Eğitim Sitesi

Drama ile ilgili eğitim öğretim yazıları

Drama

Drama, Dramatizasyon (Öğretim Yöntemi)

Sosyal hayat içinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları, öğrencilerin oyuncu olarak katıldıkları çeşitli sahneler içinde ortaya koymak ve dersi bunun üzerine bina etmek demektir.   İnsan hayatında hayalgücünün en hür ve yaşama hakim olduğu dönemler, çocukluk dönemleridir. İnsanlar, hayatlarındaki en iyi tiyatro oyunculuğunu çocuk... devamını oku

Öğretim Teknikleri

Yöntem ve teknik. kavramları birbirleriyle çok karıştırılmaktadır.   Yöntem, genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanmaktadır.   Teknik ise, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir açıdan yöntemi, hedefe ulaştırm... devamını oku

Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak İlköğretimde Kullanılması

Yaratıcı drama,Türkiye'de batıda olduğu gibi değişik zamanlarda değişik tanımlarıyla eğitim sürecinde yer almıştır.1908'lerde tarihi temsiller adıyla gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri dramanın başlangıcı olarak görülebilir.Cumhuriyet döneminde 1926 tarihli İlkokul Programı'nda dramatizasyon sözcüğü ile karşılaşılmaktadır.1950'lerde ilkokullardan ortaokula değin yararlanı... devamını oku

Yaratıcı Drama Ve Genel Özellikleri

Yaratıcı Drama Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro yada drama tekniklerinden yararlanılarak,bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı bir olayı,bir fikri kimi zaman bir soyut kavramı yada bir davranışı eski bilişsel örüntüleri yeniden düzenlemesi yoluyla ve gözlem,deneyim duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamla... devamını oku

Son Eklenen Eğitim Yazıları

Drama ile ilgili yazılı kaynaklar