Oyun Siteleri

Kültür İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

güzel sözler Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. (özlügüzelsözler.com - 18873)
güzel sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak,düşünmek, zekayı eğitmektir. (Dersimiz.Com - 877)
güzel sözler Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. (özlügüzelsözler.com - 18883)
güzel sözler Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur. (özlügüzelsözler.com - 18885)
güzel sözler Kültür, dosdoğru yollar çizer. (özlügüzelsözler.com - 18877)
güzel sözler Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyle düşünmesi lâzımdır. (özlügüzelsözler.com - 18863)
güzel sözler Kültür, her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır. (özlügüzelsözler.com - 18878)
güzel sözler Kültürlü, eğitimli kişi; kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir. (özlügüzelsözler.com - 18881)
güzel sözler En kültürlü kişi, kendini çok sayıda insanın yerine koyabilendir. (özlügüzelsözler.com - 18869)
güzel sözler Hikmetli kültürlü insan, hayatını feda ederek kazanır. (özlügüzelsözler.com - 18871)
güzel sözler Tapmadan sevmek, aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır. (özlügüzelsözler.com - 18887)
güzel sözler Canlı bir kültür, bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. (özlügüzelsözler.com - 18866)
Reklamlar

Kültür İle İlgili Özlü Güzel Sözler Toplamı : 12