Eğitim Sitesi

Kısaltmalar Sözlüğü

İstediğiniz Kısaltmanın Anlamını Arayın

Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları ve Okunuşları

IAO Uluslararası İşçi Örgütü (Internationale Arbeitsorganisation) dersimiz.com-3740

BBP Büyük Birlik Partisi dersimiz.com-3586

UAVT Ulusal Adres Veri Tabanı dersimiz.com-4699

USÖ Uluslararası Standartlar Örgütü dersimiz.com-1064

EBWE Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (European Bank For Reconstruction And Development) dersimiz.com-768

Yay. Yayını, Yayınları, Yayınevi dersimiz.com-563

EGEBAM Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi dersimiz.com-3516

EFT Elektronik Fon Transferi (Electronic Funds Transfer) Bankalar Arası Para Aktarımı dersimiz.com-239

atm. Atmosfer dersimiz.com-143

Şti. Şirket, Şirketi dersimiz.com-3819

MTVK Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu dersimiz.com-40895

GSMH Gayrisafi Millî Hâsıla dersimiz.com-292

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu dersimiz.com-491

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dersimiz.com-735

m. Madde dersimiz.com-3873

YÜCE DİRİ-P Yüce Diriliş Partisi dersimiz.com-3621

BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dersimiz.com-23

TGB Teknoloji Geliştirme Bölgesi dersimiz.com-4595

AB 1. Avrupa Birliği

2. Adalet Bakanlığı

3. Amerikan Borsası dersimiz.com-5

PEN Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists) dersimiz.com-450

TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti dersimiz.com-505

hay. b. Hayvan Bilimi dersimiz.com-826

ELSA Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (European Law Students' Association) dersimiz.com-3712

DAGM Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü dersimiz.com-737

Yd. Yedek dersimiz.com-3866

TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği dersimiz.com-4693

GB 1. Bilgisayarda Bellek Birimi (Gigabyte)

2. Güneybatı

3. Gümrük Birliği

4. Büyük Britanya, İngiltere (Great Britain) dersimiz.com-281

IPI Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute) dersimiz.com-328

TDH Toplam Doğurganlık Hızı dersimiz.com-4695

ADS Ağız-Diş Sağlığı dersimiz.com-4661

EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi dersimiz.com-242

LİBOR Londra Bankaları Gecelik Faiz Oranı dersimiz.com-395

SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi dersimiz.com-4655

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi dersimiz.com-57

vs. Vesaire dersimiz.com-560

AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu dersimiz.com-637

Siz de bildiğiniz bir kısaltmayı ekleyin, katkı sağlayın...


      

KISALTMALAR :

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel ismin, içerdiği harflerden bir veya daha fazlası ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili temel kurallar şunlardır:
1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır... Kısaltmalar hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYIN...

Kısaltmalar Sözlüğünde 1935 Kayıt Bulundu.