Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Öğretmenlere izin kısıtlaması eğitim haberi

eğitim haberleriÖğretmenlere izin kısıtlaması

3.jpg MEB'in hazırladığı taslağa göre hem kadrolu personelin hem de sözleşmeli ve geçici sözleşmeli çalışan öğretmenlerin izinleri yeniden düzenleniyor. Sözleşmeli personele mazeret izni kaldırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bazı maddelerinde yapılan değişiklik nedeniyle sözleşmeli personelin izinlerini de kapsayacak şekilde "MEB Personeli İzin Yönergesi Taslağı" hazırladı.

Bakanlığın hazırladığı taslak, hem kadrolu personelin hem de sözleşmeli ve geçici sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin izinlerini düzenliyor.

Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, kalabalık bir kitle olan sözleşmeli öğretmenlerin izinlerine yönelik böyle bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yapılacak düzenleme ile bürokrasinin azaltılacağı, uygulamanın öğretmenlerin lehine olacağı ve uygulamada meydana gelen karışıklıklara açıklık getirileceği ifade edildi.

"MEB Personeli İzin Yönergesi Taslağına" göre, personelin kullandığı izinlere ilişkin bilgiler, izin takip ve kullanma kartı yerine, "İLSİS veri tabanı"na işlenecek ve izin kullanımı buradan takip edilecek.

DOĞUM İZNİ

"Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri"nin düzenlendiği taslak, doğum iznine ilişkin daha kapsamlı açıklamalar getiriyor. Buna göre, 8 haftalık doğum öncesi izine ayrılan memur, bu iznini kullanmakta iken doğum yapması halinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenmeyecek. Doğumun gecikmesi halinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülmeyecek.

Öğretmenlerin süt izinlerinde eğitim-öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecek. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin öğretmenlerin görevli olduğu eğitim kurumunda ikili öğretim yapılması halinde, öğretmenin sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurulacak. Tekli öğretimlerde ise mümkünse öğle arası, sınıf öğretmenleri bakımından bunun mümkün olmaması halinde müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer alan öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda süt izni kullandırılacak. Aynı hüküm sözleşmeli öğretmenler için de geçerli olacak.

"GÖREVLERİNDEN DOLAYI SALDIRIYA UĞRAYAN MEMURLAR..."

Taslakta, "Hastalık İzni" konusuna da daha detaylı yer veriliyor.

Memurlara aynı hastalığa bağlı olarak, 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilecek.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılacak. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanacak.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Taslakta, sözleşmeli personel için ise şu hükümler yer alıyor: "Özel-resmi tabip raporu-sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere sözleşmeli personele ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin
ücretinden düşülür.

Ancak, 30 günü aşan ilk ve müteakip hastalık raporları hastalık iznine çevrilmez."

HASTA SEVK İŞLEMLERİ

Kadrolu personel, memuriyet veya ikamet ettikleri yer dışında hastalanmaları halinde bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak hasta yollama kağıdı düzenlenmesini isteyebilecek. Mevcut yönergedeki "Bu durumda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisine, il veya ilçelerinde bulunmasına gerekçe teşkil eden geçici görev veya izin belgesini ibraz etmekle yükümlüdür" hükmü kaldırılacak.

Sözleşmeli personelin hasta sevk işlemi ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapılacak.

Taslakta, "bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek memurlara", "yetiştirilmek üzere yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerine", "sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilenlere" verilecek aylıksız izinler de düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER

Taslak, kadrolu öğretmenlerin, yıllık izin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak 10 gün izin almalarını öngörürken sözleşmeli personelin ise ölüm, doğum, evlilik, süt izni gibi haller dışında mazeret izni kullanamayacağını öngörüyor.

Sözleşmeli personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 3 gün, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün, eşinin doğumunda ise 2 gün mazeret izni verilecek.

Taslak yönergeye göre, sözleşmeli personel yıllık izinlerinin mali yıl ile sınırlı olması nedeniyle yıllık izinlerini ait olduğu sözleşme yılı içinde kullanacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele, aylıksız izin verilmeyecek. Sözleşmeli personel olarak görevli iken askere alınanların askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak şartıyla hizmet sözleşmesi feshedilecek. Ancak askerlik hizmetini tamamlayanlar, 1 ay içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kuruma yazılı talepte
bulunmak zorunda olacak.

Geçici sözleşmeli olarak istihdam edilen personele ise çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler sözleşme döneminde kullandırılacak.

AA

tag Öğretmenlere izin kısıtlaması

16.5.2008 tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (56 yorum yazılmış)

box tufan :özlük haklarına bu kadar saldırıyı ancak yine öğretmenler haklı görebilir zaten,tebrikler ve pes doğrusu. öğretmen/balıkesir

box halim :İyi de,Umarım bu taslaklar yarın değişmez.Artık bu ya boz tahtayı takip etmekten bıktık.uzak görüşlü birisi bu kanunları yazsa da kalıcı olsa.

box çokmu önemli :arkadaşlar yasakcı memleketimizde hastalanmak rapor almakta yasak biz memurlar en iyisi izin almaktansa ölelim gitsin. sizler ancak bu kadar değişiklik yapabilrsiniz.

box Metehan :Çok isabetli bir karar.Özellikle memurun izin takibinin ilsis üzerinden yapılması ve hastalandığı yerde izin belgesi istenmemesi süt izninin uygulanma şekli çok yerinde olmuş

box kınacı :Hasan bey, hiç kimse hastalanmadan gidip de hastane havası solumak ve oralarda sıkıntı çekmek istemez.Büyük konuşma ileride her hangi bir sebepten aylarca hastane kapılarında kalabilirsin. Sen hem ne biliyorsun bayan arkadaşların ne rahatsızlığı olduğunu.İçin rahat edecekse meb'e söyleyelim o bayanı meslekten de atsın.

box mehmet şahin :bakanlık ne yapsın. öğretmene insan muamelesi yapıyor öğretmen kötüye kullanıyor. son olarak madem öyle işte böyle dedi.şimdi bikaç ay önce koftiden sevk alanlar hala alabilecek mi? uygulamayı eleştirmek kolay.emekçi geçinenler bu uygulamaya neden karşı onu anlamıyorum.

box serkan :boş durmaktan canı sıkılan yasa değiştiriyo zaten..

box mehmet :Bu düzenlemeler ihtiyaçlar gözetilerek yapılsa zırt pırt değişmez.Türkiye de yaşayanların sosyo-kültürel durmlarının icab olsa herkesi memnun eder.hHakların kısıtlanması sonucuda ortaya çıkmazdı.TEŞEKKÜRLER.

box senem :geçici sözleşmeli ne demek ki..öyle bir statü yok...haberi yapanlar bilmiyor heralde..ayrıca aynı işi yapan insanlar arasında böyle bir fark yaratılması çok garip...........

box oks' li :gerçekten doğru bir karar bizim okuldada derslerin çoğu boş geçiyordu...bizde artık boş oturmaktan bıktıkkkk

box müdür :SAYIN HASAN KAŞIYICI;SENİN İDARECİLERİN ŞAHSİ İŞİ OLUPTA GİTTİĞİ ZAMAN KAÇ DEFA EK DERSİNİ DÜŞÜYOR HİÇ MERAK ETTİNMİ?CEVAP:HİÇ.ÖĞRETMENE BU KADAR YÜKLENMEYİN!!!

box zeynep :sözleşmeli personel ile kadroluların eşit olduğu savunuluyor fakat her konuda ayrılıklar var görüldüğü üzere

box pınar :iyi oldu iyi bizde boş derslerden sıkılmıştık bazı öğetmenlerimiz keyifleri isteyince derse geliyo..........ne bu ya

box esra :Bu kadar saçma bir uygulama olamaz.Bence en güzeli o günkü ek dersin kesilmesi bu kadar basit.......Yani eskisi gibi....

box muhammed alptekin :HASAN GÜZEL DEMEKTİR ANCAK YANDAŞ VE YALAKA DEMEK DEĞİLDİR. HÜSEYİN ÇELİK GİBİ BİRİNİN YAPTIĞI UYGULAMA BENİ ŞAŞIRTMADI O BUNU HEP YAPIYOR

box EMEL :Köy öğretmeniyim,lojman olmadığından ilçede kalıyorum,ev sahibi evden çıkarıyor ve ev bulamıyorum,bu arada eşim asker.Ayrıca ilçeye gelmenin uzun ve zahmetli oluşundan süt iznimi kullanamıyorum.Bunların üstüne bize verdikleri destekten (?) dolayı teşekkür ediyorum...

box OSMAN :Yaa bırakın Allahın Aşkına... bence 4 sevkin kaldırılması çok güzel bir uygulama... gerçekten hastalığın varsa ekdersin kesileceğini falan düşünmezsin o yüzden bence çalışırsan ekmek var çalışmazsan yok. zaten bizim öğretmenlere 500 saat ekders versen nerede 501.si der. Birde dışarda ekdersin kesilmesine rağmen çalışacak bir sürü insan... iş arayan... hem dört gün çalışmayacaksın hem ücretini alacaksın devlet niçin Çalışacaklar varken çalışmayacaklara para versin ki çalışmayacaklar işi bıraksında çalışacaklar geçsin bence. Emin olun alınan maaş iyi kullanınca yetiyor. Siz alınan maaşı daha gelmeden takside bağlarsan hesabına yapmazsan sosyal aktivitelerden kalmazsan geçinemezsin elbette. Yapılması gereken tek şey karınca gibi çalışarak ülkemizi yükseltmek, diğerlerinide dışlamak. Tabi biri çalışırken diğeride yerse olmaz. ama yinede biz yapabileceğimizi yapalımda yapmayanların, haybeye para kazananların hesabı Allah a kalsın. Şükredeceksin haline...

box öğretmen engin :500 nerde 501.ekders diye yazan elemana bir iki sözüm var. 501 i isteyecek ilk kişi sensin bi kere, ne kadar tuhaftırki; ülkenin en ücra yerinde öğretmenlik yapıp ömrünü harcayan ben ve/veya benim meslektaşlarım, bazılarının iktidardaki partinin her yaptığını desteklemek adına haince arkalarından vurulmaktadırlar. hem tuhaf hem acı. ben yaptığıum işin asla ve asla 1000 ytl lik bir iş olmadığını biliyorum. buna " aman sende istemezsen yapma " diye tepki göstereceklere şimdiden acımaktayım. neyse diyeceğim şudur: bazıları geceliği 750 ytl den otellerde tatil yaparken, benim veya öğretmenimin -hatta kendinin- ayda 350 ytl ücrete fazla diyen, ben ve öğretmenler bunu haketmiyor diyen akla hayretle bakıyorum ve şiddetle kınıyorum öğretmenler uygarlığa hizmet etmektedir, ve HİÇ KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN Kİ, ALDIKLARI HER KURUŞU SONUNA KADAR HAK ETMEKTEDİRLER. o kadar yazdım. umarım yayınlarsınız

box nrlyt :Her gün öğretmenlerin kazanılmış bir hakkı elinden alınıyor ve buna hep beraber karşı çıkacağımıza yaptıklarını savunuyorsunuz.Her meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlerin arasında da verilmiş hakları kötüye kullananlar olabilir.Ama bunu çoğunlukmuş gibi göstermeyin lütfen.Yorumları okudukça bu sitenin AKP'nin olduğunu sanıyorum.Kaybettiğimiz haklarımızın önemini ihtiyaç duyduğumuzda mı anlayacaksınız?Umarım o zaman çok geç olmaz.

box AHHSEN :SAYINNNNN Osman Bey bu kadar da bu partinin yaptıklarını koruma olmaz.Bir de pardon hangi dağda çalışıyosunuz merak ettim maaş gerçekten yetiyormuş ya o açıdan hani.Ben de oraya tayin isteyeceğim.Adamların neler yaptıklarını görmüyorsun herhalde.Resmi TATİL iLAN EDİYOR PARASINI VERMİYOR.Haftaya sekizinci sınıfları tatil ediyor EKdersleri kesiyor.Ben mi dedim TATİL YAP DİYE.Sattıklarının paralarını bu şekilde oradan buradan keserek çıkaramazlar.Ben de haftaya raporu basacağım.Görsün O zaman gerçek eğitimi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box :Oldu çelik Bey istersen doğuracağımız dakikayı da önceden bildirelim yuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhh sanaaaaa

box MELODİ :BENCE ÖĞRETMENİM DİYEN BİR İNSAN SORUMLULUKLARINI BİLİR.GERÇEKTEN HASTA OLMADAN YA DA İHTİYACI OLMADAN TUTUP RAPOR ALMAZ.AĞRI SINIRINDA ÖĞRETMENİM.BENİM DURUMUNDA OLANLAR İYİ BİLİR. HİÇBİR SOSYAL İMKANINIZ YOK. KÖYDE KALIYOSANIZ BAKKAL DIŞINDA ALIŞVERİŞ YAPACAGINIZ YERDE YOK.HAYATINIZ OKUL VE EV ARASINDA GEÇİYOR.EVİNİZİN KAŞISINDA BORU HATLARI PATLIYOR.PSİKOLOJİNİZ BİLE BOZULUYOR. BUNA RAĞMEN DENİZ YILDIZI MİSALİ BİR ÖĞRENCİM OKUYUP GELECEĞE EMİN ADIMLARALA YÜRÜSÜN DİYE HASTA OLSANIZ DAHİ ÇALIŞIYOSUNUZ. VE ÇALIŞMAYANLARLA BİR KEFEYE KONULUP ,HAKLARI SÜİSTİMAL EDENLER NEDENİYLE HAKLARINIZ KISITLANIYOR.ŞİMDİ SORUYORUM SİZE CEYLAN DERİSİ KOLTUKLARDA OTURAN VEKİLLERİMİZ, LOJMAN BİLE YAPMADIKLARI, KABANLA ,ATKIYLA,ŞAPKAYLA DERSE DONARAK GİRMEK ZORUNDA KALAN ÖĞRETMENLERİNİN HASTA OLMALARINI NASIL SORGULAYABİLİYOR. AYNI İŞİ YAPAN İNSANLARI KADROLU SÖZLEŞMELİ DİYE AYIRIP,SEN SÖZLEŞMELİSİN HAKKIN BU KADAR DEYİP NASIL KISITLIYOR. AYNI OKULLARI BİTİRMEDİK Mİ ,BİZ DAHA MI AZ ÖĞRETMENİZ. DERDİM İNANIN İZİN DEĞİL. GEREKMEDİKÇE RAPOR ALAN BİRİ DEĞİLİM ZATEN. ÜÇ ÖĞRETMENLİ BİR OKULDA RAPOR ALIRSANIZ DERS OLMAZ ZATEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ALMIYORUZ. AMA İZİN KONUSUNDAKİ BU AYIRIM CANIMI SIKTI.

box mehmet şahin :OSMAN BEY şartlanmış muhalefet tipi meslekdaşlamız bu yazdıklarını okumasın. bu tipleri mutlu etmek zaten mümkün değil. bir de yorumunuzla iyice çıldırtacaksın gariplerimi. selamlar.

box hakkari atatürk lisesi :sayın bakanım bu gün hakkari atatürk lisesi 20 ögrenci pkk ya katıldı çünkü hepsi sinıfta kaldı hakkari de ne bir iş ne bir fabrika var inşallah af çıkaçak bu sene

box metehan :MELODİ rumuzlu öğretmenim siz zorluklarla mücadele ederken birileride bıulundukları yerin kıymetini bilmyerek,ücret derdine düşmüş..verilen hakları süistimal edenler,ekders ve maaş zammından başka bir şey düşünemez hale gelen BAZI öğretmenler meslekte yozlaşmış,bakın yorumlar arasında öğrencilerinde yazdığı yorumlar var derslerimiz boş geçiyor öğretmenimiz canının istediği zaman derse geliyor diye....İŞTE gerçekten öğretmen diye saygı duyalacak olan sizlersiniz ve aldığınız ücret helal olsun size..eşi öğretmen kendi öğretmen altında son model araba (gözümüz yok ,Allah daha çok versin)oda ağlıyor oda isyanda...bu nasıl insanlık

box suat :Hak etmediğimiz parayı almanın savunucusu olmak öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız doğruluk ilkeleriyle bağdaşmıyor;bizler en büyük mükâfatı kişiliklerini nakşettiğimiz insanlardan alıyoruz.Yetmez mi...

box sema :köyde çalışıyorum eşimin işinden dolayı köyde oturamıyoruz öğle arasında köyden ankaraya gelip çocuğu emzirip öylemi gidelim.ya bu çocukların hakkını nasıl vereceksiniz.Allah size sorar

box bulent :svgili metehan bende eşimde öğretmeniz ama sizin söylediğiniz gibi altımızda son model arabamız yok. ayrıca sevgigli melodinin söylediklerine tamamına olmamakla katılıyorum. bizlerde ardahan da çalıştık ve bayrağı bizden sonra gelenlere devrettik.gün gelecek sizde merkezi bir okulda çalışacaksınız. içinizdeki eğitim ateşinin yurdum insanı adına sönmemesini diliyorum... saygılarımla...

box melodi :Ben merkezi okullarda da çalıştım ilk görev yerim değil burası. Eş durumuyla geldim. Derdim izin değil söylemiştim. derdim hala aynı zorluklarda çalışan ,aynı şartları yaşayan öğretmenlerin özlük haklarında farklılık yaratılması. Diyeceksiniz ki biliyordun sözleşmeliliği,haklısınız. Ancak başka çıkar yolumuz var mı sanki. Benim arzum bu ayrımın son bulması. Madem sevkten açıldı konu bir ayırıma bir örnek vereyim;Siz istediğiniz gibi sevk alma imkanına sahipken ben sevk almak için köyden ilçeye gitmek ,milli eğitimden almak zorundayım. Hasta hasta yollarda sürünüyorsunuz.Dedim ya derdim izin değil benim ayrımın bitmesi.

box sevinç aydogdu :pes pes pes dogrusu.... baska da söylenecek birsey bulamıyorum...

box batuhan :bir deli kuyuya taş atmış,kırk akıllı çıkaramamış. o deliyi biliyorsunuz heralde

box realist61 :Öğretmenleri hor gören bir toplumun ayakta kalması imkansızdır. Öğretmenin sevk işlemlerinde girmediği günün kesilmesi en mantıklısı olacaktır. Bakıyorum; bazı arkadaşlar hükümetin çığırtkanlığını ve şakşakçılığını yapıyorlar dünyaya dar pencereden bakmayı bırakıp ufkumuzu genişletmeliyiz.öğretmen hariç herhangi bir memur sevk aldığından dolayı maaşında kesinti oluyor mu acaba(?) Neyse arkadaşlar şunu hepimiz biliyoruz ki ülkemizde dansözler, şakşakçılar ve iktidarın rozetli ulakları iş başında olmaya devam edeceklerdir elbet. Bizler ise öğretmen camiası olarak aklın, bilmin ve doğrunun yanında olmalıyız...

box nur73 :düzenlemeye karşı çıkan öğretmen arkadaşlar galiba bedava para kazanmayı çok seven kişiler.Düzenleme çok güzel ve adilce yapılmış.

box realist61 :nur73 düzenlemenin neresi adilce olmuş açıklar mısnız? Bugün çok hasta oldun derse girecek durumda değilsin ve sevk alıyorsun girmediğin günün ek dersi ile yarın gireceğin günün ek dersi kesintiye uğruyor. Bu mu adalet? peki şöyle olmuş olsaydı sadece sevk aldığın günün ek dersi kesilmiş olsaydı nasıl olurdu? Öğretmen arkadaşlarımıza lütfen dersten kaçıyor ithamında bulunmayınız. Bu şekilde eğer kaçan bir arkadaşımız varsa eğer o kişi öğretmen olamamıştır demektir... Ayrıca olaylara subjektif değilde objektif olarak bakmanızda fayda var deneyin bakın faydasını göreceksin değerli kardeşim...

box aysun :MELODİ Öğretmenim sizinle aynı kaderi yaşıyoruz.İzni suistimal ediyorsunuz diyenlere bir cevap olarak: Tüm yıl boyunca o kadar hastalanmama rağmen bir kere bile izin almadım.Köyden ilçeye inmek hem masraf hem yol durumu açısından çok zor oluyordu.Bir yıl eşimle ayrı yerlerde öğretmenlik yapmak zorundaydık.Üstelik bu sürenin bununla sınırlı olacağı da kesin değil..Yorum yapan arkadaşlarımız lütfen zor çalışma şartlarında mücadele veren bizlerle haketmediği parayı kazanan ve sadece ismi öğretmen olup havasından da geçilmeyenleri bir tutmasınlar.Bu kadarını da sözleşmeliyiz diye çok görmessiniz umarım..

box serkan : Bizler, MEB 2008 Öğretmenlerin Özür Durumunu Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 5. sayfasında yer alan 3. / 3.maddeden dolayı mağdur olan ve ilgili uygulama devam ettiği takdirde mağdur olacak ÖĞRETMENLERİZ! Bu Maddede: “Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.” deniyor. Bu uygulamayla ikisi de öğretmen olan eşlerden, zorunlu hizmetini yapmamış olan eş, diğerinin yanına atanarak böylece zorunlu hizmetini yapması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak ikisi de zorunlu hizmetini yapmakta olan eşlerin atanmasında, bu durumları göz ardı edilmektedir. Mesela Üçüncü ya da İkinci Hizmet Bölgelerinde çalışan öğretmenler, Birinci Hizmet Bölgelerinin D ve E sınıfı ilçelerinde çalışarak zorunlu hizmetini yapmakta olan eşlerinin yanına atanamamaktadırlar. Ayrıca “MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle (Değişik: 09/05/2006 tarihli ve 26163 sayılı R.G. Yayımlanan Yönetmelik ile) Zorunlu Hizmet Bölgesi olmaktan çıkarılan illerde değişiklikten önce göreve başlayan ve halen hakları saklı tutulan öğretmenlerin bu durumları da göz önünde bulundurulmamıştır. Mesela Osmaniye iline 09/05/2006 tarihinden önce atanan bir öğretmenin zorunlu hizmeti İkinci Hizmet Bölgesinde çalışıyormuş gibi devam etmektedir fakat Üçüncü(ya da İkinci) Hizmet Bölgesinde çalışan eşi, onun yanına atama isteyememektedir. Bunun yanında "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 23. maddesinin b bendinde de aynen şu ibareler yer almaktadır; “b) Eş Durumu Özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.” Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan bu ibareyle 2008 Öğretmenlerin Özür Durumunu Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 5. sayfasında yer alan 3. / 3.madde birbiriyle açıkça çelişmektedir. İlgililer tarafından bu hususta gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde yüzlerce genç, aile kurmak için yıllarca bekleyecek ve birçok aile ferdi bakanlık marifetiyle ayrı ayrı yaşamak zorunda bırakılacaktır. Bunlardan ailelerin nasıl etkileneceği, öğretmenlerin özel hayatlarında ne büyük sıkıntıların mevcut olduğu ve ortaya çıkacağı herkesçe malumdur. İlginize ve duyarlılığınıza sunarız…

box muhalif :sözüm MEHMET ŞAHİN Bey'e: itidar temsilcisi olmayan kalmamıştı.bütün gazeteler, kartel medyası da dahil , bütün şirket sahipleri...vb. çıkarı olan herkes iktidar sözcüsü olmuş durumda. muhalefet hazmedilemiyor yada muhalefetin muhalefet yapamadığı idida ediliyor ( mhalefetinde de iktidarın izinden yürümesini istiyorlar) mehmet bey sizi ilerde daha yüksek makamlar beklitor.

box öğretmen Emel :Bu düzenlemeyi yapan beylere sesleniyorum. Acaba doğumu sizler yapsaydınız düzenlemeyi aynen bu şekilde mi yapardınız? merak ediyorum.Bu dünya elbet geçer ben hakkımı öbürüne saklıyorum.Bakalım orada ne mazeret sunacaksınız.

box EGEBUCA :Elinden hakkı alınıp da buna çok güzel uygulama diyen başka bir insan topluluğu olabilr mi acaba.Devam edin sevgili meslektaşlarım devam edin sayenizde bizlere semer vuran çok olur.

box mehmet :kaşıyıcı efendi aferin?haklarımız sürekli olarak kesintiye uğruyor ve bu kabul görüyor sizi tebrik ederim??????????????????????

box mağdure(!) :tipik bir sözleşmeli kadrolu ayrımı!bütün öğretmenler aynı işi yapıyor,çıkarılan her kanunda sözleşmeliler için şöyle ,kadrolular için böyle laflarını okumaktan bıktım ,usandım.halaq aklın gereği olan ideal hukuk boyutuna ulaşamadık ne yazık ki. ben ilçenin köyünde çalışıyorum.merkezden gidiş geliş yapıyorum.sevk ve izin silseleri o kadar uğraştırıcı ki düzeltecekken bozuyorlar.hastalancağım yere öleyim daha iyi.bu devlet hakları kısıtlanmış, kafasında binbir türlü dert öğretmenlerden nasıl bir eğitim bekliyor çok merak ediyorum doğrusu.anlayabileniniz varsa lütfen bana açıklasın. böyle sorunları ancak bir araya gelip çok görünerek çözebiliriz. herkesi sendikalı olmaya davet ediyorum.

box mağdure(!) :ayrıca bu kanunu çıkarıp onaylayanlar; hamileliğin nasıl bir süreç olduğunu bilebiliyorlar mı acaba? keşke kendileri hamile kalıp izin kullanmak zorunda kalsalardı.(!)bayan arkadaşlarım ne işiniz var ki çalışıyorsunuz.evlenince örtünüp istifa edin.böyle şeylerle uğraşmaya gerek kalmaz. en az üç çocuğa bakmak zor olacak ne de olsa(!)

box abdullah :Arkadaşlar Kayınpederinin ölüm haberini alan bir arkadaşımız okul müdürüne ulaşamadan okulu terk etti gitti ve dönüşte hesap soruldu ek dersi kesildi.Benzer durum okul müdürnün başına geldi ve ay sonunda ki ekders tablosuna baktığımızda okul müdürünün ekderslerinin eksiksiz yaıldığını gördük.Ya buna ne demeli.

box abdullah :ekders konusuna gelince en iyi uygulama girmediğn dersin ücretinin kesilmesidir.ayda 4 defa dediler ard niyetliler her hafta 1 gün sevk aldılar.Yeni uygulama ise gerçekten rahatsız olanı mağdur ediyor.derhal düzeltilmeli.

box sevket :bir öğretmen haftada 2 gün sevk aldığı zaman o haftanın tüm ek ders ücretleri kesiliyor.Bu büyük bir haksızlık.Öğretmen kaç gün derse girmediyse o günlerin ek ders ücretini kessinler.Yani eskiden olduğu gibi.

box rm :bazı maddeler guzel ama bunları yapmak değil uygulamak zor.her kanunda olduğu gibi herkes kafasına göre uygulayacak

box HÜSEYİN :BEN VE EŞİM NİSAN VE MAYIS AYI BOYUNCA ÖZEL KONTROLLER İÇİN İZMİR'E GİTTİK.SONRA İKİ KEZ GİRESUN'A VE ORDU'YA GİTTİK.GİTMEKTE DE MECBURDUK AMA RANDEVULU OLARAK GİTTİK.SORARIM;SEVK İŞİNİ AYDA DÖRT KEZ KEYFİ KULLANDIM MI KULLANMADIM MI? HANGİ KATEGORİYE GİRDİK.

box cevahir :mrb arkadaşlar, bende bir öğretmenim öncelikle bunu söylemek istiyorum.yorumların hemen hemen hepsini okudum, benim diyeceğim tek şey bu millete iyi oluyor.mümkünse daha fazla ezmek lazım bu milleti;daha çok zam,daha çok kısıtlama vs. bunlara oy vermeden önce düşünseydiniz.yine seçim olsa eminim yine oy verir millet bunlara.hiç boşuna konuşmayın kardeşim....

box Kemal Şahin :Bence insanlar layık olduğu şekilde yönetilirler. Asli görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenler için bir problem yok. Ancak bu olay, MEB'in öğretmene yaklaşım tarzı açısından ciddi bir durumdur. Yapılan bu değişikliklerin amacı sorunları çözmek değil; bundan beş yıl sonra çıkarılacak kanunların akıncısı niteliğindedir. Bunları yavaş yavaş sindireceğiz. İleride daha ciddi durumlar yaşanacak, onları da sindireceğiz. Unutmayın ki biz öğretmenler olarak yapacağımız tek birşey var. O da olabildiğince KAYITSIZ,ŞARTSIZ D Ü R Ü S T VATANDAŞLAR YETİŞTİRMEK.

box Orhan :syn nurcu arkadaşlar,hükümet sizden olunca sesiniz çıkmaya başlamış.Madem çok gönüllüsünüz ek ders almayın bağışlayın hade? Allah deyip milleti kandırmayın,Korkun öbür tarafta nasıl hesap vereceksiniz bunu düşünün.Biz kör değiliz.İmamların maaşına bakın? Ne iş yapıyolar? Günde kaç saat çalışıyolar? Benimle aynı maaşı alıyo? Ne iş

box AHMET :Bu memlekette bir tek öğretmenler mi var görevi suistimal eden. bu kadar üzerine gelinirse bu işler daha çok aksar. hiçbir durumda çareler tükenmez.

box Hasan Kaşıyıcı :Çok isabetli oldu zira bizim okulda ayda dört kez sevk alan hanım arkadaşalar vardı.Ayrıca çalışmadan kazanmak ne kadar doğru. :)))))

box zeynep :ya böyle sçmalık mı olur....ben ekimde doğum yapcam.bu yüzden de doğum öncesinde sadece zorunlu izin hakkı olan 3 haftayı kullanmayı dşünüyodum.geri kalan izinlerimi doğum sonrasına atıp dönemi kapatmayı düşünüyodum.bunu kendi rahatım için değil bebeğim için istiyodum.bu çelik bey milletin evlenmesine turp sıktığı gibi çocuk yapıp hakkımız olan izni de istediğimiz gibi kullanmamıza daturp sıkıyo.helal olsun ya ben daha ne diyim ki.....

box kayra :hem sözleşmelilerle kadrolular arasında fark yok diyosunuz hemde her yerde yok kadroluya şöyle sözleşmeliye böyle diyosunuz bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?hem artık geçici sözleşmeli personel mi kaldı ya?

box GÖNÜL :HİÇBİRİNE KATILMIYORUM

box elazığlı :hasan bey senin niye zoruna gidiyor gardaş.

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Doğalgaz faturasını azaltmak için öneriler Doğalgaz faturasını azaltmak için öneriler

PH değeri yüksek sabun ve şampuan kullanmayın PH değeri yüksek sabun ve şampuan kullanmayın

Hayat kurtaran önemli ipuçları Hayat kurtaran önemli ipuçları

Güncel Eğitim Haberleri