Eğitim Sitesi

nasıl oynanır ile ilgili eğitsel çocuk okul oyunları

nasıl oynanır

Çizgi Taşı Oyunu

Düzgün toprak veya beton bir alanda bir taş parçası ile yaklaşık 1-2 metre çapında bir yarım daire çizilir. Yarım dairenin alttan 3-4 metre uzatılır ve altı kapatılır. Yarım daire kısmına kadar olan kısmı enine çizgilerle bölünür. Her bölüm 20-35 cm aralığında olabilir. Şekil geniş ve üstü yuvarlak bir merdiven görünümündedir. Oyun en az iki kiş... devamını oku

Laleli Oyunu

Bu oyun an az üç kişiyle oynanır ve ip atlayarak oynanır. Bazı seviyelerinde değişik atlama türleri vardır. Dokuz seviyeden oluşmaktadır. Manileri şöyledir: Laleli bir. İçeriye gir. İpten tut, dışarıya çık. Laleli iki. Ormandaki tilki. Tilkinin yarısı, doktor beyin karısı, karısının... devamını oku

Çömçe Gelin Oyunu

Yağmurun az yağdığı yıllarda çocuklar tarafından oynanan bir oyundur. Çocuklar ellerine tahtadan çapraz şekilde yapılmış bir oyuncak alır ve Çömçe Gelini kapı kapı dolaştırırlar. Gittikleri kapılar bulgur veya ekmek verirk... devamını oku

Birdir Bir Oyunu

Bazı yörelerimizde birdirbir oyunundaki “Birdirbir” sözü Allah’ın birliğine inanmak olarak yorumlanır. Oyunu oynamak için önce bir oyuncu eline taş alır, avucunun içinde saklar. İki elini öne uzatarak diğer oyunculara taşın hangi elinde olduğunu sorar. Taşı bulan çıkar, bulamayan ve en sona kalan oyuncu ebe olur. Ebe göğ... devamını oku

Deleme Çalmak Oyunu

Şanlıurfa’da “Deleme Çalmak” olarak bilinen çocuk oyunu diğer yörelerde de “Topaç Çevirme” adıyla oynanır; ama Şanlıurfa’da oynanan oyunla diğer yöreler arasında oynana oyunlar arasında farklılıklar vardır. Deleme Çalmak oyunu beceri gere... devamını oku

Dokuz Kiremit Oyunu

Bu oyun en az 6 kişi ile oynanır. Oyun aracı olarak 9 adet düz kiremit parçası ve top kullanılır. Oyuncular kendi aralarında iki gruba ayrılır. Her grup kendi arasında bir ebe seçer. Oyuna başlamak için gruplar arasında seçim yapılır... devamını oku

İp Atlama Oyunu

Çok yaygın olarak oynanan İp Atlama oyunu altı-yedi yaşından yirmi yaşına kadar genellikle kız çocuklar arasında oynanan bir oyundur. Ülkemizin hemen her yöresinde de aynı isimle oynanmaktadır. İp Atlama oyunu ipin çevrilerek üzerinden atlanması... devamını oku

Hımbıl Oyunu

Bu oyun en az dört kişiyle oynanır. Öncelikle bir kategori belirlenir. Kategoride meyve, şehir ve kişi adları gibi olabilir. Herkes o kategoriden bir nesne belirler. Belirlediği nesneyi, bir kağıda dört defa küçük küçük yazar ve katlar. Bu işlemler tamamlanınca kağıtlar karıştırılıp ortaya saçılır.... devamını oku

Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu

Yağ satarım bal satarım oyununda oyuncular halka şeklinde dizilip otururlar. Aralarından birisi ebe seçilir. Ebenin elinde ucu düğümlü bir mendil vardır. Elindeki mendili gizleyerek halka şeklinde dizilen oyuncuların etrafında dolanır. Bazen mendili bir oyuncunun arkasına bırak... devamını oku

İstop Oyunu

Kız ve erkek çocukları tarafından oynanır. Düz bir saha seçilerek ortasına emen denilen bir yer işaretlenir. Bir yazıcı tarafından oyuna katılan çocuklara istedikleri bir isim verilir. Bir ebe seçilerek emende bırakılır ve eline bir top verilir. Yazıcı tarafından oyuna katılan... devamını oku

Beş Taş Oyunu

Bu oyunun kıtlık getireceğine inanılır. Kışın oda içerisinde, yazın bahçede oynanan bu oyun iki kişiyle oynanır. Oyuncular bilye büyüklüğünde beş tane taş bulurlar. Sonra oyuna kimin başlayacağını belirlerler. Başlama hakkını kazanan oyuncu taşları eline alır ve yavaşça yükseğe atar... devamını oku

Körebe Oyunu

En az 6-7 kişi ile oynanan bir çocuk oyunudur. Bu oyun daha fazla çocuk tarafından da oynanabilir. Çocuklardan bir tanesi ebe, bir tanesi de ebenin yanında seslenici hakem olur. Diğer çocuklar da saklanırlar. Seslenicinin görevi, saklanan çocukların ebenin ... devamını oku

Bezirgân Başı Oyunu

En az 10 kişiyle oynanan bir oyundur. Oyuncular aralarından iki kişi seçerler. Bunlardan biri altın saat diğeri altın bilezik adını alır. Sonra ikisi yüz yüze dururlar, el ele tutuşup ellerini havaya kaldırırlar. Tek sıra halinde dizilmiş olan diğer çocuklar: Aç kapıyı bezirgan başı... devamını oku

Parmak Oyunu

Parmak oyunu bir çok şarkı ile oynanır. Şarkıdan sonra çıkan parmak kıvrılır. Oyun çok kişi ile oynanıyorsa iki parmak, az kişi ile oynanıyorsa beş parmak oynanır. Parmağı biten oyundan çıkar. En son kalan oyunu kazanır. Oyunun manileri şöyledir:... devamını oku

Kasa Kasa Oyunu

Bu oyunu oynayacak çocuklar aralarında bir ebe seçerler veya aralarından en büyüğü ebe olur. Ebe eline bir kayış veya palaska alarak, herhangi bir hayvanın tarifini yapar ve şu sözleri söyler: “Kasa kasa va kasa ayakları var va kasa kuyruğu var va kasa nikkili var va kasa”... devamını oku

Son Eklenen Eğitsel Çocuk Oyunları

nasıl oynanır ile ilgili yazılı kaynaklar