Eğitim Sitesi

İşte memurların ek zam oranları

İşte memurların ek zam oranları

İşte memurların ek zam oranlarıBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşına 15 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 103 YTL ilave ek ödeme yapılacağını bildirdi.Erdoğan, Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ''15 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere en düşük memur maaşına 103 YTL; memur, din görevlisi, öğretmen maaşına 112'şer YTL; astsubay çavuş maaşına 127 YTL, teğmen maaşına 132 YTL, polis memuru maaşını 161 YTL; araştırma görevlisi maaşına 171 YTL ve mühendis maaşına 264 YTL ilave ek ödeme getirildiğini'' kaydetti.Erdoğan, ''Yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşına yüzde 10, ortalama memur maaşına ise yüzde 8,4 oranın artış sağlanmıştır'' dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, asgari geçim indiriminden kaynaklı artışlar hariç 2008 yılında en düşük memur maaşına yüzde 22,7, ortalama memur maaşına ise yüzde 18,5 oranında artış sağladıklarını bildirdi.Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da katılımıyla Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, memura ek ödeme düzenlemesinin çerçevesi ve ücret politikalarıyla ilgili bilgi verdi.AK Parti hükümeti olarak kamu personelinin hak ettiği yaşam standartlarını sürekli olarak yükseltmeyi temel bir öncelik kabul ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:''Bugüne kadar kamu personeline hep enflasyonun üzerinde bir artış sağladık. 5,5 yıllık iktidarımız döneminde hiçbir zaman enflasyona kamu personelimizi memuruyla, işçisiyle ezdirmedik. Ayrıca kamu çalışanları arasında mümkün olduğunca ücret adaletini sağlamayı temel bir prensip olarak daima gözettik. Bu kapsamda, kamu personelinden ek ödemesi olmayanların aylıklarının iyileştirilmesi ve ücret adaletinin sağlanması amacıyla yaptığımız yasal bir düzenlemenin ayrıntılarını da şimdi sizlere bakan arkadaşlarımızla birlikte açıklıyoruz.''Erdoğan, bu düzenleme çerçevesinde aylıklarda yapılacak artış tutarlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bu belirleme yapılırken memurlarımızın hak ettikleri yaşam düzeyine kavuşabilmelerine imkan sağlamak üzere aylık artış tutarları mümkün olduğunca yüksek tutulmuştur. Bunun ideale ulaşan bir yapı olduğunun iddiası içerisinde değiliz ama ülkemizin ekonomik şartları neye müsaade ediyorsa, bu şartları zorlamak suretiyle reel ekonomi açısından zorlamak suretiyle böyle bir düzenlemeyi yapmış bulunuyoruz. Ayrıca düşük aylık alan memurlarımızın aylıklarında daha fazla artış sağlanmıştır.''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl içindeki artışlarla, bu düzenlemede yapılan artışlar birlikte değerlendirildiğinde memur maaşlarında önemli tutarlarda artış sağlandığını vurgulayarak, aile yardımı ödeneği dahil 2007 Aralık ayında 843 YTL olan en düşük memur maaşının 2008 Ağustos ayında 1119 YTL'ye, öğretmen maaşının 1037 YTL'den 1334 YTL'ye, mühendis maaşının 1512 YTL'den 1992 YTL'ye, teğmen maaşının 1645 YTL'den 2 bin YTL'ye, araştırma görevlisi maaşının 1187 YTL'den 1553 YTL'ye ve polis memuru maaşının 1406 YTL'den 1776 YTL'ye çıktığını bildirdi.Erdoğan, ''Böylece asgari geçim indiriminden kaynaklı artışlar hariç 2008 yılında en düşük memur maaşında yüzde 22,7, ortalama memur maaşında ise yüzde 18,5 oranında artışlar getirmiş oluyoruz'' dedi.

Kamu personelini bugüne kadar enflasyona ezdirmedikllerini savunan Erdoğan, şartlar zorlanarak bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.15 Ağustos'ta itibaren en düşük memur maaşına 103 YTL zamOrtalam memur maaşına 112 YTLDin görevlisine 112 YTL,Öğretmene 112 YTLAstsubay çavuş 127 YTLTeğmene 132 YTLPolise 161 YTLMühendis maaşına 264 YTLAraştırma görevlisi maaşına 171 YTLBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara ek ödeme düzenlemesinin sonucunda, kamu personelinin kurumlar arası var olan ücret dengesizliğinin giderilmesi ve eğer eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak ücret adaletinin sağlanması yönünde, önemli bir mesafe kaydedildiğini bildirdi.Erdoğan, Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde memurlara yapılacak ek ödemeye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, düzenleme ile ilgili çalışmaya yapan bürokratlara teşekkür etti.Tablo üzerinde defalarca çalışıldığını, bunların kendisine sunulduğunu, bazı itirazları ile tekrar yapılan çalışmalar sonucu nihai olarak açıkladığı tablonun kendilerine sunulduğunu belirterek, ''Bu düzenleme sonucunda kamu personelinin kurumlar arası var olan ücret dengesizliğinin giderilmesi ve eğer 'eşit işe eşit ücret' ilkesine uygun olarak ücret adaletinin sağlanması yönünde, önemli bir mesafe kaydetmiş oluyoruz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.Başbakan Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.''Bu yeni artışlar bütçeye ne kadar yük getirecek? Bu ek yükü nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?'' sorusuna, Erdoğan, bütçeye getirdiği yükün 2008 ile ilgili olarak 947 milyon YTL olduğunu, bunlarla ilgili bazı bakanlıklarda döner sermaye havuzlarındaki toplanan paraları tek havuzda topladıklarını bildirdi.Başbakan Erdoğan, ''Yapılan düzenleme ile birlikte bütçeye ek bir yük getirmeden her bakanlığın kendine ait yapmış olduğu ücretlerdeki dengelemeyi artık merkezi bir anlayışla dağıtmayı planladık ve bu şekilde bunu karşılıyoruz'' dedi.Basın mensuplarının toplantı konusu dışındaki soru taleplerine karşılık Erdoğan, ''Bu konu bizim için çok çok önemli. Onun için bu konunun dışında bir açıklama yapmak istemiyorum'' diye konuştu.-KAMUDAKİ TOPLU GÖRÜŞMELER-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hükümet ve memur sendikaları arasındaki toplu görüşmelere ilişkin'' bir soru üzerine, şunları kaydetti:''Onunla ilgili, biliyorsunuz, Murat bey o çalışmayı başlattılar. Pazartesi ikinci tur çalışmaları yapılacaktır. Ama ben bu konu ile ilgili bir şeyi üzülerek söylemek istiyorum. Malum bir sendikamızın, daha toplantı başlamış, toplantının 10. dakikasında kalkıp da bu toplantıyı terk etmesini şık bulmuyorum. Bu bir demokratik anlayış içerisinde... Yani masadan çekilmeyi doğru bulmuyorum, ki sayın bakanım bu konuyla ilgili de farklı bir hoşgörü anlayışını yine orada sergiledi... Ve kendilerini masadaki yerleri boş duruyor, tekrar geri gelirler diye, tekrar davet çağrısını yaptı.Arkadaşlar, sokaklarda yürümekle bu tür şeyler çözülmez. Daha işin 10. dakikasında çekip gitmekle bu işi çözemezsiniz. Sokaklarda yaptığınız yürüyüşlerle vesaireyle bu şova dönüşür. Sadece buralardan ben nemalanıyorum, buralardan ben bu tür şeyleri elde ediyorum mantığı... Oturursun masada, konuşursun. Hakeza, masalarda daha bir neticeye varılmadan, 'Efendim biz bunun da tarafı olmalıyız'... Hayır efendim, senin taraf olan diye bir şey yok. Bu kamu işvereninin yapmış olduğu bir çalışma neticesinde, ilçesindeki dengelerde çalışmasını yapmış ve bunun neticesinde de 'ben ekstra olarak ne vereceğim?'Biz millet adına buradayız ve bu çalışmayı yapmışız. Şu gördüğünüz tabloyu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapabileceği ekstra bir destek olarak kamuda çalışan memura vermişiz. Şimdi de Murat beyin yönetiminde yürüyen çalışmada da... Ne verilebilecekse bu da yapılacak ve 2009'da bununla ilgili olarak buradan gelecek olan rant oranı da belirlenecek ve bu da tabi miktar olarak daha sonra tabii memurumuza yansıyacaktır.''-''EK ÖDEME DEVAM EDECEK Mİ?''-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, ''Ek ödemeler periyodik olarak devam edecek mi?'' sorusuna şu karşılığı verdi:''Özellikle, bakarsanız, bazı memurlarımızın durumu çok kötüydü, ki bunlar da bazı mühendisler, mimarlar noktasında... Azami noktadaki artışı onlara da yaptık. Çünkü gerek Ulaştırma Bakanlığında, gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, gerek Çevre ve Orman Bakanlığında, gerek Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı... Bu noktada belli bir cazibeyi oluşturmamız lazım. Kaldı ki, bütün bu tablo bizler için ideal değil ama ülkemizin ekonomik şartladı da ancak buna müsaade ediyor. Biz burada eğer finansı iyi yönetemezsek, parayı iyi yönetemezsek, bunun faturası millete bu defa çok ağır olabilir. Milletimize de böyle bir ağır faturayı çıkarmak istemiyoruz böyle bir hakkımız da yok.''Erdoğan, bir gazetecinin, ''Her ne kadar zam oranları çarpıcı olsa da bu yapılan zamlar enflasyon tarafından yenmeyecek mi?'' sorusu üzerine, ''Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon oranının yüzde 10 civarında bir rakam olduğunu, ancak kendilerinin açıkladığı oranın yüzde 20,4 gibi bir rakam olduğunu'' söyledi.-''FARKI DA HEP ÖDEDİK, ÖDERİZ''-Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:''Bu nedir? Enflasyonun üzerinde 12 civarında bir ilave, sadece bir ek ödenekte koyuyoruz. Şimdi, Murat beyin yaptığı çalışmalar ile ilgili de 2009'dan itibaren bu enflasyon gelişmeler zaten normal maaşta gözetilecek. Burada getirilen bunların tamamen dışında bir oran, dışında bir artış. Ayrıca, biliyorsunuz, bizim bir de yaptığımız zamlarda her zaman şeyimiz şudur: Yaptığımız zam, eğer enflasyonun altında kalıyorsa o zaman da aradaki farkı da biz bugüne kadar hep ödedik. Yine böyle bir şey zaten olmaz ya olacaksa veya olursa, biz bu farkı da hep ödedik, öderiz.''-TOPLU GÖRÜŞMELER-Erdoğan, bir gazetecinin, ''Hükümetin toplu görüşmelerde sunacağı bir zam oranı var mı?'' sorusu üzerine, çalışmaların daha yeni başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:''Sendikalar düşüncelerini ortaya koyacaklar, taleplerini ortaya koyacaklar ama böyle uçuk kaçık talepler falan ve bunlar 'evet' diyeceğimiz şeyler değildir. Çünkü öyle taleplerde bulunuluyor ki, bu taleplerin ülke gerçekleri ile hiç alakası yok. Bu arkadaşlarıma her zaman söylüyorum, 'Bir gün siz gelin kendinizi buraya koyun'. Bakalım buraya koyduğunuz zaman, 'Acaba ben bu ülkeyi nasıl yönetirim?'Bunlar hiç işveren olmamışlar. Hep orada oldukları için bilmiyorlar ki biz onlar adına da buradayız. Onlar bize vekalet vermişler, biz o vekaletle bu işi yürütüyoruz. Sonra bizim hükümetimiz, böyle kimsenin hakkı olmadığı halde, para basmak suretiyle memuruna işçisine para verme ahlaksızlığına düşen bir hükümet olmamıştır. Bunu yapamayız. Çünkü bunu ben milletin cebinden çalmak olarak görüyorum.Biliyorsunuz bu devalüasyonları Türkiye çok yaşadı. Öyle rastgele zamlar yapıldı bu ülkede, ama ondan sonra da benim vatandaşımın alım gücü düştü. Az önce ifade edildiği duruma düşeriz. Yani sen zam yapıldı zannedersin, çarşıya pazara gidersin, 3 kilo pirinç alırken bu defa 1,5 kilo pirinç alırsın 2 kilo pirinç alırsın 1 kilo pirinç çalınmıştır. 'Ben zam aldım ama hayret pirinç azaldı' dersin. Yapılan artışlarla benim vatandaşımın alım gücünün ne kadar arttığını göreceksiniz. Burada artış var azalma yok.''HABER 7tag

2008-08-16 tarihli haber, 59203 kez okundu

  

salih erzurumluoğlu 2/1 öğretmenin maaşı ne oldu acaba.bilgi verirseniz sevinirim.teşekkür ederim. 2008-08-16

ÖMER KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALAN BİR HÜKÜMET MEMURLARI SADAKA ZAMARLA KANDIRAMAZ. 2008-08-17

SERDAR SEÇİM YAKLAŞTIKÇA HÜKÜMET MEMURU OY PUSULASI OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI.TOPLU SÖZLEŞMELERİ YİNE ORTA OYUNU YAPACAKLAR GÖRÜN. 2008-08-17

mehmet hayret bu zamlara eleştiri gelmemiş. olmuyor böyle. nerede muhalefet zihniyetli meslekdaşlarım!!!!!!! 2008-08-17

mehmet türk NE DİYELİM İYİ ZAM ŞİMDİ HAKKINI YEMEYELİM.ANLAYAMADIĞIM DİN GÖREVLİLERİ İLE ÖĞRETMENLERE VERİLEN ZAMMIN AYNI OLMASI.AYRICA VERİLEN ZAMLAR ARASINDA AZDA OLSA FARK VAR NASIL OLACAKTA MEMURLAR ARSINDAKİ FARK KAPANACAK????? 2008-08-18

ali yuh be yaptığınız zammı alın sizin olsun 2008-08-18

ahmet bu paralar hesaplarımıza yattı mı acaba.. ya da nezaman yatacak .. haberi olan var mı? 2008-08-18

öğretmen ınsalah oyledır ama 1334 ytl nasıl oluyo anlamadım ben.para mara ıstemıyoruz kardesım su mıllı egıtım bakanı bır degışsede egıtım sıtemı ve camıası soyle bır nefes alsa ne dersınız ıyı olmaz mı turkıye de egıtımden daha ıyı anlayan adam yok mu akp de sıstemı dolayısıyla da egıtımı öğretmenı her seyı rezıl ettı bır de bu camı adan gelmış mış mış mış. 2008-08-19

ahmet Güzel şimdi hesaba bakalım 112 ytl net mi? bürüt mü ? belli değil. Net ise eğer bundan 7 ytl damga vergisi düş 105 ytl bununda sağını solunu kırparlar vergi dilimi falan filan derken 90 iner hadi hayırlı olsun.Ramazan sadakamızı ve fitremizi almış olduk. 2008-08-19

alperen arkadaşlar ben öğretmenim şimdi ev fiyatlarına baktım artık 20 yıla kadar bir evim olacak inşallah cok mutluyum. oğluma bir ev bırakabilirim. 2008-08-21

murat Verilen zamlar herkese hayırlı uğurlu olsun.Merak ettiğim konu şu hakikaten milli eğitimde görev yapan müdürler denge tazminatlarını,eğitime hazırlık ödeneklerini,meslekleri öğretmen olduğu halde uzman öğretmen tazminatlarını alamıyorlarmı.Mahiyetindeki halk eğitim müdürleri 30 saat ücret alırken onlar 15 saat ücret mi alıyor.Doğruysa eşit işe eşit maaş nasıl oluyo merak ettim doğrusu. 2008-08-22

mozgulnar zam olmalı ,çünkü bütün eşyalara zam geldi.verilen zam dengeli olmalı ,sayın başbakan bir lider olarak ,Türkiye gerçeğini görmeli,açlık sınırında maaş alıyoruz.diyorumki başbakan bu dünya fani aldığın her karar ,imza attığın her belgede ,uçaklarla gezdiğin ,ziyaret ettiin ülkelerdeki msrafın bizden alınan ,vergilerle ,maaşımızdan alınan vergilerle oluyor.sen iyi bir lidersen ki öyle diyorsun bak HZ ömer e nasıl yönetci olmuş ,haklıya hakkını teslimetmiş,sırtında un çuvalı taşımış ,Allah tan kork ahirette 70 milyon insana ayrıca yaptığın anlaşmalardan ,taraf olduğun savaşlardan dünyadaki insan sayısı kadar mesul olacaksın,burada biz memurlara simit alacak zam verirken orada bakalım hesap verecekmisin ,hakkımızı yiyen cehennemin dibine batsın, Hz ömer gibi ol sayın başbakan 2008-08-23

FATMA sağlık çalışanlarının döner sermayeleri çok az neden zam vermediniz bu konuda bilgi verebilirmisiniz tüm sağlık çalışanı risk altında çalışıyor 2008-08-23

mühendisler öğretmenlerden fazla mı okuyor? 2008-08-26

ali sağlıkcılar neden ağlıyor bilmem.bu ülkenin en gariban memuru öğretmen. 2008-08-26

surina Aynı anda kendi maaşlarını artıran ve kendi emeklililk sürelerini kısaltan ama diğer yandan halkının maaşlarını azaltmaya çalışıp mezarda emekli etmeye çalışan idarecilerimize bu kadar hoşgörülü olmamız çok şaşırtıcı. Biz koyun sürüsü gibi bir milletiz,herşeyi kabulleniriz. 2008-08-27

murat devir para devri malesef..insan yetiştireceksin ,gelecek emanet edilecek,ALDIĞIN PARAYLA AY SONU GETİRME HESAPLARI YAPACAKSIN helal olsun ülke yönetenlere...... 2008-08-30

erdogan öğretmenlik mesleği kutsal fakat bunu anlamak değil yetişen kişiler olmadığını çünkü eğitim tamamen baltalanmış 2008-08-31

murat ince yahu nasıl 1330 ytl oluyor anlamadım.ben 6/1 öğretmenim aldığım maaş 1100 ytl oldu.bu zamla birlikte 1212 ytl olacak.yazılyorlar böyle millet de oo ne çok alıyorsunuz diyor.yeni başlayan ve bekar öğretmen ne alacak onu yazsınlar. 2008-09-01

hankurt Devlet kurumlarındaki durumunu beğenmeyen arkadaşlarım eğer gerçekten dürüst ve samimi iseler istifa ederek özel kurumlarda başarılarını! sergilesinler ve hak ettiklerini sandıkları ücretleri alsınlar da görelim 2008-09-02

doğru Yüzde 10 enflasyon koca bir YALAN 2008-09-04

mustafa ağustosta 112ytl eylülde 112ytlmi alacağız çünkü 15 ağustostan geçerliymiş 2008-09-05

mustafa ben öğretmenim eşim ev hanımı bu durumda hapı yuttum geçinmek için hergün hesap yapıyorum yeniden bir çalışan bayanlamı evlenmem lazım 2008-09-05

ismail bizim bu milletimize ne yapsak boş. millet hiç sormuyor bu derenin suyu nereden geliyor diye.hükümet ne yapsındaha söylermisiniz.eskileri göz önüne alınız lütfen. az ile yetinemeyen çoğu hiç bulamaz 2008-09-05

gariban öğretmen zam da yapılsa değişen hiçbir şey olmadı.her şeye o kadar çok zam geldi ki anlayamadık maaşımıza yapılan zammı 2008-09-06

snow nereniz doğruki ? ama seçim zamanı nasıl oy aldığınız çıkıyor ortaya boş arsalarda 2008-09-06

aliço 112ytl dediler hala elimize geçen bir şey yok eylül maşlarında da gözükmüyor. bunlar bunu hep yapıyor. ben akp iktidara geldi geleli maaşımın ne olduğunu bilemiyorum.varmı bana anlatacak? 2008-09-07

mustafa Pes vallahi,memurlar arasındaki farkı nasıl tesbit ediyorlar,yine en az öğretmene,yazıklar olsun. 2008-09-07

memo allah aşkına branş öğretmenlerinin ek ders mahrumiyetleri ne zaman düzelecek???????????????? İlgililere.............. 2008-09-11

hüseyin öğretmenlerimizin bukadar fazla örselenmesi çitilenmesinin ne eğitime ne veliye ne öğrenciye hiç bir katkısı olmayacaksa ki öyle ozaman ÖĞRETME nin öğretmeni gündeme gelir Allah korusun 2008-09-12

MURAT KAYA arkadaşlar benim anlamadığım nokta şu ; bize denildiğini iyi yorumlamamız gerektiğine inanıyorum çünkü burada benim anladığım kadarıyla bize bu para verilmeyecek çünkü bir yıl boyunca yapılan zamların toplamı olarak ağustos ayından itibaren elimize 112 ytl geçeceği. yoksa bize seyyanen 112 ytl zam vereceği falan yok. benim anladığım bu. bana bir açıklama yapacak var mı? 2008-09-13

sibel bu nasıl bir sömürüdür?erdoğan gelsin de bu memur maaşıyla bir ay değil 15 gün geçinsin bakalım.1 ekimde elektriğe yine zam geliyormuş arkadaşlar.ev almayı düşünen arkadaş bu zamlarla bi 20 yıl daha bekleyecek gibi.... 2008-09-15

faruk özgüler ilk öğretmenliğe başladığımda maaşımla 300 dolar alıyordum. şimdi 1000 bin dolar alıyorum.bu hesabı yapmak için benim gibi ekonomi mezunu olmaya gerek yok. öğretmen olmaya da gerek yok. köylü fikri amacam bu mukayaseyi çok kolay yapıyor. haksız tenkit edenler at gözlüğü ile bakıyor.idoolojik saplantı içindeler.maaşta esas olan alım gücü olduğu gerçeğini kör akılları fark etmiyor. el insaf! alternatifsiz tenkit geçersiz olduğunu herkes bilmeli. insaflı, mantıklı tenekit edersen muhatap bulursun. aksi taktirde köpek havlaması gibi olur söylediklerin! 2008-09-18

mbc productions Aynen katılıyorum. Arkadaşlardan biri yazmış şu Milli Eğitim Bakanı değişsede millet bi nefes alsa diye. Milli Eğitim Bakanı değişirse eğitim sistemide değişecekmişya. Sorsanız eğitim siteminin neyinden memnun değilsin diye eğitim sisteminden haberi yoktur. Bu şuna benziyor üniversite sınavını kazanamayan çocuk hemen eğitim sisteminin yanlışlığı yalanına saklanır yıllardır hükümette kim olursa olsun. çocuğu bırakın koca koca kelli felli adamlar ben bildim bileli eğitim sisteminden yakınır bu çocuklar bu yüzden kazanamaz üniversiteyi diye. ama nedense her yıl birileri çıkar, elleri nasırlı, parasız, anasız babasız kız veya erkek çocuklar bütün soruları yapar ve birinci ikinci olurlar. onlar sistemden hiç yakınmaz. yada aylık yıllık tefe tüfe açıklanır. çok çıkarsa yaaaa gördünmü tayyyip bu işi bilmiyo demedimmi. az çıkarsada hadi canım hükümetin elinde değilmi herşey az gösteriyo sepetteki ürünler yanlış ters demi. fıttırmamak elde değil. herkes kahvehane ağzı. Türk insanı okadar şartlanmışki insanlarla dalga geçmek için soruyor gazeteci mısırdaki piramitleri çalıp türkiyeye yasa dışı yoldan sokmuşlar diye. Vatandaş vasat zeka emmaresi dahi göstermeden hemen atlıyor ve cevaplıyor. vay anasını yapılırmı bu yaw türkleri rencide eder bu diyor. halbuki cevap türkleri rencide etmektedir.farkında değil. işte türk bu kadar şartlı reflekse sahip. pazarda sorun vatandaşın alım gücü değiştimi diye yooo çok kötüye gidiyor der. neyse hükümetten ve vatandaşın alım gücünden ziyade vatandaşımızın okur yazarlığını artırıp kahvehane ağzından kurtarmak lazım bence. Eğitim şart. Mbc Productions... 2008-10-07

metehan bir öğretmenle okulda çalışan hizmetli aynı maaşı alıyor buna herkes güler ha ha ha 2008-10-14

Yazılan 35 yorum görüntüleniyor

Son Eklenen Eğitim Haberleri

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, KYK borç faizlerine ilişkin "KYK kredilerinde ana para üzerinden ödeme yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alDevamını Oku

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Devamını Oku

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2022 sınavı sonuçları açıklandı. SINAVDA İPTAL EDİLEN SORU YOK Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltildi. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din KültürüDevamını Oku

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleDevamını Oku

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorulaDevamını Oku

İşte memurların ek zam oranları

Eğitim Haberleri Ana Sayfa