Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

2007 İller Arası Yer Değiştirme 28 mayısta eğitim haberi

eğitim haberleri2007 İller Arası Yer Değiştirme 28 mayısta

3.jpg GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları,alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılır.

3.2. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde, öğretmenlikte geçen hizmet süresine, bunun da eşit olması hâlinde öğretmenlikte göreve daha önce başlayana öncelik verilecektir. Hepsinin eşit olması hâlinde ise bilgisayar kurasıyla atama yapılacaktır.

3.3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
Ancak, bunlardan başvuru süresi içinde eğitim kurumlarındaki görevlerine başlamış olanlar, bulundukları ilde daha önce fiilen üç yıl çalışmış ve yer değiştirme için gerekli olan zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olmaları şartını taşımaları hâlinde, isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.4. Yönetmeliğin 33'üncü maddesi gereğince millî takım antrenörleri ile millî sporcuların federasyonlarınca görevlendirildikleri yerlere, gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne başvurarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerin başvuru belgeleri ilgili valilikçe Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

3.5. Bakanlık kadrolarında 11/06/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak ilk defa göreve başlayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerdir.

3.6. 11/06/2000 tarihinden sonra göreve başlayanlardan, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde bulunduğuna dair sağlık kurulu raporu ibraz edenler; zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacak, İLSİS Özlük Modülü'ne zorunlu hizmetten muaf olduğu bilgisi ile sakatlık oranı işlenecek ve zorunlu çalışma yükümlüsü olmayan öğretmenler gibi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.7. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yapılmışsa il içi atamaları ve sıraları iptal edilecektir.

3.8. İller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, başvurusunu başvuru süresinin son günü ya da son saatlerine bırakmamaları, eğitim kurumu/ilçe ve il millî eğitim müdürlüğünce verilecek onay sürecinde, başvurularının reddedilmesi durumunda tekrar başvuru yapamayacaklarını dikkate alarak zamanında başvuru yapmaları ve onay sürecini elektronik ortamda takip etmeleri gerekmektedir.

3.9. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 04/03/2006 tarihinden sonra, silâh altına alınan öğretmenlerin askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmayacaktır.

3.10. Yer değiştirmelerde illerin norm kadro durumu ve öğretmenlerin tercihleri eş zamanlı olarak değerlendirildiğinden, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunmaması hâlinde iptal istekleri kesinlikle dikkate
alınmayacaktır.

3.11. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

3.12. Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

İlgili yönetmeliği indirmek için Tıklayınız

tag 2007 İller Arası Yer Değiştirme 28 mayısta

tarihli haber

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Yabancı dil öğrenmek beyni geliştiriyor Yabancı dil öğrenmek beyni geliştiriyor

İhtiyaçtan fazla vitamin çocuğa zararlı İhtiyaçtan fazla vitamin çocuğa zararlı

Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz 100 aktivite Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz 100 aktivite

Güncel Eğitim Haberleri