Eğitim Sitesi

Hakaret saymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakaret saymak
deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri:

Bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek.
"Hesabı ödemeye filan kalkışmayın, bunu hakaret sayarım."
"Böyle bir soruyu sormanı hakaret sayarım."
"Özgürlüğüme düşen gölgeyi hakaret sayarım."

 

Sözlükte açıklama ve örnek cümlelerle 21282 deyim bulunmaktadır.

Hakaret saymak deyiminin anlamı ve örnek cümleleri

Benzer Türkçe Deyimler:

Hakaret saymak deyiminin anlamı ve örnek cümleleri