Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

SB kısaltmasının anlamı, okunuşu, açılımı, ne demek, kısaltmalar sözlüğü

Kısaltmalar Aradığınız SB kısaltmasının anlamı - açılımı:
Sağlık Bakanlığı

İstediğiniz Kısaltmanın Anlamını Arayın

kısaltmalar sözlüğü mim. : Mimarlık (dersimiz.com-410)

kısaltmalar sözlüğü İHH : İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (dersimiz.com-49865)

kısaltmalar sözlüğü ESF : Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund) (dersimiz.com-789)

kısaltmalar sözlüğü YAŞ : Yüksek Askeri Şura (dersimiz.com-3559)

kısaltmalar sözlüğü bot. : Botanik (Bitki Bilimi) (dersimiz.com-161)

kısaltmalar sözlüğü G : Güney (dersimiz.com-276)

kısaltmalar sözlüğü SODEP : Sosyal Demokrat Parti (dersimiz.com-3633)

kısaltmalar sözlüğü EİBKT : Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (dersimiz.com-782)

kısaltmalar sözlüğü CPI : 1. Halkı Bilgilendirme Komitesi (Committee On Public Information) 2. Toplumsal Periodontal İndeks (Community Periodontal Index) (dersimiz.com-1368)

kısaltmalar sözlüğü SEK : Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (dersimiz.com-574)

kısaltmalar sözlüğü UNDP : BM Kalkınma Programı (UN Development Programme ) (dersimiz.com-3846)

kısaltmalar sözlüğü MİGEM : Maden İşleri Genel Müdürlüğü (dersimiz.com-917)

kısaltmalar sözlüğü SK : Sayılı Kanun (dersimiz.com-4652)

kısaltmalar sözlüğü EIB : Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) (dersimiz.com-781)

kısaltmalar sözlüğü LÖSEV : Lösemili Çocuklar Vakfı (dersimiz.com-43642)

kısaltmalar sözlüğü t : Ton (1000 kg = 1 Ton - Kütle Birimi) (dersimiz.com-490)

kısaltmalar sözlüğü ÇKK : Çocuk Koruma Kanunu (dersimiz.com-3532)

kısaltmalar sözlüğü Sn. : Sayın (dersimiz.com-473)

kısaltmalar sözlüğü Mür. : Müracaat (dersimiz.com-424)

kısaltmalar sözlüğü EĞİTEK : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (dersimiz.com-780)

kısaltmalar sözlüğü UNRISO : BM Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (UN Research Institute for Social Development) (dersimiz.com-3852)

kısaltmalar sözlüğü ISO : Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization) (dersimiz.com-332)

kısaltmalar sözlüğü ÇAĞ ÜNİ : Çağ Üniversitesi (dersimiz.com-729)

kısaltmalar sözlüğü Bştbp. : Baştabip (dersimiz.com-3680)

kısaltmalar sözlüğü AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (dersimiz.com-127)

kısaltmalar sözlüğü ENMG : Sinir Kas Akım Yazımı (Electroneuromyographie) (dersimiz.com-3714)

kısaltmalar sözlüğü RG : Resmî Gazete (dersimiz.com-3556)

kısaltmalar sözlüğü DGÖ : Dünya Gümrük Örgütü (dersimiz.com-746)

kısaltmalar sözlüğü Fak. : Fakülte (dersimiz.com-258)

kısaltmalar sözlüğü SODES : Sosyal Destek Programı (dersimiz.com-3523)

Siz de bildiğiniz bir kısaltmayı ekleyin, katkı sağlayın...


Kısaltma :
 Ekleyen :

KISALTMALAR :

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel ismin, içerdiği harflerden bir veya daha fazlası ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili temel kurallar şunlardır:
1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır... Kısaltmalar hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYIN...

Kısaltmalar Sözlüğü Arşivi Toplam İçerik : 1819