Eğitim Sitesi

Beden Eğitiminin Amaçları

Ana Sayfa > Eğitim Yazıları > Beden Eğitiminin Amaçları

Beden Eğitiminin Amaçları

BEDEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

 

Beden eğitimin amaçları daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için, çeşitli

 

otoritelerin beden eğitimin amaçları hakkındaki düşündüklerine bir göz

 

atmakta yarar vardır:

 

A.Lumpkin'e (1986) göre, beden eğitimin 3 önemli amacı vardır:

 

Vücut fonksiyonları, sağlık, büyüme ve gelişme

 

BİLİŞSEL AMAÇ Bilgi ve Anlama

 

Oyun kuralları, beceri, strateji, koruma

 

Sosyal ve Duygusal

 

Kendine güvenme, değer yargıları, kişilik gelişimi, iletişim becerisi,

 

nezaket, fair play

 

DUYUŞSAL AMAÇ

 

Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevşeme, kendine

 

ifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini öğrenme

 

 

Temel hareket becerileri Ve Fiziksel Fitnes

 

Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri,

 

senzori-motorik beceriler.

 

PSİKOMOTOR

 

Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik.

 

1965 yılında, Amerika Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Birliği

 

(AAPHER), beden eğitimin 5 önemli amacı şöyle ifade etmiştir:

 

1.Çocukların ve gençlerin etkili ve becerikli bir şekilde hareket etmelerine

 

yardımcı olmak.

 

2.Çocukların ve gençlerin hareketi anlaması ve değerlendirebilmesi.

 

3.Harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve

 

değerlendirilmesi.

 

4.İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak.

 

5. Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi.

 

 

İ.Şiclovan'a göre (1979), beden eğitimin genel amaçları şunlardır:

 

Vücüdun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi.

 

Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ve pek

 

iyileştirilmesi.

 

 

M.Epuran'a göre (1990) beden eğitimin amaçları şöyle sınıflandırılmaktadır:

 

Sağlık durumunun pekiştirmesi Organizmanın uyumlu gelişimi: Vücut gelişimi

 

Uygun bir postürün oluşturulması

 

Psikomotorik gelişimi:

 

Motorik özelliklerin gelişimi

 

Temel motorik becerilerin gelişimi

 

Organizmanın çalışma kapasitesinin gelişimi

 

Çeşitli motorik eylemlere ait olan bilgi ve teknik ve taktik becerilerin

 

oluşturulması.

 

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve/veya boş zamanı uygun bir şekilde geçirmek

 

için fizik egzersizlerin sistematik olarak uygulama alışkanlığını

 

oluşturmak.

 

Bir grup içerisinde olumlu tavırlar sergileme alışkanlığını oluşturmak.

 

Bazı psikolojik özelliklerin ve kişiliğin geliştirilmesi.

 

Fiziksel aktivitenin eksikliği durumunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin azalması ve önlenmesi.

 

Görüldüğü gibi, zaman içerisinde beden eğitimin amaçları çeşitli şekillerde sunulmuştur. Bize göre, yukarıda sayılan sınıflandırmaların yanında böyle bir sınıflandırma da mümkün olmaktadır:

 

A. Fizyolojik amaçlar:

 

Vücudun güçlendirilmesi, düzgün ve uyumlu fiziksel gelişim, sağlık durumun pek iyileştirilmesi ve efor kapasitesi geliştirilmesi ile ilgili amaçlar.

 

B. Eğitsel amaçlar:

 

Temel ve özel motorik bilgi ve becerilerin niteliği ve niceliği, motorik becerilerin gelişme seviyesi, gözleme kapasitesi, yaratıcılık, düşünme gibi psikolojik özelliklerin ve estetik ve ahlaki duyguların ve alışkanlıkların

 

gelişimi ile ilgili amaçlar.

 

C. Psiko-sosyal amaçlar:

 

Fizik egzersizin sistematik olarak uygulama alışkanlığın eğitilmesi ve onun gereğinin konusunda inandırılması ile ilgili amaçlar.

 

add

tag Beden Eğitiminin Amaçları eğitim öğretim rehberlik eğitim yazıları öğretmen öğrenci öğretim yöntemleri öğretmen gelişimi okul ders eğitim ortamları eğitimde başarı beden eğitimi dersi

Beden Eğitiminin Amaçları Hakkında Yorum Yazın...

  

Beden Eğitiminin Amaçları Hakkında Yorumlar

bevran süper öğretmen 1oo verdi 2017-03-05

Adını ne yapcan Ya daha kısa olsun 2016-12-08

cinyur bura süper bir site 2016-09-30

Yazılan son 3 yorum gösteriliyor.

İçerikle ilgili 3 yorum yazılmış.

Yeni Eklenen Eğitim Yazıları

Beden Eğitiminin Amaçları