Eğitim Sitesi

Ağustos-2008 de 24.000 öğretmen atanacak

Ağustos-2008 de 24.000 öğretmen atanacak

Ağustos-2008 de 24.000 öğretmen atanacak2008-KPSS'YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2008-2 atama döneminde (Ağustos-2008) 14.000 kadrolu, 10.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 24.000 öğretmen ataması gerçekleştirilecektir.

Eğitim kurumlarımızda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapılacak alanlar, kontenjanları, taban puanları, atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler 2008 yılının Ağustos ayının ilk haftalarında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan 2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilecektir.

ÖSYM'ce düzenlenecek sınava başvurular 28 Nisan-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında 2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2008-KPSS) KILAVUZU hükümlerine göre alınacak ve sınav 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde uygulanacaktır. Söz konusu Kılavuzda 2007 yılında olduğu gibi Bakanlığımıza ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen açıklamalar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde de yayınlanmaktadır.

2008-2 atama döneminde (Ağustos) öğretmenlik için başvuru yapacak adaylardan KPSSP10'a katılma ve başarılı olma şartı aranacaktır. Sınava katılacaklar için önemli olan açıklamalar ile özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.İlgililere önemle duyurulur.

28 Nisan 2008

Personel Genel MüdürlüğüAÇIKLAMALAR

1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nın 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.2. Aynı alana atanacakların KPSS'den alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olması gerekir.4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı'nın geçici 2'nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden başvuruları alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.5. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı'ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları kabul edilecektir.6. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek öğretim programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacağından, ilgililerin mağdur olmamaları için KPSS başvurusunda gerçek durumlarını gösteren bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.7. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt içinde açılan "Pedagojik Formasyon" ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.8. İngilizce alanına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"'nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir.ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):1)Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,2)Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak "Öğretmen olur." kayıtlı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

3)Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,4)Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,5)Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,6)Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,7)"Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik "Pedagojik Formasyon", 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" ve İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik "İngilizce Öğretmenliği Sertifikası" Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),8)Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları geçersizdir),9)ÖSYM'ce yapılacak KPSSP10'da atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,10)Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, "Askerlik hizmetimi yaptım.", "Askerlik hizmetinden muafım." ya da "Askerlik hizmetim tecil edilmiştir." seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,şartları aranır.* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.MEB

tag

2008-04-29 tarihli haber, 50702 kez okundu

  

sema kalbişen kpss sınavını yapmayın lütfen mezuniyet yılına göre atama yapın rica ediyoruz. 2008-05-06

ezgi kesinlikle katılıyorum lütfen artık mezuniyet yılına göre atama yapılsın sınav kalksın 2008-05-10

a allah siz kahr etsin bakan gibi....atrıp tutmak kolay kolaysa gel sen çalış biray 400 milyona ücretli kendiniz kıyak emeklisiniz tabiii.millete atıp tutun yalanları .. 2008-05-11

tebessüm Aman ne kadar çok öğretmen alıyolarmış. Neden bu kadar çok atama yapıyolar ki? Hiç atama yapmasalar daha iyi olur. En azından KPSS gibi dengesiz,lanet bi sınava çalışmak zorunda kalmayız.... YAZIKLAR OLSUN BİZLERİ BU DURUMA DÜŞÜRENLERE... 2008-05-18

ahmet evet mezuniyet yılına göre yapılmalı ve bu adaletsiz sınav kaldırılmalı.herkes sırasını beklemeli. 2008-05-18

vatansever rtük başkanı 4. arabasını alır öğretmen adayıda kpss belgesini alır evinde işsiz oturur yazıklar olsun böyle iktidara... 2008-05-18

yelda dört yıldır atama bekliyorum.kpss de hep aynı puanı alıyorum. lütfen Allah aşkına mezuniyet yılına göre alın. 2008-05-21

özlem arkadaşlar size katılıyorum bencede mezuniyet yılı göz önünde bulundurulsun.nedir bu çektiğimiz ya.sesimizi duyan varmı acaba yazıyoruzda gerkesin keyfi yerinde. 2008-05-21

bayram fransızca ögretmenliği mezunları ingilizce öğrtemenliği bölümüne atanabilecekler mi? 2008-05-22

fethi ayyıldız öğretmen alım sayısı 24.000.bence oldukça iyi.mezuniyet yılına göre atama yapılsın fikrine katılmıyorum.çalısan ve başaran atansın. 2008-05-23

GELECEK3535 Atamalar ne yazıkki arz ve talebe göre yani branş çok önemli. 2008-05-24

İBRAHİM MEZUNİYET YILINA GÖRE ATAMA YAPILMASI FİKRİNE SONUNA KADAR KATILIYORUM.10 MATEMATİK YAPAMIYORUM DİYE NEDEN MESLEĞİMİ YAPMAM ENGELLENİYOR.HERHALDE ARKADAŞLARIN ÇOKLU ZEKA KURAMINDAN HABERLERİ YOK.SAYGILAR 2008-05-28

gül ya gerçekten atamalarda mezuniyet tarihine bakılsın ben 2002 mezunuyum hala atanamadım sınav kalkıp sırası gelen atanırsa bu kargaşa ortadan kalkar 2008-05-30

gül necati gül sen nasıl bir mantıktasın?yapılan bu sınav kesinlikle öğretmenin başarısının sınandığı bir sınav değildir ben fen bilgisi öğretmeniyim sınavda kendi bölümümden tek bir soruyla karşılaşmıyorum bu arada bilmiyosan hatırlatayım fen bilgisi öğretmenini atanması için 89-90 puan almak gerekiyo ee tabii bir dayın varsa arkanda gerekmiyebilir sanırım senin öyle bir durum var bu işler ahkam kesmeye benzemez 2008-05-30

NECATİGÜL SAYIN GÜL HOCAM. ÖĞRETMENLİĞİN HERKES TARAFINDAN YAPILAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.ÜNİVVERSİTE MEZUNU BİLE OLSA BAZI ARKADAŞLAR MAAŞ PEŞİNDELER. EĞİTİM İSE BANA KATILACAĞINIZA EMİNİM Kİ ULVİ BİR MESELEDİR. HER NE KADAR KPSS TAM BİR ÖLÇÜT OLMASA DA BOYLE BİR SINAVA İHTİYAÇ VAR.M.CEMİLE OĞULCUKLU İÖO'NDA ÜCRETLİ ÇALIŞIYORUM. 89,76 ALDIM. YANİ DAYIM YOK. OLSA DA ASLA SÜRÜNÜRÜM AMA KİMSENİN HAKKINI YEMEM. 2008-06-02

figen mezuniyet yılına göre atama yapılmasına katılıyorum. KPSS kalksın 2008-06-04

Ahmet DOĞAN Öğretmenler öncelikle; 1-İlk atandıklarında Sözleşmeli Öğretmen olarak göreve başlayacaklar. 2-Bir yıl süresince; a-Hazırlayıcı Eğitim Kursu ve Temel Eğitim Kurslarını başarıyla tamamlayacaklar. b-Birinci Etap Stajda başarılı olacaklar. 3-İkinci Yılda kadroya alınıp, İkinci Etap Staj Dönemi başlayacak ve bu 2.yıl sonunda asaleten kadroya atanacaklar. Not:Bir öğretmen hiçbir zaman kadroyla işe başlamayacak. Öncelikle Sözleşmeli Öğretmen olarak göreve başlayacak. Sonra kadroya geçilecek. İki yıl süre tanınacak. Bu süreden sonra kadroya alınacak. KPSS PUANI sadece sözleşmeli öğretmen alımında kullanılacak. Böylece büyük bir problem çözülmüş olacak. Saygılar 2008-06-05

guven kpssp10 ne demek biri bana anlatsın,öncelik kimde tezsiz de mi tezli de mi? 2008-06-06

ömer arkadaşlar bence kpss sınavı bıranşlara göre olmalı ben fizik bölümü mezünüyum ne anlarım coğrafyadan tarihten anayasadan yapsınlar bıranş sınavı adam gibi girelim yaw 2008-06-08

ozan sınavlar tarihe karışıyor biz hala yeni sınavlar yaratıyoz.mezuniyet yılına göre atama olsun.... 2008-06-20

asuman bölüm 2. si olarak mezun oldum.5 senedir kpss ye giriyorum.kpss de öğrencinin bölümündeki başarısıda lütfen dikkate alınsın 2008-06-29

meral 1999 yılı mezunuyum mezuniyet yılına göre atama yapılması en doğrusu. en son ortaokulda matamatik gördüm şimdi sorumlu tutuluyorum.devlet bizi gözden çıkardı yeni mezunlar daha şanslı.bence örgütlenmeliyizyoksa öğretmenlik rüya 2008-06-30

ömer bulut sizce bu yorumlar okunup kale alınıyor mu doğrusu cok merak ediyorum. Binlerce öğretmen açığı varken ve diğer kurumlarda yüzlerce öğretmen kökenli memur varken milli eğitim bakanlığı hala neden açık kadrosunu rahatlatmak adına bir girişimde bulunmuyor yoksa başını kaşıyacak vakit mi bulamıyor. Hiç olmassa şu yorumlardan bir ders alıp ne isteniyor biz ne yapabiliriz diye neden çaba gösterme zahmetinde bulunmuyor. Aynı zamanda öğretmenlik vasfına uygun olmayan mühendis kökenli öğretmenler mesleğinin gerektirdiği kurumlara kaydırılamıyor. Öğretmen farklı kurumda çalışıyor, tabiki ne derece verim alınıyor ayrı bir soru işareti. Farklı kurumlarda çalışan personellerin norm kadro engeli olmaksızın eğitim öğretim camiasına kazandırılması çok mu zor, veya maliyeye extra yük mü getiriyor anlaşılır gibi değil. Şahsi kanatim eğitim kurumundaki eğitimci olmayan personelin alanı ile ilgili diğer kurumlara; karşılığında diğer kurumlarda çalışan personellerin norm kadro engeli olmaksızın alanı ile ilgili eğitim kurumlarında çalıştırılması memurdan daha fazla verim alınması hususunda için yapılabilinecek en iyi yol olsa gerek. diğer bir deyişle kurumlar arası nakil ve yeniden kurumlar arası nakil sisteminin aktif hale getitilmesi ülke ekonomisine ayrıca bir katkı sağlayacağı inancındayım. 2008-06-30

ömer bulut Öğretmen Alımları dönemlerinde kurumlar arası atama ve yeniden kurumlar arası atama yoluyla öğretmen alımlarının yolu norm kadro engeli olmaksızın açılmalı. bunun devlete ek bir yükü yok. Devletten çıkacak para A Kurumu yerine B Kurumundan çıkar ama memurundan daha fazla verim alır. Ayrıca binlerce öğretmen açığını nisbeten diğer kurumlardan karşılayarak mali yönden daha ekonomik olur. 2008-06-30

ATİLLA MİLLİ EĞİTİM BAKANI BÜNYESİNDE BULUNAN KADROLU ÖĞRETMENLERİNİ BU ANLAMSIZ OLAN KPSS SINAVINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPSIN .GÖRECEKKİ BU SAÇMA SINAVDA ÖĞRETMENLERİNİN 100/95 İ BAŞARISIZ OLUR.KASABA TERZİLİK NASIL YAPILIR ...DİYE SORULURMU..BU SINAVDA SORULUR.4 YIL BİR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE ÜNİVERSİTEDE NE VERİYORSUN Kİ SINAVDA TÜRKÇE,MATAMATİK,TARİH,HUKUK GİBİ BRANŞLARDAN BİLGİ İSTİYORSUN .NE VERDİNKİ NE İSTİYORSUN... 2008-07-10

hatice öğretmen bence donanımlı olmalı ama evet ne verdinizde ne istiyorsunuz gerçekten.meb bakanımız bu yazlıları bu sorunları göremiyor ne yazikki sesimizin duyulduğunu düşünmüyorum.ne kontenjan var ne de öğretmene verilen değer..... 2008-07-14

halil lütfen artık yıllara göre at6ama yapılsın çığ gibi büyyüen bir durum var halen eğitim fakültelerin kontenjanı artırılıyor.bilinçli olmanızı rica ediyoruz 2008-07-15

osiii kpss yapmak yerine atayacakları kadar insanı öğretmen olarak yetiştirseler veya okuldaki başarı ve isteklerine göre atama yapsalar daha iyi olur. 2008 kpss sınavı hakkında birşey dememe gerek yok bence 8 senedir yapılan bu sınav bu sene en saçma halini almıştır... 2008-07-17

mehmet reşit rezalet dünyanın bütün ülkelerinde bu sınav sistemi kalkmış fakat bizimkiler daha yeni yeni bunu bize uyguluyor. Bunu yapanların çocuklarıda bu rezalet içindeyseler bizde razıyız fakat onlar türkiyede yaşamıyorlar neden bizi düşünecekler 2008-07-18

ümit arkadaşlar benim pek umudum yok bu ülkede ilk okul mezunlarının dayıları amcaları var onlar iş bulur biz de böyle kpss ve diğer 'SS' lerle UĞRAŞIRIZ. 2008-07-20

Mehmet Cemil ÇAĞIL Arkadaşlar, abiler ve ablalar bende bu sene bu sınava girdim. Ama bakıyorumki herkes kendi derdine düşmüş kendi işine geleni adalet yerine koyuyor. Eski mezunlardansınız anlaşıldı peki ben bu sene mezun oldum hayatımı çizmek için 4-5 sene bekleyecekmiyim. Yapamasamda çalışmadım yapamadım derim. Demem o ki ülke şartları bu sınavı gerektiriyo. bu sınav bilgi ölçmekten ziyade eleme yapıyo. Saygılarımla..... 2008-07-21

ibrahim kurumlar arası geçişe neden ! bu kadar çok kontenjan ayırıyorlar pes doğrusu 2008-07-22

bülent ülke reklamının sporla daha iyi bir şekilde yapılacağını pekala iyi biliyorlar sadece konuşuyorlar okadar yetenekli çocuk ve genç varken onlar dışardan sporcu ithal ediyorlar.ülkedeki potansiyelin farkında değiller artık beden eğt öğrt.alsınlar.......* 2008-07-25

ömer bulut 30.06.2008 tarihli görüş içeren yorumu mu sayın arkadaşlarım okudumu bilemiyorum. Milli Eğitimin Bakanlığının karar mekanizmasındaki yetkili birimlerinden okuyan olsada görüşlerimiz hakkında ne yaptıklarını sitenizde açıklasalar daha iyi olacağı kanatindeyim. Yani sesimizi duyacak muhatap olabileceğimiz bir yetkiliden cevap bekliyorum. Öğretmen atamaları yine başladı yine bir çok dalda tık yok, hadi tık yok kurumlar arası yeniden atamalarda hiç tık yok. Mühendisin öğretmenlikte işi nedir biri bana açıklasın? Öğretmenin diğer kurumlarda işi nedir biri bana bunu da açıklasın? Adama göre iş mi, işe göre adam mı aramak gerek. 2008-07-25

daştan bıktık artık bu sınavlardan bence de atamalar mezuniyet yılına göre olsun 2008-08-02

Yazılan 35 yorum görüntüleniyor

Son Eklenen Eğitim Haberleri

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, KYK borç faizlerine ilişkin "KYK kredilerinde ana para üzerinden ödeme yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alDevamını Oku

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Devamını Oku

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2022 sınavı sonuçları açıklandı. SINAVDA İPTAL EDİLEN SORU YOK Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltildi. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din KültürüDevamını Oku

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleDevamını Oku

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorulaDevamını Oku

Ağustos-2008 de 24.000 öğretmen atanacak

Eğitim Haberleri Ana Sayfa