Eğitim Sitesi

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri

Ana Sayfa > Eğitim Yazıları > Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro yada drama tekniklerinden yararlanılarak,bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı bir olayı,bir fikri kimi zaman bir soyut kavramı yada bir davranışı eski bilişsel örüntüleri yeniden düzenlemesi yoluyla ve gözlem,deneyim duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırması canlandırmasıdır.

 

 

Yaratıcı Dramanın Öğeleri

 

Drama lideri: çalışmaya rehberlik eden kişidir. Bir lider gelişmeye açık,esnek bir kişiliğe sahip olmalıdır. Ancak gözlem becerisi yüksek,yaşanılan olayları anında analiz eden ve sentezleyen bir lider olduğu zaman grup tarafından kabul görür.

 

Oyun grubu: öğrenmeye istekli ve katılım için gönüllü olmalıdır.bireylerin hepsi farklı deneyimlere ve özelliklere sahip olmalıdır.grup dinamiğinin oluşmasında her birey etkin gelişime ve değişime yatkın olmalıdır.

 

Uzam: Etkin bir kullanım alanıdır.her türlü eyleme ve olası gürültülere olanak sağlayan ve gerektiğinde sergileme şansını elde edebileceğimiz bir mekandır.

 

Arama Etkinliği: Baştan belirlenen hedefler doğrultusunda liderin inisiyatifinde zaman zaman değişimlerin yaşandığı bireyin etkin rol aldığı, her birey için var olan bir mekandır.

 

Yaratıcı Dramanın Aşamaları

 

1.Isınma: çeşitli Yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisinin geliştiği, bedensel ve dokunsal alıştırmaların yapıldığı, tanışma, etkileşim kurma ve uyum özelliklerini katılımcıya kazandıran ve olukça kesin kurallarla belirlenen,grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.

 

2.Oynama (Rol Oynama): belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Yaratıcılık bu aşamada çok önemlidir.

 

3.Doğaçlama: Saptana bir tema üzerinden yola çıkarak, bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysellik ve yaratıcılık ön plandadır.

 

4.Oluşumlar: Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir. Süreç önceden belirlenmiş bir noktadan başlar.

 

Yaratıcı Dramanın Önemi

 • Farkındalık kazandırır.
 • Bağımsız düşünmeyi sağlar.
 • İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
 • Dört temel dil becerisini geliştirir.
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
 • Kendine güven duyma,karar verebilme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Hata yapama korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeye yarar.
 • Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.
 • Kendini tanımayı sağlar.
 • Kendini ifade etmede güven kazandırır.

 

Yaratıcı Dramanın Güçlü Yönleri

 • Aktif Öğrenmeyi Gerçekleştirir.
 • Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirerek öğrenmelerini sağlar.
 • Öğrencilerin sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Katılımcılara gerçek ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretir.
 • Öğrencilerin problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirir.
 • Bilişsel Öğrenmenin yanında duyuşsal ve psikomotor öğrenmeyi de gerçekleştirir.
 • Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmayı olaylara ve olgulara eleştirel bakmayı sağlar.
 • İşbirliği yapabilme becerisini arttırır.
 • Öğrencileri utangaçlık çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmayı öğretir.
 • Özgürce düşünmeyi ve düşündüklerini söyleyebilme yeteneğini geliştirir.
 • Öğrencilerin başkaların ne düşündüğünü ve ne hissettiğini ve nasıl davrandıklarını anlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine yardımcı olur.

 

Yaratıcı Dramanın Zayıf Yönleri

 1. Zaman alıcı bir yöntemdir.
 2. Kalabalık sınıflarda uygulanırken sorun olabilir.
 3. Katılımcılar ciddiyetlerini kaybedebilir.
 4. Oynanan oyun gerçek yaşama çok yakın ise olumsuz tepkilere yol açabilir.
 5. Uygulanması zor olabilir. Öğretmenin drama eğitimi almış olmasını gerektirir.

 

add

tag Yaratıcı Drama Yaratıcı Dramanın Öğeleri Yaratıcı Dramanın Zayıf Yönleri Yaratıcı Dramanın Önemi Yaratıcı Dramanın Güçlü Yönleri Yaratıcı Dramanın Güçlü Yönleri Yaratıcı Dramanın Zayıf Yönleri

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri Hakkında Yorum Yazın...

  

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Eğitim Yazıları

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri