Oyun Siteleri

Cemaat İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

güzel sözler Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. (özlügüzelsözler.com - 657)
güzel sözler Gerçek âlim, cemaatını Allah'ın mekrinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. (özlügüzelsözler.com - 10024)
güzel sözler Ey İslâm cemaati! Biz hayatta olduğumuz müddetçe Resûlüllah'ın ashâbına iftira ve yalan isnat edilebileceğini mi zannediyorsunuz? (Böyle bir zanna kapılmayınız). Çünkü biz (Ehl-i Sünnet cemaati) hayattayız. (özlügüzelsözler.com - 15028)
güzel sözler İdealsiz insan ve topluluklar, gelişigüzel denize atılan mayınlar gibidir. Ne kendisine, ne de atana bir yararı düşünülemez. (özlügüzelsözler.com - 15558)
güzel sözler Zaman, cemaat zamanıdır. (özlügüzelsözler.com - 136)
güzel sözler Âlim hataya düştüğü vakit, bir cemaat da onunla birlikte hataya düşer. (özlügüzelsözler.com - 14362)
güzel sözler Cemaat; insan vücutlarının değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır. (özlügüzelsözler.com - 6231)
güzel sözler Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli Sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız. Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. (ÖzlüGüzelSözler.com - 18990)
güzel sözler Topluluktan ayrılmayınız. Şunu bilin ki, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. (özlügüzelsözler.com - 6241)
güzel sözler Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklarda büyük adamlara öyle havlar. (özlügüzelsözler.com - 6237)
güzel sözler Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma. (özlügüzelsözler.com - 11077)
güzel sözler Bir topluluktan gürültü değil, melodi çıkaramıyorsanız, lider olamamışsınız demektir. (SABRİ KAYACIK - 1491)
güzel sözler Topluluk içinde, kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır. (özlügüzelsözler.com - 17397)
güzel sözler Camiler, cemaati kaçırmamalıdır. (özlügüzelsözler.com - 16502)
Reklamlar

Cemaat İle İlgili Özlü Güzel Sözler Toplamı : 14