Eğitim Sitesi

Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum), ders ve çalışma notu

Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum)

1. Konu: Kültürün Anlamı

Kültür: İnsan davranışlarını öğrenerek kazanır. İnsanların örgütlenmiş haline toplum denir. Her toplumun bir kültürü vardır. Dil, davranış ve alışkanlıklar kültürü etkiler.

 

Kültürün Boyutları:

- Düşünce   - Normlar  - Madde

 

Niçin? Bilişsel boyutla alakalı değerler, anlam kodları ve idealler.

Nasıl? Davranışsal boyut, kurallar, davranışlar.

Ne? Araç-gereç, coğrafya, doğal kaynak.

Örfler (Zorunlu normlar- sadakat, analık, babalık)

Adetler (Uzun sürede oluşan davranışlar- bayram, misafirlik, yemek)

Görenek (Bölgesel davranış örnekleri)

 

Kültürün Çeşitli Anlamları

Sosyal miras: Birikimlerin toplamı

Hayat biçimi: Toplumun yaşam biçimi

İdealler: Kurallar, gruplar

Çevreye uyum: Yaşam koşullarına uyum sağlamak

Eğitim: Öğrenilen davranış örüntüleri

Oluşum: İnsanın yarattığı şey

Düşünüş: Düşünce sistemi

Simge: Semboller

Bütüncü kuram: İnsanın öğrendiği bilgi, yetenek, alışkanlık

Bilimde Kültür: Uygarlık

Beşeri alanda kültür: Eğitim

Estetik alanda kültür: Sanat

Maddi alanda kültür: Üretim

Eğitimde kültür: Zihinsel olgunluk (Zeka-davranış uyumu)

 

Atatürk’e göre kültür uygarlıktır. Devlet fikir ve ekonominin toplamıdır. Devletin temeli okumak, ulus olmak ve sanattır.

 

2. Konu: Kültürün Ögeleri

 

Ziya Gökalp

Hars: Ulusal kültür, doğa ve temel.

Medeniyet: Bilim, akıl. Evrensel, yapay, harstan doğar.

 

Kültür Çeşitleri

Maddi kültür: Mimari, araç-gereç, giysi

Manevi kültür: Düşünce biçimleri

Birbirlerini etkiler. Ör: Teknoloji iş ve ev hayatını etkiler.

 

Kültürel gecikme: Maddi kültür değişimine yetişememektir.

 

3. Konu: Kültürün Toplumdaki Yeri

Kültürün kazanılması: Kültür toplumsallaşarak ve eğitimle kazanılır. Aile eğitimi, okul eğitimi, sanat eğitimi…

Kültürel katılma:

Genel unsurlara katılma: Dil, hukuk kurallarına katılmadır.

Özel unsurlara katılma: İlgi ve yeteneklerine göre gruplara katılma ve meslek edinmedir.

Seçeneklerle katılma: Etkinliklere katılmadır.

Kültür-sanat, kültür-dil, kültür-eğitim

 

Kültürün Özellikleri

 

4. Konu: Kültürle İlgili Temel Kavramlar

Kültür Şoku: Yabancı bir kültürle karşılaşınca yaşanan reaksiyondur.

Balayı dönemi: Her şey ilgi çekici ve farklı gelir.

Huzursuzluk dönemi: Uzun süre kalıcı olmanın farkına varmaktır.

Anlama ve alışma: Zamanla olur

Bütünleşme ve kabul dönemi: Yeni ortam ev gibi hissedilir.

Not: Öğrenciler bunu sık yaşar.

 

Kültür Yozlaşması ve Kültür Emperyalizmi

Emperyalizm: Siyasi ve ekonomik egemenliktir. Buna istinaden kültür politikaları geliştirilir.

Kültürel yozlaşma: Kültürel ögelerde bozulmadır. Olumlu ve olumsuz olabilir. Olumlusuna kültürleşme denir. Ulusal kültür politikaları geliştirilmelidir.

Kültürel asimilasyon: Bir kültürün başka bir kültürü yok etmesidir.

Etnosantrizim: Kendi kültürünü yüksek görmektir.

Kültürel rölativizm: Kültürler dışarıdan yargılanamaz.

Popüler kültür: Bireyleri etkisi altına alan, onlarda düşünce kalıpları oluşturan, bireyi yönlendiren, buyurucu kültürdür.

Halk kültürü: Doğal yaşantı içinde oluşan karakteristik kültürdür.

Alt kültür: Azınlık

Karşı kültür: Genele karşı

Yüksek kültür: Sanat

 

5. Konu: Kültürel Tutumlar

Farklı kültürlere karşı geliştirilen tutumlardır. Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi kültürel tutumları etkiler. Kültürel çeşitlilik bir zenginliktir. Manevi kültür korunmalıdır. (Japonya)

adddersimiz.com

tag 11. sınıf 12. sınıf Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti Kültür ve Toplum Kültürün Anlamı Kültürün Ögeleri Kültürün Toplumdaki Yeri Kültürle İlgili Temel Kavramlar Kültürel Tutumlar sosyoloji ders notu konu özetleri çalışma notları özetler

Benzer Sosyoloji Ders Notları

Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum) Hakkında Yorum Yazın...

  

Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum) Hakkında Yazılan Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum) Ders Notu