi olsaydı

box GİZLİ :COOK GUZEL BYILDMMMMM MÜTİS YAAA

box alp :Çok güzel olmuş...

box Ramazan :çok güzel olmuş ve birazda heyecanlı

box aşık kız :Çok güzel bayıldım

box like :harika müthis olan üstü

box beyza :kim yaptıysa ellerine sağlık

box beyza :bence harikaaa olmuş sanki masalı gerçekte yaşamış gibi oldum

box zeynep :Kendimi masalın içinde hissettim.Çok güzelmiş.

box buse diken :çooooooooooook uzun

box serenay mira :bu çok güzelmiş ya,

box zayka :Bir kelimeyle harika. BAYİLDim

box berat :çok güzel olmuş

box Ada :Çok güzel masallar var

box sedanur :çooooooooooooooooooooooooooooooooook güzelolmuş

box sedef :Bu hikaye coooooooookk uzunmus.Yarisini okudum.

box eda :çok güzel

box Yaren :ben valla okudum çok güzeldi ama okuyunca imanım gevredi :)

box Muhammed Emin ŞAHİN :Muhameed Emin Şahin Yzarı Benim Beğendiniz İçin Teşekkürler

box ece :bence çok güzel

box berfin :bence çok güzel ama saçma

box Ares savaş :Bu okuduğum en güzel kitap

box miray tuluk :çok çok uzun

box adsız :çok güzel bayıldım

box serdar :bu masal güzel ama çok uzun

box hilal :uzundu ama beğendim

box serenay :çok güzel bayıldım

box Adsız :Yaaa bunu kim yazdıyaaa çok güzel

box Azra pelin doğan :Seranay sarıkata ben size HAYRANIM Çok ama çok güzel gercekten

box Seranay Sarıkaya :Çok güzel bayıldıııııım

box yaren :Uzun ama guzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

box Zeynep Sidra yılmaz :Masal bitene kadar meleklerim ancak uyudu emeğinize sağlık çok güzel

box Zeynep :Çok uzun ama çok güze

box Azra akcı :Eveeeeet pelin çoooooooook ama çok güzel bayıldım

box Pelin :Azra akcı ben seni biliyorum çok güzel demi

box Pelin sınıf :3a numaram : 453 :Çok güzelllllllllllll bayıldım çoook ama çok güzel herkeze tavsiye ederim

box Azra akcı :Çok güzel bayıldım

box irem :ben 2 inci sınıftayım 1 dakikada 148 kelime okuyom inanmayan için yemin ederim ama bana çk uzunnn geldi annem bile yarıda kaldı

box lala :beğenmedim çok anlamsız

box kitap_sever :hiç uzun diğil okumaya niyeti olmayana uzun gelir çok güel ve çok kısa

box meryem gümüş :Çok sürükleyici ve cok güzel

box meryem gümüş :Cook uzun yaaaa ama genede çok güzel

box meryem :Çok güüüüüüüüzzzzzzzeeeeeeeelllll ooooollllmmmmuuuuuşşşşşşşşş çooook hoş olmuş ve çok beğendim

box esma bedir : Çooook uzun beeeee

box neslıhan :muthıs cok guzel

box elifsu,duran :Cooookguzelyaaaaa

box aleyna özerhan :gerçekten çok güzeldi çok beğendim

box gayelikız :uzun bir hikaye amaa çokgüüzelllllllllllll:-)

box MEDİNE İMİR 4A SINIFI NO 152 :ÇOK GZEL YAZMIŞ BEN BEGĞENDİMMMMMMMMM AÇİKÇASİİİİİİ

box Kitap kurdu :Süper Bayıldım yazana binlerce teşekkür.

box inci :Yarısını dün yarısını bugün dinledi çook güzel olmuş kaleminize sağlık

box uyumayan çocuk :çocuk uyudu, uyandı masal bitmedi :) yazanın emeğine sağlık..

box ebru :çok beğendi kardeşim

box elif :Ceyreğine gelemedim

box tugba efe :Cok güzelmiş bayıldım

box aysenur :Cok guzel mis ask masali<3

box AZRA :çok güzelllllllllllll

box Sude <3 :Çok güzel ama ilk defa 1000 taneli tespih duyuyorum hadi buda masalda kalın <3 ;D

box Aleyna aktaş :Uzun ama güzeldi

box YAGMUR :ÇOK UZUNDU AMA OKUMAYA DEGER GÜZEEL VE AÇIKLI HİKAYE

box hande :harikaymis cok begendim muhtesem kim yazdiysa ellerine saglik elleri dert gormesin cok begendim

box selin akbaş :Bence Çooooooooook güzeldi!!!!!.

box çisem ilgün :Güzel ve acıklı bir hikayeyi . Hoşuma gitti. Beğendiiiiiiimm!!!!!!.

box Uğur :Ben çok beyendim özellikle sonunu

box serena :ben okumek istemiyorum ama anem okumamı zorla istiyor

box Elifile :Çoook güzellll adımı tersten okuyun

box Bahar Akballllllllll :Ben çok sevdim bence çok güzel

box elif :bence harikaaaaaaaaaaaaaaaaa

box elifnaz :çooooook güzelmiş

box ebrar :Hikayeyi okuyamadım çünkü çok uzun yazmışlar hemen çıktım sayfadan abi bu ne yaa nasil okuyorlar bu hikayeyi çok merak ediyorum yaa kim okursa artik bunu helel olsun o kişiye

box zehra :İrem Nisa eklediğin için saol.Çok uzun ama çok güzel

box zeynep :cok guzel yaa boyle bir hikaye hayatım da gormedsim bit bit bitmiyor ama cok guzel

box Ebrar :Güzelmiş teşekkürler

box AŞK Y. :çok ama çok güzlmiş çok beğendim

box sıla :çok ama çok güzelmiş çok beğendim

box yusuf :çok güzel bir hikayeymiş çok bğendim

box nur :çok ama çok güzel en güzel hikaye

box allex :çooooooooooooook güzellllllllllll

box melike :Bence çooooooooooooooook güzel bir hikaye

box gülen elma :Bence çoooooooook güzel bir hikaye

box Bülent KESKİN :Ne güzeldi. hikayenin sonu sevgiyle doldu. Birçok masalların sonlarında evlenmek olyor acaba :-D

box yüsra :çok güzel bir hikaye

box yağmur :çok uzun okuyamadım :;-)

box rem Nisa Tayyar :Herkese teşekkürler...Ben ekledim

box ela nur yiğit :çok uzun ama çok güzel

box firdevs :ay bu metnin cok güzeldi selena

box bahar :hikaye çok güzelmiş çok beğendim

box hilal :masal güzel ama çok uzun

box serra :orhan hoca kısa yazın dedi bu çok uzun daha kısa masallar olabilir

box abdulkadir :Çok güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzel

box Gamze Engiz :güze bir hikayeymis

box eyüp :çok uzun okumadım

box iclal : diğerlerine bakmadım ama çok güzel bu

box nazlı :çok beğendim süper

box duygu :ne güzel ne muhteşem güzel

box DERİNN ŞİMŞEK :MUHTEŞEMMM..........

box DerinSSİMSEK :çok uzun ama uzun olduğu kadar da güzel (muhteşem) D

box ekin tuba :çok güzel olmuş kim yazdıysa artık mutlu huzurlu olsun süper olmuşşş

box Batuhan :Çok çok uzun ama çok güzel

box hatice betül :süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr harika bi hikaye

box büşra uyumaz :çok güzel ama daha önce okuduğum daha güzeldi(

box büşra :hikaye çok güzel ama diğer hikayelere bakmadan çok güzel diyemem

box büşra alkan :çok güzel ama diyer hikayeler daha güzel

box seeeeliimmmm :çok uzunnnnnnnn

box melda gevanli :ben bu hikayeyi çok seviyorum ğlayan elma ile gülen elmayı hikayesini çok ama çok seviyorum

box Eda kurt :Güzel bir masal

box damla :gerçekten müthiş masallllarrrr

box tanem :güzel beyenbim bir öykü

box ülkü karaot :çok güzel bir hikaye

box hafize gamze :ben daha yarısını okudum büyük oğlanların yaptığı çok yanlış

box yağmur karaoğlu :ama ben bu öyküyü kendim yazdım

box elçin :beğendimmmmmmmm

box selin ay :çok uzun ama çokkkkkkkkkk güzellllllllllllllllllllllllllllll

box senanur :çok güzelmiş bu hikaye

box beyza :cok komik ve guzel bir oykü

addMasallar ve Hikayeler Ana Sayfaya Dön