Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in Kısaca Hayatı (Özeti), ders ve çalışma notu

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in Kısaca Hayatı (Özeti)

Peygamber-Efendimizin-Hz-Muhammedin-Kisaca-Hayati-Ozeti

Peygamberimiz Hz. Muhammedin Hayatı özet

DOĞUMU - AİLESİ - ÇOCUKLUĞU - GENÇLİĞİ

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(s),20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu.Annesinin adı Amine,babasının adı ise Abdullah’tır.
Peygamberimizin babası Abdullah,O daha doğmadan önce ölmüştü.Ana Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalip vermişti. O’nun dört tane ismi vardır:
1 – Muhammed
2 – Ahmet
3 – Mustafa
4 – Mahmut
Doğduktan bir süre sonra Mekkedeki geleneklerden dolayı bir süre için süt aneye verild.Süt annesi Halime O’na 4 yaşına gelinceye kadar baktı.Böylece daha iyi bir havada yetişti.
4 yaşından sonra annesi Amine Onu yanına geri aldı.6 yaşına geldiğinde ise annesi Amine de öldü
6 yaşından sonra kendisine dedesi Abdulmuttalip bakmaya başladı
8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.Amcası O’na hem çocukluğunda ve gençliğinde baktı hem de Peygamber olduktan sonra Mekkelilerin Ona karşı yaptığı saldırıların çoğunu engelledi.Aynı zamanda Mekkeliler kendisine zarar vermek isteseler bile,Ebu Talip’ten çekindikleri için ,bu planlarını terk etmek zorunda kaldılar.Peygamberimiz de O’nun bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştır.Peygamberimize Mekkelilerin yaptığı kötülüklerin hemen hemen hepsi Ebu Talip öldükten sonra olmuştur.Ebu Talip ticaretle uğraşan birisidi.
Peygamberimiz 12 yaşında iken Onunla beraber Suriye’ye doğru ticaret mallarını satmak için yola çıkmışlarken,yolda Busra denilen bir yerde mola verdiler.Bir papaz olan Bahira,orada,ondaki değişik durumların olduğunu fark etti.O’nun daha önce Hz. İsa’nın İncil’de de bildirdiği gönderilecek olan son peygamberin olduğunu anladı..Amcasından O’nu daha fazla ileriye götürmemesini, aksi halde Yahudilerin kendisini öldürebileceğini söyledi.Çünkü Yahudiler de son bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Fakat onlar bu son peygamberin kendi içlerinden birisinin olmasını istiyorlardı.
Bunun üzerine Ebu Talip,ticaret mallarını orada satarak,Mekke’ye hemen geri döndü. 25 yaşına geldiğinde artık ticaretten de anlayan bir delikanlı olmuştu.Bu zamanlarda40 yaşına ulaşmış,ahlak ve terbiye konusunda son derece ileri durumda olan Hatice isminde zengin ve dul bir hanımefendi vardı.Bu hanım çok zengindi. Fakat kendisi kadın olduğu için ticaret mallarını satmak için uzak yerlere gidemiyordu.O da,başka erkeklerle ticaret ortaklığı kurup,elde edilen karı paylaşıyordu.Zaten ahlakı bozuk olan bu toplumda,sürekli aldatılıyor ortakları elde ettikleri gerçek karı,açıklamıyorlar.Bu işten iyice canı yanan Hz.Hatice bu sefer gerçekten kendisine güvenebileceği bir ortak aramaya başladı.Kendisine 25 yaşındaki O genci,Hz.Muhammed’i tavsiye ettiler.
Hz.Muhammed’le yaptığı ortaklıktan iyi bir gelir elde etti.Aradığı ortağını bulmuştu.Hem de ne ortak.O ilk başta ticarette kazanayım derken Allah onlara öyle bir kader çizmişti ki ,bu ticaretin sonunda,birbirlerine ne kadar da yakıştıklarını anlayıp,hayatlarını da ortak ettiler.Evlenmeye karar verdiler.Sade bir törenle evlendiler.Bu ticaret ortaklığı öyle bir ortaklık olmuştu ki,sonunda birbirlerinin hayatlarına,dertlerine,tasalarına,sevinçlerine kadar herşeyleriyle ortak olmuşlardı.
Peygamberimizin Hz Hatice ile olan evliliklerindei Altı çocukları dünyaya geldi:
1 –Abdullah,
2 – Zeynep,
3 – Rukiye
4 – Ümmü Gülsüm
5 –Kasım
6 – Fatıma
Bunlardan Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
Hz.Hatice,aynı zamanda İslam’a giren ilk insan olmuş,asalet,dürüstlük,üstün ahlak ve fedakarlığı ile Haticetül-Kübra (Büyük Hatice)lakabını da almıştır.
35 yaşına geldiğinde ise Kabe hakemliği yapmış,buradaki hakemliğiyle bütün Mekkelilerin saygısını kazanmıştır.
Olay şudur:
Araplar tarafından da kutsal sayılan Kabe,şiddetli sel ile yıkılmştı.Bunun üzerine Mekkeliler bir araya gelerek O’nu yeniden inşa etttiler.Fakat bugün bizim için de kutsal olan Hacerül-Esved(Türkçe’mizde Karataş anlamına gelir.Cennetten geldiğine inanılır.)denen taşı eski yerine koymaya sıra gelince,herkes bu işi kendisi yapmak,bu şerefi kendisi elde etmek istedi.İş öyle cidileşti ki, aralarında sonu savaşa kadar gidebilecek tartışmalar başladı.Bunun üzerine tarafsız bir hakem bulmaya karar verdiler.:Sabahleyin Kabe sınırlarına ilk kim gelirse O hakem olacak ve O’nun vereceği karara herkes uyacaktı.Sabah olunca öyle güzel bir olay olur ki;içeriye ilk gelen Hz.Muhammed’dir.O’nun gelişi herkese derin bir nefes aldırdı.Çünkü haksızlık yapmayacak,harkesin güvendiği bir insandı O.Peygamberimiz elbisesini çıkardı.Hacerül –Esved’i üzerine koydurdu.Ve her kabileden birer kişinin taşı kaldırmasını istedi.Taş yeterli yüksekliğe çıkınca da kendi elleriyle yerine yerleştirdi.Herkes bu olaydan memnun olmuştu.Nasıl memnun olmasınlar ki,hem taşı yerine koyma işine herkes katılmış hem de en önemlisi çıkabilecek bir savaş engellenmişti.Bu olaydan sonra Peygamberimize Muhammedül-Emin (Güvenilir Muhammed)lakabı takılmıştır.
Hz.İsa’dan beri yaklaşık 600 yıldan beri peygamber gelmemişti.İnsanlık bir Peygambere,bir rehbere muhtaçtı. İlahi kitaplar değiştirilmiş,ahlak ve manevi değer diye bir şey kalmamıştı.Bütün çirkin işler son derece yaygınlaşmıştı.Hatta insanlar köle olarak satılmaya,kız çocuklar canlı canlı toprağa gömülmeye başlanmıştı.
Peygamberimiz bütün bu çirkin işlerden uzak duruyordu.Özellikle 35 yaşlarından sonra sık sık Mekke’nin dışına çıkıyor,Hira Mağarasında yalnızlığa çekiliyordu.
40 yaşlarında yine böyle bir durumda (610 yılında)Cebrail (as) O’na görünüp kendisinden ‘’Okumasını istedi.O da okuma bilmeği cevabını verdi.Bu durum birkaç kez tekrarlanınca,’’Ne okuyayım’’diye sordu.Cebrail (as) da (Yaratan Rabbinin adıyla oku………diye başlayan )ALAK suresinin ilk beş ayetini kendisne bildirdi.Bu olayla Peygamberimizin Peygamberlik görevi başlamış oldu.
Bu vahyin sonunda O’na ilk inanan insanlar şunlardır:
1 –İlk müşlüman Kadın :Hz.Hatice ( Hanımı)
2 – ilk müslüman Erkek :Hz.Ebubekir (Çok samimi arkadaşı)
3 – İlk müslüman Köle :Hz.Zeyd (Köle olarak alıp,sonra Onu serbest bıraktığı kimse.
4 – İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)
Peygamberimiz insanları 3 yıl boyuca İslam’a gizlice davet etti.Bundan sonra açıktan açığa davet etmeye başladı.Bu durum doğru yola ulaşmak istemeyen Müslümanlara karşı olmadık işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkenceler dayanılmaz hal almaya başladı.Bunun üzerine Peygamberimiz bir grup müslümanı Habeşistan’a gönderdi.Bu; Müslümanların İLK HİCRET’İ oldu.Bu ilk hicret 615 yılında olmuştur.
Peygamberimiz 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam’a çağırdı.Bu uğurda her türlü sıkıntıya katlandı.
Peygamberliğinin 11.yılında Medine’den gelen bir grup insan Müslüman olmuşlardı.Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek Müslüman oldular. Peygamberimizi canları,malları ve evlatları gibi koruyacaklarına söz verdiler.Kendisini Medine’ye davet ettiler.
Bu arada Mekkelilerin Müslümanlara karşı olan tutumları hiç değişmemiş,hatta daha da artmıştı.Bunun üzerine peygamberimiz Allah’tan gelen izinle Medine’ye hicret etmeye karar verdi.Medine’ye gitmesi halinde bunun kendileri için daha da büyük bir tehlike olacağını anlayan Mekkeliler,Darun-Nedve(Mekke İdare Meclisinde) toplanarak Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.Fakat bunu gerçekleştiremediler.Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye vardılar.Bu hicret İslam tarihi bakımından çok önemlidir.Çünkü:
1 – İslam Medine’de yükselip büyümüş ve bütün dünyaya bu şehirden yayılmıştır.
2 – Hz.Ömer’in halifeliğinden itibaren de bu olay müslümanlar tarih başlangıcı olmuştur.
MUHACİR VE ENSAR
MUHACİR : Dinleri ve inançları uğruna,Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara denir.
ENSAR : Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar denir
Peygamberimiz Ensar ve Muhaciri kardeş ilan etmiş,onlar da bu kardeşliği gerçekten uygulamışlardır.

MEDİNE DÖNEMİ VE SAVAŞLAR
Mekkeliler,Müslümanların Medine’de de yaşamalarını istemiyorlardı.Çünkü,eğer orada rahat ederlerse Müslümanlığın her tarafa yayılacağını biliyorlardı.Bunun için de Müslümanları resmen savaşa zorluyorlardı.Oysa peygamberimize henüz savaşma emri ve izni verilmemişti.Bu yüzden kimseyle savaşa girmiyordu.Yüce Allah’ın savaş emrini verdikten sonra Hz.Peygamber Mekkelilerle 3 önemli savaş yapmıştır:

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI :
1 – BEDİR SAVAŞI : (MART 624 – Hicretin 2.yılı )
Müslümanlar :305 kişi
Mekkeliler : 1000 kişi
Savaşın Sebebi Mekkelilerin;ellerinden kaçırdıkları Müslümanlardan intikam almak,ve onları yok etmek istemeleri.
Savaşın Sonucu :
1-Müslümanlar bu savaşı kazandı.
2-Mekkeli müşriklerin bazı elebaşıları öldürüldü.
3-Mekkelilerden 70 kadar kişi öldü,70 kadarı da esir alındı.
4-Müslümanlardan da 14 kişi şehit oldu..
Esirlere ne yapıldı?
1-Maddi durumları iyi olanlar para karşılığı serbest bırakıldı.
2-Bunlardan okuma-yazma bilenler;10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.
3- Fakir esirler ise karşılıksız olarak serbest bırakıldılar
Bedir Savaşının Önemi :
1-Bedir Savaşı İslam’ın ve Müslümanların artık kendilerini kabul ettirdiği bir savaş olmuştur.
2-Bu savaşla Medine İslam Devletinin temeli atılmıştır.
3-Zaferle sonuçlanan bu savaşla hem İslam Dini ve hem de Müslümanlar kuvvetlendiler.
4-Bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlardan korkmaya başlamışlardır.


UHUD SAVAŞI (MART 625 -Hicretin 3.yılı.)
Müslümanlar: 700 kişi Mekkeliler :3000 kişi
Savaşın Sebebi : Bu savaş Mekkelilerin Bedir Savaşının yenilgilerinin intikamını almak istemeleridir.
Savaşın Sonucu: Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmek üzere iken,peygamberimizin ısrarla hiç ayrılmamalarını istediği okçuların savaşı kazandık zannederek yerlerini terk etmeleri sebebiyle,Müslümanlar büyük zararlar verdiler.
1-Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta şehit oldu.
2-Müslümanlardan 70 kişi şehit oldu.
3-Peygamberimiz hafifçe yaralandı.
Uhud Savaşının Önemi: Bu savaşın sonunda Müslümanlara komutanın ve Peygamberin sözlerini her zaman dinlemenin gerektiği anlaşılmıştır


HENDEK SAVAŞI(MART 627 )
Müslümanlar :3.000 kişi Mekkeliler : 10.000 kişi
SAVAŞIN SEBEBİ : Mekkelilerin,Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Medine’yi kuşatmaları.
SAVAŞIN SONUCU :Müslümanlar Şehrin ovaya bakan kısmını,hendekler(çukurlar)ka zarak,savunma yaptılar.Mekkeliler 20 gün boyunca kuşatmayı sürdürdüler. Erzaklarının da tükenmesi ve son gecede çıkan bir fırtına ile bütün malzemelerinin dağılması ile kuşatmaya son verip geriye dönmüşlerdir.


HUDEYBİYE BARIŞI VE MEKKE’NİN FETHİ
Hendek Savaşından bir yıl sonra hicretin 6.yılından Mekkelilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma yapıldı.Hudeybiye denilen yerde yapılan bu anlaşmanın şartları görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görünmüştü,fakat anlaşmanın maddeleri zamanla Müslümanların işine yaramıştır.


HUDEYBİYE BARIŞININ ÖNEMİ
Bu anlaşma Mekke’nin fethedilmesini sağlamış bir anlaşmadır.
Anlaşma maddelerinin bir kısmı şöyledir :
1 – İki taraf da 10 yıl boyunca barış içinde bulunacaklardır.
2 – Mekkelilerden,Medine’ye kaçan olursa Müslümanlar o’nu Mekkelilere geri vereceklerdi.
3 – Medine’den Mekke’ye kaçan olursa Mekkeliler ise geri vermek zorunda olmayacaklardı.
4 – Müslümanlar bu yıl umre yapmayıp,gelecek yıla erteleyeceklerdi.Gelecek yıl ise Mekkeliler şehri terk edecekler,,Müslümanlar da şehre silahsız olarak gireceklerdi.Şehirde en fazla 3 gün kalacaklardı.
Ancak Mekkeliler bu anlaşmaya uymadılar.Bunun üzerine Hz.Peygamber de 10.000 kişilik bir ordu ile Mekke üzerine yürümek zorunda kaldı
Mekke civarına geldiklerinde İslam Ordusu konakladı.Peygamberimiz (s)in emriyle on bin terde ateşler yakıldı.Bu kalabalığı gören Mekkeliler;karşı koymaya cesaret edemediler.Hicretin 8.yılında (630 yılında,kan dökmeden Mekke’ye girdi. Yıllarca kendisine ve Müslümanlara eziyet eden Mekkelileri de bağışladı Bu davranışı ile O büyüklüğünü gösterdi. Bunun üzerine Mekkeliler gruplar halinde Müslüman oldular.

VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ
Hz Peygamberin Hicretin 10.yılında Veda niteliğindeki yaptığı son Hacca ‘VEDA HACCI ‘ denir. Bu hacda yaptığı son hutbeye(konuşmaya) da ‘VEDA HUTBESİ’ denir.
Veda Hutbesinde İslamın genel prensiplerini,kendisini dinleyen 100.000 kişi ye birkez daha hatırlattı.
Veda Hutbesini daha önce yayınladığımız şu haberimizden okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz.

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN KONULARIN BAZILARI ŞUNLARDIR:
1 – Allah’tan başka ilah yoktur.Ben de Onun kulu ve peygamberiyim.
2 – Birbirinizin malları ve kanları birbirinize haramdır.
3 – Emanetlere ihanet etmeyin.
4 _Faiz yemeyin.
5 – Kimseye zulmetmeyin.
6 – Dininizi korumak için küçük günahlardan da kaçınız..
7 – Kadınların haklarını çiğnemeyin.
8– Size iki emanet bırakıyorum.Ona sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız :Bunlar Kuran-ı Kerim ve Benim Sünnetimdir.
9 – Birbirlerinizin mallarını haksız yere yemeyin.
VEFATI
Bu büyük haccın arife gününde şu ayet inmişti:’Bugün dininizi tamamladım.Size nimetimi tamamladım.Ve din olarak size İslamı seçtim.’’Hz.Ömer bu ayeti işitince ağladı.Çünkü Peygamberimizin vefatının yaklaştığını anladı.
Peygamberimiz sanki bir ayrılık toplantısı niteliğinde olan Veda Haccından bir süre sonra hastalandı.63 yaşında Hicretin 12.yılında, 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir.Kabri halen Medine şehrindedir.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :961548

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Namaz Vakitleri, Farzları, Şartları, Rükunları, Vacipleri, Sünnetleri, Sehiv Secdesi 7902 kez okundu.

ders notları Öğle Namazı Nasıl Kılınır? 5034 kez okundu.

ders notları Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? 5296 kez okundu.

ders notları 4.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Çalışma Notları-2 15224 kez okundu.

ders notları Ramazan Ayı ve Önemi 51329 kez okundu.

ders notları Dualar ve Anlamları (Mealleri) 14572 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (325 yorum yazılmış)

box samet :çok güzel

box Ahmet :Çok uzun ama çokgüzel

box Muhammed osman :Ellerine sağlık çok güzel olmuş

box Yağmur toprak :Çok güzel olmuş teşekkürler

box Omg :Sinavda cok isimi yaradi TŞK EDERİM

box Aydına ggg :Çok muhteşem okulda işime yaradı

box POLOTOMOO :ALLAH RAZI OLSUN PROJEM VARDI COK KOLAY OLDUU TŞK

box Bedirhan Kartal :Özet Çok Güzel Tamda Hz.Muhammed'in Hayatı kitabındaki gibi anlatılmış

box Idil :Cok guzel

box SENI ILGOLENDIRMEZ :Teşekkürler

box Ecrin acar :Çok iyi

box Deniz alp :Özet güzel olmuş

box alex :ya arkadaşlar ben ağladım çok güzel

box ravza demir :kardeşimin ihtiyacını gördü çook teşekkürler

box ayşe nur :gerçekten çok güzel

box muhammet ali bakır :güzelmis ya

box muhammet ali bakır :vallahi güzelmis ya

box 8.sinif kizi :Muthisss

box PROFÖSÖR :GÜZELMİŞ.THANK YOU...

box melis kaya :çok iyi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Salih :Bu gün okula gidemedi çok yardımcı oldu

box Hiranur :Çok teşekkürler yazanın eline sağlık işime yaradı

box Ahmet Erbilli :Allah sizden razı olsun

box deniz :teşekkür ederim

box CenkayAga :Allah razı olsun kardeşim ellerine sağlık çok iyi ve güzel yazmışsın açıklığınıda oldu senden ALLAH RAZI OLSUN

box ARDA :MÜKEMMEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

box ARDACAN :çok iyi hatta mükemelllll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! allah kOLAYLIK VERSİN

box Muhammed Emin Güden :Allah sizden razı ve hoşnut olsun çok teşekkür ederim.

box taner :Allah razı olsun

box Efe :ÇOK TEŞEKKÜRLER ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK ALLAH İZİN VERİRSE SINAVDAN %90 BURS ALCAM

box Efe :YAZANIN ELİNE SAĞLIK YARIN SINAV VAR

box ibocan :Allah razı olsun

box ibocan :bencede çok güzel

box Duru :Bence çok güzeldi

box Canbaba5631@gmail.com :Peygamber efendimizin yoluna ölürüm Muhammed Mustafa efendimizin gösterdiği yol hak din yoludur Din uğruna ölmek için hazırım Rabbim Medine i Münevver’e de yaşamayı nasip etsin inşaallah

box Mikail :Çok güzel Saygılar Efendim

box m :ALLAH RAZI OLSUN YAZANDAN COK GÜZEL VE DİN BİLGİLİ

box zeynep :çook güzel

box seyma ayse :güzel ama çooook uzun

box Derinsu_karakeke :Ben yüce allahın bize verdi bize bu güzel dini öğreten peygamberimizin bu güzel ve ders verici hayatını öğrenmek ne guzel

box Büşra :Peygamber efendimiz ölmedi bizim kalbimizde yaşıyorrrr!!!!!

box nisa :Allah razı olsun

box Zeynep Gezginci :Emeginize sağlik

box tanimazsiniz sekker kizz :Cokkk guzel

box ahmet DAĞ :allah sizden razı olsun inşallahcok güzel anlatmışsınız teşekkürler.

box Ela :ÇOK güzel olmuş elinize şağlık

box Kızımsı biri :Bence güzel olmuş ama fazla uzatmışlar

box soru delısı :güzel olmuş peygamberimizin hayatını cok güzel anlatmışsınız elınıze saglık

box yaren :yardımcı oldu projeme

box muhammet :Allah razı olsun bilgiler için

box ARDA :nerden biliyorsunuz

box rbesoymry :çok güzel anlatmışlar kim yazdıysa eline koluna sağlık.

box ömer :teşekkürler

box şakir :çok güzel

box H.Emir :Ellerinize sağlık çok işime yaradı. Allah razı olsun...

box fatma ay yılmaz :çok güzel olmuş o kadr siteye baktım hiçbiri güzel değildi.proje ödevimi bile burdan yaptım.muhteşem

box Birisi :Çok güzel

box Esra el Meryem :Gerçekten mükemmel olmuş ellerinize sağlık.Açıkçası hem ayrıntılı bir şekilde hem de kısaca sevgili Peygamber Hz. Muhammed(S.a.v.)'in hayatını öğrendim.Teşekkürler :)

box Emre yazar :Çok İşime Yaradı

box emir :çok güzel yapmış allah razı olsun

box fatmatu zehra :EMEĞİNZE SAĞLIK SAYENIZDE ODEVIMDEN YUKSEK NOT ALDIM #KUTLU PEYGAMBERIM

box İrem emine :ELİNİZE SAĞLIK

box Prenses :Güzel mi anlayamadım

box Alara Nil Aktaş :süper olmuş fakat atladığınız çok nokta var .neyse yapanın ellerine sağlık

box pınar :çok güzel beğendim

box POYRAZ TÜRK :TEŞEKKÜRLER

box metin özel :allahtan başka ilah yoktur.emeğinize sağlık allah razı olsun

box aynur_27 :cok guzel olmuş teşekkur ederim

box ali can :çok teşekur ederim elineze saglık kim yazmışsa bize birşey daha ögrettiniz tşkr

box simge :hz.muhanmedi çok seviyorum

box esinnur :çok güzel bayıldım ama çok uzun

box evşen :elinize sağlık çok faydalı olmuş ALLAH razı olsun böyle hayırlı işler yapıyorsunuz

box Nursiş :Yazanın ellerine sağlık teşekkürler

box bilinmeyen :Vallah çok güzel olmus

box Hekim Mutlu Demiral :Uzun ama Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) için değer bence ben de mutlu bir insan arkadaşımızın dediğine katılıyorum eğer beni okuyorsanız onu da okuyun ama; okuduğunuzda bir kulağımızda girip bir kulağınızdan çıkmasın !!! Bu arada emeği geçen herkesin eline çabasına sağlık bu kadar uğraştan sonra okumassanız ayıp olur ayrıca emeğe çabaya saygı lütfen arkadaşlar

box yusufensarakkaya673675 :mütiş olmu valllahahaaaaa

box zelal :cok güzeldi beyendim ve hepsini yazdım

box kerem :100 alıcam işallah emeğine salık

box mehmet :teşekkürler çok güzel olmuş emeğine sağlık

box Elif :Harika olmuş yazanin eline sağlık

box Aslı :Ben yazdım 2 sy(sayfa) tutu♥

box Aslı :ÇOK GÜZEL ELİNİZE SAĞLIK

box elif :çok uzunolmuş şu an yazıyorum ama peygamberim için deger

box Ayşenur :Allahım bizleride peygamberimizin şefatına nayil eyle o mübarek insana komşu eyle peygamberimizin yolundan ayırma bizleri AMİN

box ...ABC :ÇOK İYİ HOCA 1 SAYFA İSTEDİ AMA BU 20 SAYFA.

box T :çok iyi yapmışlar

box irem ateş :çok güzel olmuş ben yazdım 6 sayfa tuttu hoca beğenir inşallah hakkınızı helal edin dualarınızı eksik etmeyin bu arada ben 5. sınıfa gidiyorum

box ahmet :bu iyi bir özet

box Lütfen Doğru Aktarın :632-571=61 eder nasıl 63 yaşında vefat etmiş olur? Hicri takvimi baz alırsak ancak 63 olur. O zamanda doğumunu, "H.Ö." diyerek belirtmek gerekir. Yani miladi doğumunu hicriye çevirip yazmak gerekir. 622 hicri başlangıç ise ve Hz.Muhammed (SAV) hicri 12 de vefat etmiş ise 51 çıkarılarak sonuç bulunur. 622-51=571 olur. Buna göre doğru gibi görünse de her 33 yılda 1 yıl miladi daha uzundur. Ay dünya etrafında 354 günde döner bu da hicriye her 33 yıl için bir yıl eklenir ve miladi değer bulunur. Bu hesaba göre de 51yaşa 1 yıl eklemek gerekir ki doğru miladi değer bulunsun. Hatta 1,5 yıl tam değeri gösterir. Bu bilgiler dahilinde Hz.Muhammed efendimizin doğumu 570 hatta 569 dur.

box gizli adam :çok güzel

box ela nur :çok güzel

box ela :çok güzel Allah razı olsu

box Nur bahar yaldız :Hz. Muhammed'in hayatından herkes ders çıkarmalı

box roza :çok güzel olmuş ellerine sağlık

box berrak :ellerinize kollarınıza saglık teşekkür ederim

box YUSUF AKBAŞ :Çok güzel olmuş

box Eylül :Çok güzel

box mert :abi cok uzun ama olsun yinede güzel

box BATU :ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAGLIK

box özge :Çok teşekkür işime yaradı.

box Özge çolak :Çok güzel olmuş siyer sınavı için çok önemli çooooook teşekkürler

box osman :cok güzel olmus cok ama güzel

box Beyzanur :Allah razı olsun çok güzel bir şekilde bize peygamber efendimizi anlatmışsınız sagolun

box yasin :cok güzel olmuş allah razı olsun yeni yılınız kutlu olsun

box Ömer :Admin çok tşk bu bana çok lazım oldu

box esra :çok güzeldi bence erkese tavsiye ederim

box muhammet :çok beğendim

box ZEYNEP :ÇOK İYİ ANLATILMIŞ

box :Kısası buysa uzunu nasıldır acaba

box funda :çok güzel yazanın eline sağlık

box Alab :Gerçekten kısa ve öz olmuş

box Bir müslüman :Çok teşekkürler allah razı olsun

box roza :çok uzun ama yazdım

box Gökkuşağı :Ben de çok beğendim ☺

box Y.kızı :Yazandan Allah razı olsun yarın yarışma var kitaptan hiçbir şey anlamadım bunu okuyunca anladım Sağol tekrar Allah razı olsun yarın sabah yine okıcam ezberledim sayılır

box K.oğlu :çok iyi yapmışlar

box misafir :Allahım sana şükürler olsun

box MUTLU BİR İNSAN :Bayağı güzel olmuş kısa mısa ama anlamlıda atalarımız ne demiş"az konuşuyorsan çok konuş,çok konuşursan öz konuş" ne güzel demi, işte bu atasözündeki o anlam bu paragrafta var yani yazdım ödev vardı hoca çok beğendi dediki"çok anlamlı aferin"bile dedi düşünün artık ve sonra da tam 100 puan verdi bazıları uzun der bazıları kısa der önemli olan uzunluğu değil anlamıdır bu söylediklerimi kavrayın okuyun ondan sonra yorum yapın lütfen emeğe saygı hem zaten bu peygamberimizin s.a.s "ın sakın ama sakın kötü laf etmeyin çünkü "bizim gibi olmayan bizden değildir"lütfen bu yorumu okuyun neyse çok uzattım ama söylediklerimi unutmayın eğer unutup kaybolursa bu dediklerim, hep aynı olursunuz neyse herkese iyi akşamlar diliyorum görüşürüz...

box berkay şahin :çok uzun olmuş ama yinede işime yaradı çok şükür,yazanın ellerine sağlık lütfen kötü şeyler yazmayın bari adamın emeğine saygı gösterin lütfen...

box Eray :ALLAH Razı olsun teşekürler

box hakan :kısa ama öz olmuş

box Berat :Çok kısa cidden ama güzel olmuş

box Beyza can :Çok güzel

box ALLAHIN KULU :Bu yazı peygamberimizin hayatı için karıncanın yarısı bile sayılamaz( öznel yazıdır)

box fatih :Elıne sağlık kardeşım çok güzel (9 sayfa çıktı)

box Yusuf :Çok teşekürler çok işime yaradı sağolun

box Werty :Massallah ne cok ben bunu nasıl deftere gécireyim

box fatih :Cok guzel olmus ama ben 7. Sınıfa gidiyom hoca peygamberimizin hayatini yazin dedi en az 5 sf olacakmis buna başladim bundan 20 sf cikar nasil yazacam bide baslıkta 5 sf yaziyo

box sena :bu yazı peygamberimizin hayatı için karıncanın yarısı bile sayılamaz( öznel yazıdır)

box Erol DURĞAN :Allah hepinizden razı olsun çok güzel olmuş teşekkür ederim.

box yasin :Allah razı olsun

box BakiAksu :ALLAH UZUN OMUR VERSIN. AMIN!

box meros :çok güzel olmuş ellerinizi sağlık çok beyendim.

box Melike :Sınav için burdan çalıştım Bu arada çok güzel olmuş fakat Biraz daha kısa olabilirdi :)

box Odev :Sınav için çalıştım tsk ellerinizle sağlık

box harun :çok güzel okuyorum

box ybnfy :Allahim bizi musluman yarattiğin icin sana sukurler olsun .

box Yunus :Uzun olsa da yazanın ellerine sağlik

box arda :çok güzel olmuş

box BETEGÜL :COK GÜZEL

box kartal :harika olmuş

box Kelebekli :çok güzel olmus

box sss :güzel ama lütfen biraz daha kısa olabilir mi

box Emine Saymak :Çok güzel olmuş ama uzun olmuş. Güzel mi güzel olgun mu olgun olmuş Allah razı olsun bay görüşürüz hoşçakal dostça kal

box RANA :Harika

box HACER :Çok güzel uzun olmuş ama çok güzel

box Yeter demir :Çok güzel yapmışsınız

box Okan Şenol :çok kısa yazmışsın maşallah :D

box Asude :Cok saglun

box CANSU DEMİRCİ :çok güzel çok beğendim

box Sanane :Çok guzel

box Zeynep :Allah'ım bizi peygamber efendimiz (sav) in yolundan ayırma yarappim insanın okudukça okuyasi geliyor iyiki yazmışsınız ellerinize kollarınıza sağlık çok teşekkürler

box Ahmet :Doğum 571 vefatı 632 63 Yaş deniyor Ama 632-571=61 oluyor bilen varmı acaba Teşekkürler

box Ben :Çok iyi teşekkür ederim

box Efsane :Allahım bizleride peygamberimizin şefatina nayil eyle o mubarek insana komşu eyle peygamberimizin yolundan ayırma bizleri AMİÑ

box Azaddd :Bence uzun falan olmamış hata kisa olmuş bence okudukca okuyasi geliyor insanin ellerinize sağlık Allah razi olsun

box NailBaba :Mükemmel Helal Olsun elinize sağlık=)

box yağmur :çok güzel bayıldım ama çok uzun gerçekten deydi.

box isimsiz :güzel ve çok guzel

box HAYRUNNİSA :ALLAH emeği geçen herkese yardım etsin çok sağ olun çok işime yaradı ALLAH HERKESDEN RAZİ OLSUN

box aleyna biçerek :çok yararlı oldu sağolun Allah sizden razı olsun

box nurgül :güzelmiş...vay be helal olsun

box Rabia karakurt :O güzel peygamberimizin hayatı ne mübarek tır Allah onun hayatı gibi güzel hayat versin insana AMİNNNN!!!!!

box Yalin :Çok güzel Teşekkürler

box Emel :Peygamberizin hayatı bu uzun diye yorum yapmak hoş değil okudukça okumak istemeli insan ellerinize sağlık

box Beyza :emeğinize sağlık çok sağolun

box ramazan terzi :hayatı elem dolu yolu ALLAH yolu ALLAH ın ensevgili kulu ümmetine doğru şefaat yolu unutmaya ben ramazan kulu . emeği geçen herkesden rabbim razı ola.

box G :Vall la güzel

box Nilay :Çok uzun olmuş ama yinede güzel bilgiler var

box Aleyna :Çok uzun

box Eslem :Helal olsunn Hz Muhammed seni görmedik seviyoruz

box sevda :Güzel

box İsim :ALLAH razı olsun

box Zuhal :Çok güzel biraz uzun

box nisa :çok begendim bu bilgiler bize lazımdı yazana çok teşekür ederim yazana çok teşekkür ederim inşallah çok ihtiyacımıza yarar yine çok teşekkür ederim BAYILDIMMM

box rabia :BAYILDIM tam olarak aradığım şey

box mehmet kabaca 238 :bana yardımcı oldunuz .çok teşekkür ederim ödevi tam yaptım . hocam bana imza attı.tam yaptığım içinaferindedi.vede konuyu anlattığım için ezberlemiş oldum.kimyadıysa çok güzel olmuş. ellerinize sağlık olmuş.çok teşekkür ederim.çok uzun olmuş ama yinede deydi...

box umut :çok güzel yaa

box Şeymanur :Gerçekten çok beğendim ve çok güzel

box Esma :Gerçekten çok beğendim

box Berivan :Bizim hocada ders anlatmıyor sadece başlıkları yazıp anlatıyordu aklınızda kalanı yazın diyordu hiç anlanıyordum. buradaki yazlardan çok iyi anladım

box ay :güzel olmuş

box dil :ne güzel olmuş

box ben :çoooooook uzun olmuş ben bunu A4 kağıdına yazıcaktım o yüzden zor oldu ama güzel olmuş emeğinize sağlık

box İREM :ÇOK UZUN AMA YİNEDE GÜZEL

box ahmet :çok uzun ama çok güzel tam benim istediğim gibi

box nisbet :çok begendim ama bir yandan da üzüldüm.peygamber efendimiz müslümanlık ve dinimiz için çok çalıştı ve çok savaştı

box Y.ELİF :ÇOK GÜZEL ÇOK BEĞENDİM ÇOK SAĞOLUN İYİKİ VARSINIZ

box sevgi :guzel guzel

box BERİN :Allah razı olsun bunu yapana hazreti muhammede çoooooook üzüldüm

box HİLAL AKPINAR :HZ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZ DERTGÖRMESİN TEŞEKKÜREDERİM SEVGİ VE SAYGILARIMLA

box Isme gerek yok 2 :Harika ellerine sağlık ama biraz fazla uzun ama harika ozetleye biliriz

box meyra güven :Okadarda iyi değilmiş Yaniğ

box Fatma Kaya :Gerçekten sınavım için çok işe yaradı. Çok teşekkür ederim.

box niyazican KATI :çok güzel bilgiler teşekkürler

box Emirhan :Çok teşekkürler

box NEHİR SU YAVUZKAN :hepinize teşekür ederim sınavdan 100 aldım gerçekten çook teşekkür ederim

box Ecrin 34 :Allah hepinizden razı olsun sınava çok iyi çalışmış oldum

box kadir SOLMAZ :çok güzel bir site 100 alırım inşallah

box ugur can :cok sagolun cok yardimci oldunuzz

box ayla :çok güzel çokta anlamlı sonsuz teşekkürler

box Efe :çok teşekkür ederim sınavım vardı test allah sızden razı olsun bunu yazanın ellerısnden oper hakkımı helal ederım

box Mahmut :Kim yazdıysa eli dert görmesin diyecek ama coooooooooooooooooooooooooooook uzun olmuş

box ayşe :herşey için tşk ellerinize sağlık :)

box bilgi :çok iyi

box Mahmut :Her sitede aradım ama bulamamıştım iyiki karşıma çıktınız size çok teşekkür ederim

box bıays :harika

box Mahmut :Bunu yazanın elleri dert gormesin

box İsme gerek yok :Bunu yazanın eline sağlık

box zeynep :teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrr

box cennet :ilk vahyi aldığında yaşadığı endişe ve heyecanı niçin eşiyle paylaşmıştır

box elsa :Çok güzel.

box Antep Kızı :Ellerinize sağlık çok teşekür ederim inşALLAH yüksek not aırım

box Antep :Ellerinize sağlık çok qüzel olmuş. İnşALLAH yüksek not alırım :)

box Fcs3 :Çok güzel bir site yarışmada çok yardımı oluyor

box büşra :Çok güzel olmuş allah razı olsun hepinizden keşke biraz daha uzun olsaydı ama yinede çok güzel olmuş emeyi gecenherkese tteşekkür ederim allah razı olsun iyşallah iyi not alırım

box ÖMER :Cidden uğraşılmış ve emek verilmiş bir yazı başarılarınızın devamını dilerim.

box dilaraaa :çok güzel yapmışsınız allah sizden razı olsun ama keşke biraz kısa olsaymış ama genede saolun allh razı olsun ne diliyosanız inş gerçek olur amin

box elif naz :çok güzel proje ödevime yardım etti işallah bizim sınıftan biri kullanmaz burayı yoksa öğretmen kızar...

box NİSA :Çok güzeldi.Herkese okumasını tavsiye ederim.İşinize yarıyacağına inanıyorum.

box Elif :Tesekkur ederim

box YARENNNNNN :Tedekkürler 100 alırım inşallah görenler amin derse onların ki de iyi geçsin

box Gülfem :Teşekkürler çok yardımcı oldu...

box AYSENUR :TEŞEKÜRLER 100 ALDIM COK YARDIMCI OLDU

box Melekkkk :Çok güzel ama çok uzun.inş siyerden(100) yüz alırım.

box umut :cok uzun olmus

box hatice :proje ödevmde çok yardımcı oldu

box ferhat :çok güzel süper

box bilmem :TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA BEN YAZANA KADAR AKŞAM OLUR

box Demet kaya :Gelçekten çok güzel hemde çok katılacağım yarışmada bana çok yardımcı olacak hz. Muhammed in kısa hayatı okumanızı isterim

box hilal öksüz :çok teşekkürler din dersimde çok işime yarayacak eksi değil artıalacağım

box hilal :teşekkürler

box S :Elleriniz dert görmesin emeği geçen herkesten allah razı olsun.

box Şevval şahin :Çok güzel ama uzun

box şeyma :abi çok kısa

box zerda :çok uzun ama çok güzel herkese tavsiye ederim

box maykil Ceksin :Arkadas super varya

box buse :muhteşem

box Eliff :biraz uzun uzun bile değil çok uzun ama inş hoca beğeniir grs

box ada :cok güzel inşallah hoca beğenir

box Ayşe Nur kalkanoğlu :Ççççççççoooooooookkklkkkkkkkkkk ggggggggggüüüüüüzzzzeeeeellll

box arda :mukemmel ama uzun gece1 2 gibi bitiyor

box ada :daha uzun yok mu

box süleyman azad :elinize sağlık çok güzel olmuş

box rengar :abi çok uzun ama kısaltara yazdık helal olsun size hoca ceza olarak vermişti aslında bana değil sınıfa iyi oldu bu

box Süleyman özçelik :çok güzel olmuş

box esma :süper olmuş

box Alihan :Arkadaşlar böyle olmaz

box Taha :Biraz uzun ama gece yarısına kadar biterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

box özer :bazı yazılar yarım yazılmıştır bu konuda şikayetim var

box melda :Çok güzelmiş

box damla bilgin :çok güzel olmuş

box YAVUZHAN GELÇİK : acayip güzel olmuş sadece biraz uzun ama yinede güzel site sayesinde proje ödevinden 100 alacağıma eminim bu siteyi yapana teşekür ederim

box yavuzhan gelçik :çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel

box İSİM VERMEK İSTEMEYEN :ALLAH RAZI OLSUN SÜPER 100 ALCAM KESİN ÇOK TEŞEKKÜRLER

box elif akan :inşallah hoca beğenir

box Buket :Çok güzel çok sağolun

box ARDA :arkadaşlar saçmalamayın kısaca diyor roman yazmış

box Aleyna savaş :Çok güzel ama biraz fazla değilmi?

box DAMLA YAĞMUR :BENCE ÇOK GÜZEL HERKESE TAVSİYE EDERİZ

box merve :Öğretmen kitap özeti yazanlara 100 vericekti sözlüm 100 çok teşekkürler elinize emeğinize sağlık.Allah razı olsun

box Sezin sezgin :Valla acik acil söylersek 1. Den72 ikinciden78 ucuncuden 89 aldim

box eray :çok güzel inşallah yarın sınavdan yüz lırım

box Eylül ceran :100 alırım umarım Saol :))

box cem :100 aldım teşekkürler :))))))) :0:0:0

box EREN :Allah sizlerden razı olsun

box Ahmet doktor :ÇOk teşekkürler süper olmuş .

box Şerife Gül :Çok güzel ödevimdi öğretmen pek iyi verdi !!!!!!!!!!!!

box eda :çok güzel bir site sayenizde 100 aldım...

box selma sarıtaş :bence de cok güzel yazmışlar cooooook beğendim

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA