Eğitim Sitesi

Tarihi Fıkralar

Tarihi Fıkralar

Nuşirevan ziyafet

Adaletiyle meşhur Sasani hükümdarı Nuşirevan ziyafet veriyordu. Bir hayvan kesilmiş, ateşte kebap ediliyordu. Ancak yanlarında tuz yoktu. Getirsin diye köye bir köle gönderdiler.
Nuşirevan köleye şöyle dedi:
- Tuzu para ile al ki, gasbedip bedava alma, adeti çıkmasın, memleket zulüm ile harap olmasın.
"Bir tuzdan ne zarar gelir?" diye soran adamlarına Nuşirevan şu cevabı verdi:
- Cihanda zulmüm temeli ufacık bir şeydi. Ama her gelen onu büyüttü. Nihayet şimdiki duruma ulaştı.

fıkraoku.com

İsabet Oldu

Harun Reşid, bir av sırasında hedefini ıskalayınca, yanında bulunan Behlül Dana Hazretleri:
– İsabet oldu efendim, demiş. Büyük isabet oldu.
Ve Halifenin şaşkın bakışları arasında devam etmiş:
– Yani kuşun hayatı açısından isabet oldu.

fıkraoku.com

Ya Hafiz

İngiliz Büyükelçisi, eski Türk evlerinin dış duvarlarına asılan "Ya Hafiz" (Muhafaza Eden Rabbimiz) levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşaya bunların ne olduğunu sormuş. Fuad Paşa İngiliz'in tam anlayacağı dille cevap vermiş.
– O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.

fıkraoku.com

Ey Pir! Kalk Kurtar

Yunanlılar Bursa'yı işgal ettiğinde PİR EMİR isimli bir zatın türbesine bakan türbedar, mezarın başına giderek, bastonu ile sandukaya vurarak şöyle der:
-Ey pir, Bursa işgal edildi, kalk kurtar!
O gece rüyasında Pir Emir'i görür, Pir Emir türbedara:
- Be hey gafil, vatanı düşmandan kurtarmak, ölülerin değil, dirilerin işidir, der ve okkalı bir tokat atar.
Türbedar uyandığında tokadın acısı hala geçmemiştir.

fıkraoku.com

Övülmek

Milattan önce 4-5. yüzyıllarda yaşayan, Sokrat’ın öğrencisi ve Diyojen'in hocası olan meşhur Yunan filozoflarından Antisthene bir gün bazı ahlaksız insanların kendisini övüp göklere çıkardıklarını işitince müthiş bir korkuya kapılmış, ne diyeceğini şaşırmış ve hemen duygusunu şöyle dile getirmiş:
- Ödüm kopuyor, acaba fena bir şey mi yaptım!

fıkraoku.com

Köle Pazarı

Adamın biri köle pazarından kiralamak istediği hizmetçiye;
- Ne kadar ücret istersin? diye sorar.
- Karın tokluğuna çalışırım. Cevabını alınca da, kölenin iri cüssesine bakıp;
- Beni bağışla, seni kiralayamayacağım, der. Bu sefer, adamın hizmetçi almak gibi bir niyetinin olmadığını anlayan köle;
- Pazartesi ve perşembeleri de oruç tutarım, cevabını verir.

Fıkra Sitesi

İsabetli Bir Hata

Meşhur hainlerden Abdullah Cevdet'in yazdığı makalenin bir satırı, "Ben bu vatanın öksüzüyüm" yerine yanlışlıkla "Ben bu vatanın öküzüyüm" diye basılmış.
Durumu Süleyman Nazife açarak "Bir mürettip hatası oldu" dediklerinde Nazif:
- Mürettip hatası ne demek kardeşim, diye cevap vermiş. Buna düpedüz mürettip sevabı (doğrusu) derler.

Muhammed İkbal

Haydi Siz Gidiniz Biz Geliriz

Trabzon Rum İmparatoru David Komnen, akrabası Uzun Hasan'a güvenerek Türklere verdiği vergiyi kestiği gibi, daha evvelce verdiklerini de geri istemeye başladı, Fatih, David'in elçilerine şöyle dedi:
- Haydi siz şimdi gidiniz, ben kendim gelir borcumu öderim.

FATİH

Kaptan Paşa

Sultan Murat devrinde ayyaş Bekri Mustafa, meyhaneden zilzurna sarhoş çıkmıştı. Devriyeler peşine takılıp kendisini kovalamaya başladılar. Kurtulamayacağını anlayan ayyaş Bekri Mustafa, kendini kaldırıp havuza attı. Devriyeler havuzun kenarına gelip:
- Haydi çık oradan, dediklerinde Bekri Mustafa:
- Ben karada değil, deryadayım. Bana Kaptan Paşa karışır, diye cevap verdi.

fıkraoku.com

Kanunî Sultan Süleyman'ın Fetvası

Kanunî Sultan Süleyman:
- Şu çekmecemi benimle beraber kabrime defnedin!" diye vasiyette bulundu. Ölünce vasiyetinin yerine getirilmesi için çekmece mezarın başına getirildi. Ebussuud Efendi de dahil olmak üzere mevcut ulema, gömülürdü gömülmezdi diye münakaşaya koyuldu. Ölünün eşyasını kabre beraber defnetmek İslam'da yoktur, Mecusî'ye benzetilmek lazım gelirdi gelmezdi derken çekmece tutanın elinden yere düşerek açıldı. İçinden birçok kağıtlar döküldü. Bunlar Ebussuud Efendi'nin fetvalarıydı. Padişahın vasiyetten muradı, mahşerde sorulduğu vakit: "Yarabbi! İşte her şeyi şer-i şerifin fetvasıyla yaptım!" diyeceği anlaşıldı. O fetvaları Şeyhülislâm Ebussuud Efendi görünce ağlamaya başladı ve:
- Ah Süleyman, dedi. Sen kendini kurtarmışsın, iş bize kalmış!

fıkraoku.com

Gazneli Mahmut

Bir gün Gazneli Mahmut, sırtında diken taşıyan zayıf mı zayıf bir ihtiyar gördü. Haline acıyıp;
- İhtiyar! Şu sıkıntıdan kurtulmak için iki üç altın mı istersin, bir eşek mi ? İki üç koyun mu, bir bağ mı? Dile benden.
dedi. İhtiyar;
- Altını ver, belime sarayım. Eşeğe binip koyunları önüme katayım. Bağa gidip ömrümün sonuna kadar duacın olayım.
Sultan bu cevabı beğendi ve ihtiyarın dileklerini yerine getirdi.

fıkraoku.com

Senin Karlarını Uludağ'a Toplattım

Ahmet Vefik Paşa vali olduğu sırada Bursa'da çok ağır bir kış olmuş ve her taraf karla dolmuş Vali o zamanlar fermanlı olarak Uludağ'ın karlarını toplayıp satmak hakkına sahip olan buzcubaşıya emir salmış:
- Çabuk şehirden karları toplat, demiş. Buzcubaşı ise:
- Pekâlâ, sabah olsun toplarım, cevabını vermiş.
- Fakat o gece bir lodos esmiş ve bütün karları eritmiş Ertesi sabah buzcubaşı valiye gitmiş ve:
- Vali paşamız, hani benim karlarım? Onları sizden isterim, çünkü toplatmasaydım bana ceza verecektiniz Şimdi zararımı ödeyin, ben onları toplatıp kuyulara dolduracaktım, yarın da satıp para kazanacaktım, demiş.
Ahmet Vefik Paşa'da ona:
- Senin karlarını Uludağ'a toplattım Git oradan al, demiş.

fıkraoku.com

Fıkralar Ana Sayfa

Diğer Tarihi Fıkralar

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Bir Fıkranızı Paylaşın...

Tarihi Fıkralar Arşivinde Toplam 81 Fıkra Kayıtlıdır.