Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Danıştay'ın halk eğitim kursları kararı eğitim haberi

eğitim haberleriDanıştay'ın halk eğitim kursları kararı

danistay.jpg Danıştay 8. Dairesi, halk eğitim merkezlerinde açılan SBS hazırlık ve örgün eğitimi destek kurslarının 31 Aralık 2008'e kadar kapatılmasını öngören MEB genelgesinin yürütmesini durdurdu.


Eğitim İş Sendikası, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 18 Aralık 2008 tarihli genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Danıştay 8. Dairesi, genelgenin 1, 2. ve 3. maddelerinin, davalı MEB'in savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

Daire, MEB'in savunmasının ardından aldığı kararda, genelgenin 1, 2. ve 3. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, Anayasa'ya göre, ''kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak suretle sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmanın ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmanın'' devletin temel amaç ve görevleri arasında sayıldığı vurgulandı.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda da eğitimde kadın-erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanacağı, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılacağı, özel eğitime muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbir alınacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yaygın eğitimin, herkesin yararlanacağı biçimde yürütüleceğine yer verildiği belirtilen kararda, kişilere okuma yazma öğretme ve diğer eksik eğitimlerini tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları uygulamak, mesleki sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla il, ilçelerde merkezler kurulacağının düzenlendiği kaydedildi.

Mevzuata göre, yaygın eğitim kurumları arasında yer alan halk eğitim merkezlerinin, Anayasa'da yer alan sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüğü faaliyetlerinin, hukuki dayanağı olmayan dava konusu genelgeyle sınırlandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

Genelgenin, ilk maddesi, Halk Eğitimi Merkezlerinin seviye belirleme sınavlarına hazırlık, örgün eğitimi destek, Türkçe, Matematik gibi kurslar açamayacağını, açılmış olanların ise 31 Aralık 2008'e kadar kapatılmasını öngörüyor.

İkinci maddede, ''kursların öncelikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları tarafından açılması, halk eğitim merkezlerinin ise özel öğretim kurumlarının bulunmadığı yerleşim birimlerinde ve ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere yönelik kurs düzenleyeceği'' hükmü yer alıyor. Genelgenin üçüncü maddesinde de kursların açılması için başvurunun öğrenci tarafından yapılması ve ekonomik durumlarının elverişli olup olmadığına dair belge istenmesi gerektiği belirtiliyor.

MEB itiraz ederse, dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda karara bağlanacak.


tag Danıştay'ın halk eğitim kursları kararı

9.6.2009 tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

İyi yaşamak için 13 altın kural İyi yaşamak için 13 altın kural

Akıllı temizlik için pratik bilgiler Akıllı temizlik için pratik bilgiler

En sağlıklı kabuklu yemiş hangisidir? En sağlıklı kabuklu yemiş hangisidir?

Güncel Eğitim Haberleri