Eğitim Sitesi

Maskara etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Maskara etmek
deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri:

1. Bir kimseyi veya şeyi gülünç ve şerefsiz duruma düşürmek.
"Beni, on bir yaşında çocuğun önünde maskara etti."
"Dünkü çoluk çocuğa maskara etti bizi."
"Şu yaştan sonra kendini ele güne maskara etti"

2. Bir şeyi bozmak, berbat etmek.
"Çocuklar bu bisikleti maskara etmiş."
"Güzelim pastayı maskara ettiniz."

 

Açıklama ve Örnek Cümlelerle Güncel Türkçe Deyimler Sözlüğü

Maskara etmek deyiminin anlamı ve örnek cümleleri

Benzer Türkçe Deyimler:

Maskara etmek deyiminin anlamı ve örnek cümleleri