Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yeni ders ve ek ders saatleri düzenlemesi yürürlükte eğitim haberi

eğitim haberleriYeni ders ve ek ders saatleri düzenlemesi yürürlükte

3.jpg Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenecek. Yurt içindeki eğitsel faaliyetlerde görevlendirilenler, ek ders görevleri varsa yapmış sayılacak ve ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca verilecek. Fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri, yasal faiziyle geri alınacak.

''Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2006'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, öğretmenlere öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde 2 haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Yetiştirme okuma-yazma ve uyum kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleriyle yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilecek. Cumartesi ve pazar günleri, bu eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul yöneticilerinden birine, fiilen görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti ödenecek.

EK DERS GÖREVİNDEN SAYILAN DURUMLAR
Azınlık okullarında görevli olanlar dahil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından; tam gün, tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süreyle sınırlı olmak üzere haftada 30 saati; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve başmüdür yardımcılarının haftada 30, müdür yardımcılarının 22 saati; Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleriyle kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumlarıyla okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25, müdür yardımcılarının 20 saati; diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20, müdür yardımcılarının 18 saati, ders niteliğinde öğretim görevi sayılacak ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenecek.

Ayrıca müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12, ders yılında ise haftada 3, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılında haftada 18, rehberlik ve araştırma merkezleriyle özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılında haftada 15, olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan ''araştırma'', ''tanıtım ve pazarlama'', ''tasarım'' bölümlerinde görevli öğretmenlerinin ders yılında haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılacak ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenecek.

Durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınacak. Bu görevliler hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere MEB'e bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenecek.

SINAV ÜCRETLERİ
Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenecek. Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrencilerle açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleriyle bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenecek. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödenmeyecek.

EĞİTSEL FAALİYETLERDE GÖREVLENDİRİLENLER
Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, MEB veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacak ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek. İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenlerle söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının yüzde 5'ini geçmeyecek.

OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS GÖREVİ
Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden ''Okul Deneyimi I'', ''Okul Deneyimi II'' ve ''Öğretmenlik Uygulaması'' derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yapmaları amacıyla milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere ''öğretmenlik uygulaması görevi'' verilebilecek. Bu kapsamda, milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4, uygulama okulu müdürünün 2, uygulama okulu koordinatörünün 2 saati, ek ders görevi sayılacak ve ek ders ücreti ödenecek. Uygulama öğretmenlerine ise ''Okul Deneyimi I'' ve ''Okul Deneyimi II'' derslerinin her birinden haftada 4'er, ''Öğretmenlik Uygulaması'' dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilecek. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemeyecek.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
MEB merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayıyla verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerle Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayıyla görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek. Kararda, yapılan incelemede fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretlerinin yasal faiziyle geri alınacağı kaydedildi. Ders niteliğindeki öğretim görevi, geçici görevlendirme ve yüz yüze eğitim yapılmayan kurumlardaki öğretmen ve yöneticilere verilen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmeyecek.

tag Yeni ders ve ek ders saatleri düzenlemesi yürürlükte

tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (5 yorum yazılmış)

box yönetici :Arkadaşlar bu sitede yorum yapanların en az üçte ikisi bu iktidara oy verdi Sandık başında aklınız neredeydi. İnşaalah önümüzdeki seçimlerde gereğini yaparsınız.

box yönetici : Onbeş yıllık idareciyim bir çok eğitim sitesinde Okullarda görev yapan Müdür ve Müdür yardımcıları ne işe yarar gibi yazıları kimler yazıyor acaba merak ediyorum. Önce birbirimizi takip etme ve kötü eleştirme yerine birlik olmalıyız sayın eğitimci arkadaşlar.

box :kararsızım

box arslan salman :meb beden eğitimi dersimizi geri istiyoruz 1 ders yetmiyor anlayış gösterin lütfen

box kimse :şimdi diyor ya haftada 15 saat ücret verilir diye, bu 3 sınav görevi anlamına mı geliyor. bir sınav 5 saat ücretinden 15 saat, eğer fazla görev verilmişse onu babamızın hayrına mı yapmış oluyoruz tam anlayamadım , mantığım almıyor...

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Her yerde tasarruflu ampulü kullanmayın Her yerde tasarruflu ampulü kullanmayın

Şaşılık artık tarih oluyor Şaşılık artık tarih oluyor

AVM'ler müşterilere nasıl harcatıyor? AVM'ler müşterilere nasıl harcatıyor?

Güncel Eğitim Haberleri