Eğitim Sitesi

rehberlik ile ilgili eğitim öğretim yazıları

rehberlik

6 (Altı) Düşünce Şapkası Yöntemi

Altı Düşünce Şapkası Yöntemi, toplantılardaki düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Katılımcılardan şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sıras... devamını oku

Drama, Dramatizasyon (Öğretim Yöntemi)

Sosyal hayat içinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları, öğrencilerin oyuncu olarak katıldıkları çeşitli sahneler içinde ortaya koymak ve dersi bunun üzerine bina etmek demektir.   İnsan hayatında hayalgücünün en hür ve yaşama hakim olduğu dönemler, çocukluk dönemleridir. İnsanlar, hayatlarındaki en iyi tiyatro oyunculuğunu çocuk... devamını oku

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, sahip ise; sahip oluş derecesini gözleyip, gözlem sonuçlarını daha çok da sayısal sembollerle ifade etmeye ölçme denir.   Ölçme konusu olan belli bir özelliktir. Varlıkların birden çok özelliği vardır. Örneğin bir kitabın; boyutu, sayfa sayısı, kağıt kalitesi, içeriği, türü..... devamını oku

Öğretim Teknikleri

Yöntem ve teknik. kavramları birbirleriyle çok karıştırılmaktadır.   Yöntem, genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanmaktadır.   Teknik ise, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir açıdan yöntemi, hedefe ulaştırm... devamını oku

Başarılı Ve Etkili Öğretmenin Özellikleri

Öncelikle yaşanmış bazı gerçek olayları gözden geçirelim;   Leyla hanım tecrübeli bir öğretmendi ve emekliliğine birkaç yıl kalmıştı. Öğretmenler kurulu toplantılarda insan haklarından ve demokrasiden bahsetmeyi çok severdi. Lisede görev yapıyordu. Bir derste öğrencilerine kızdığından olsa gerek zil çalmasına rağmen öğrencilerine dışarı ç... devamını oku

Öğretmenin Görev Ve Sorumlulukları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ;   Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzuru... devamını oku

Beden Eğitiminin Amaçları

BEDEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI   Beden eğitimin amaçları daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için, çeşitli   otoritelerin beden eğitimin amaçları hakkındaki düşündüklerine bir göz   atmakta yarar vardır:   A.Lumpkin'e (1986) göre, beden eğitimin 3 önemli amacı vardır:   Vücut ... devamını oku

Çoklu Zeka Kuramı (Mi Theory)

Hazırlayan: Nalan AZAKLI (Rehber Öğretmen)   Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı ( Multiple Intellegence MI Theory ), Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.   Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği... devamını oku

Öğretim Ve Metod Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve Gelişmeler

Konuya öğretme yöntemlerinin açıklamasını yaparak başlayalım.   Öğretme yöntemleri; Anlatım, Tartışma, Örnek olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme, ve bireysel çalışma yöntemleri.   ANLATIM: Daha çok sunuş yoluyla öğretme sağlanır ve öğrenme- öğretme sürecinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.B... devamını oku

Verimli Ders Programı Nasıl Hazırlanır?

Zamanını verimli kullanmak isteyen öğrenciler, öncelikle TV seyretmek, arkadaşlarıyla buluşmak kendine zaman ayırmak gibi uğraşlarla ders çalışmak arasında seçim yapmak durumundadırlar. Bu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bunlardan hangisinin öncelikli olduğunun bireyce saptanmış olmasıdır. Ders çalışma programı yapmadan önce, zamanınızı nasıl kullandığınızı &cced... devamını oku

İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri Ve Sınıfta Özel Ve Sorunlu Öğrenciler

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞETME YÖNTEMLERİ   İSTENMEYEN DAVRANIŞ   Okullarda eğitsel çabaları engelleyen her tür davranış istenmeyen davranış olarak adlandırılır.   İstenmeyen Davranışlar İçin Ölçütler    Davranışın, öğrencinin kendisinin yada sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi    Davranışın, öğrencinin yada arkadaşlarının gü... devamını oku

Hz. Muhammed'in (Sav) Eğitim Sisteminde Çoklu Zekâ Uygulamaları

HZ. MUHAMMED'İN (SAV) EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARI   DUYGU KAÇARANOĞLU   Peygamberler, Allah (c.c) tarafından kendisine gönderilen bilgiyi insanlara bildiren ve öğreten kimselerdir. Bu anlamda, her peygamberin asıl görevinin eğitimcilik olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Muhammed (sav) görevinin eğitimcilik olduğunu "Ben ancak bir muallim ol... devamını oku

Çalışma Planları Hazırlama

Çalışma Planı: Herhangi bir proje veya çalışmada belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaları detaylı bir biçimde planlamaya yarayan listedir.   Çalışma Planı'nın Faydaları   * Bütün üyeler uygulama planındaki beklentileri paylaşır ve planlanan hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalara katılırlar,   * Hem çalışma grubundaki bütün ü... devamını oku

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrencinin bir konuyu veya bir problemi kendi başına öğrenme yoludur. Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımının ve uygulama, analiz, sentez düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci aktif olup, yaparak-yaşayarak öğremnme söz konusudur. Öğrenci, öğrenme durumunu ilgisi, ihtiyacı ve seviyesine göre kendisi ayarlayabilir.   İlkokullarda kendi kendine &c... devamını oku

Çoklu Zeka

Geleneksel yapıdaki eğitim sistemleri, sözel ve sayısal alanlarda çok iyi gelişmemiş öğrencilerin sahip oldukları diğer yeteneklerini görmezden gelerek, küçümseyerek veya yok sayarak bu öğrencileri kolaylıkla " öğrenme özürlü," " zeka özürlü" veya " yavaş öğrenen" gibi olumsuz sıfatlarla etkileyebilmektedirler. Diğer tarafta... devamını oku

Başarı İçin Öğretmenlere Tavsiyeler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sınıfta öğrencilerin gösterdiği istenmeyen davranışların başında yüzde 78 ile dikkatini toplayamamak, yüzde 77.6 ile bir yerde uzun süreli oturamamak ve yüzde 73.8'le ödevlerini eksik yapmak geliyor. Peki öğretmenler sınıf içinde çok sık karşılaştıkları istenmeyen davranışları ön... devamını oku

Eğitimde Yeni Teknolojiler Ve Öğretmen

GİRİŞ-Problem   İnsanların daha çağdaş bir ortamda yaşama beklentisi teknolojideki hızlı gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu gelişim süresince kısaca kültürleme ve kültürlenme süreci olarak tanımlanan eğitim lokomotif görevini üstlenmiştir. Eğitim sürecinin bir ürünü olarak da değerlendirilebilecek teknolojik gelişim aynı zamanda eğitim sürec... devamını oku

Genel Öğretim İlkeleri

Bir öğretim sisteminde yer alan çeşitli derslerin gerek ders konularının seçilip ders kitaplarının yazılmasında gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan genel öğretim ilkelerinden bazıları şunlardır:   1. Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi   Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde &oum... devamını oku

Her Yönüyle Öğretmen Olabilmenin Kuralları

1. Bölüm :   Öğretmenin Görevleri nelerdir?   1.1. Öğretme Görevi   * Sizler, bir sınıf, sınıftaki grup üyesi ve birey olarak öğrencilerin öğretmenisiniz.   * Sizin işiniz öğretmek, öğrencilerin işi ise öğrenmektir.   * Öğretmek, öğrenme sürecini yönlendirmek demek... devamını oku

Eğitim Ve Kalite Yönetimi

Bütün Örgütler içinde bulundukları çevre tarafından etkilenmektedir. Eğitim Örgütleri de içinde bulundukları çevreyi etkilemekte ve yine bu çevre tarafından da etkilenmektedirler.   Toplumun şekillenmesinde rol oynayan eğitim kurumlarının bir bütünlük ve beraberlik içinde geleceğe yönelik öğrenci yetiştirebilmeleri, ö... devamını oku

Son Eklenen Eğitim Yazıları

rehberlik ile ilgili yazılı kaynaklar