Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Danıştay'dan MEB'e 2. Şok Karar eğitim haberi

eğitim haberleriDanıştay'dan MEB'e 2. Şok Karar

danistay.jpg Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında yapılan tüm yönetici atamalarının geri alınmasına karar vermişti. Danıştay'ın ikinci şoku ise geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Danıştay İkinci Dairesi, 2006 yılında yapılan tüm yönetici atamalarının da geri alınması gerektiğine karar verdi. Karar, MEB'e 16/10/2007 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 2006 yılı atamalarının da geri alınması için 14/11/2007 tarihinde tüm illere resmi yazı yazılmıştır.

Danıştay 2. Dairesinde açılan bu davada; 12.09.2007 tarih ve 2007/2022 Esas sayılı karar ile;

"Buna göre; Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolu Kamu Çalışanları Sendikası ile davacı Sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı açılan ve Dairemizin 2006/493 ile 2006/878 esasına kayıtlı olan davalarda verilen 14.08.2006 günlü, E:2006/493 sayılı ve 07.11.2006 günlü E:2006/878 sayılı kararların gereğinin yerine getirilerek, anılan Yönetmeliğin yürütülmesi durdurulan hükümleri uyarınca gerçekleştirilen tüm atama işlemlerinin geri alınması yönündeki istemin reddine dair dava konusu 16.05.2007 günlü, 29074 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2007 günlü 2006/71 sayılı Genelgesi yönünden ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı yasa ile değişik 27. maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiştir.


Açıklana nedenlerle dava konusu 16.05.2007 günlü, 29074 sayılı işleme ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.08.2007 günlü 2006/71 sayılı Genelgesi yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 12.9.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi." Hükümleri verilmiştir.

Bu hükümlere göre; 04.03.2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak yürürlüğe giren "MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği" kapsamında yapılan atamalar iptal edilmiştir.


Bu karar üzerine MEB yayınladığı 2007/84 nolu genelge ile "İlgi yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan maddeleri uyarınca gerçekleştirilen atama işlemlerinin geri alınmasına yönelik söz konusu kararın uygulanmasından eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi bakımından valiliklerin ve Bakanlığın ilgili birimlerinin Grekli tedbirleri alması hususunda gereğini rica ederim" diyerek 13.04.2007 tarih ve 26492 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği" kapsamında yapılan atamaları geri alınacaktır.

memurlar.net

tag Danıştay'dan MEB'e 2. Şok Karar

26.11.2007 tarihli haber

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Her yerde tasarruflu ampulü kullanmayın Her yerde tasarruflu ampulü kullanmayın

Huzurlu yaşayabilmeniz için uzmanından 100 öneri Huzurlu yaşayabilmeniz için uzmanından 100 öneri

Sonbaharda bunları yaparak yenilenin Sonbaharda bunları yaparak yenilenin

Güncel Eğitim Haberleri