Eğitim Sitesi

Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler, ders ve çalışma notu

Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

PARAGRAF SORULARI ÇÖZÜMLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Paragraf sorularının çözümü oldukça kolaydır.Çok okuyan, okuduğunu doğru anlayabilen,doğru yorumlayabilen,dikkatli okuyabilen her öğrenci bu tür soruları kolayca çözümler. Çünkü bu tip soru ve cevaplar kişinin anlama ve kavrama gücünü ölçmeye yöneliktir. Paragraf sorularını daha kolay ve kısa sürede yanıtlayabilmek için şu noktalara dikkat etmek başarı sağlar.

  • Önce soru kökünü okuyunuz. Soru kökünde ne istendiğini öğrenip verilen paragrafı okumaya geçiniz. Bu size zaman kazandıracaktır.
  • Soru kökünde ‘değildir,yoktur,çıkarılamaz,getirilemez’ gibi olumsuz ifadeler varsa bunlara dikkat ediniz.(Bu tür ifadelerin altı çizilidir.)
  • Kişisel görüşlerinizi bir yana bırakarak paragraftaki görüş ve düşüncelere göre soruyu yanıtlayınız.
  • Parçayı ikinci kez okumaya gerek bırakmayacak biçimde, anlayarak ve dikkatle okuyunuz. Parçanın tümünü okumadan karar vermeyiniz.
  • Parçada ‘kısacası,o halde,oysa,esasen,aslında,halbuki,şu farkla ki,bu durumda,öyleyse’ gibi sözcüklerden sonra gelen tümceler üzerinde yoğunlaşınız.Bu tür tümceler çok önemlidir.
  • Paragrafın ilk ve son tümcelerine dikkat ediniz.Bu tümceler ana düşünceyi veren tümceler olabilir. dersimiz.com
  • Sınav hazırlığı sırasında çok sayıda paragraf sorusu çözümleyiniz.Bu çalışmaları,zamana bağlı kalarak,belirli zamanda belirli soruyu yanıtlayarak sürdürünüz.

 

ANLATIMLA İLGİLİ TERİMLER

Açıklık: Birbirleriyle çelişki ya da okuyanı anlam konusunda ikileme düşüren düşünceler olmaması; bir başka deyişle cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek biçimde kurulmasıdır.

 

Akıcılık: Okuyanı sıkmayan, sürükleyici anlatım demektir. Akıcı bir anlatımın özellikleri şunlardır:

  • Kolayca anlaşılır.

  • Duraklamadan okunabilir.

  • İlgi çekici ve sürükleyicidir.

Doğallık: Anlatımın yapmacık sözcüklerle değil,süs ve özentiden uzak,güncel yaşamın sözcükleriyle yapılmasıdır.

Doğruluk: Anlatımda yazım kurallarına, sözcüklerin dizilişine dikkat edilmesi ve hiçbir cümlede anlatım bozukluğu bulunmamasıdır.

Duruluk: Cümlelerin gereksiz sözcük kullanmadan kurulmasıdır.

 

Tutarlılık: Yazıda çelişkili düşünceler ileri sürmemek sık sık düşünce değiştirmemek demektir.


Kapalılık: Anlatımın zor anlaşılması demektir.

 

Özgünlük: Anlatımda benzerlerinden ayrı kendine özgü olmaktır; yani, hiçbir yazar taklit etmeden, farklı, yeni, alışılmışın dışında bir anlatıma sahip olmaktır.

 

Yoğunluk(Özlülük): Az sözcükle çok anlam ifade edebilmektir.

 

Derinlik: Anlatımın yüzeysel anlamının yanında, başka duygu ve düşünceleri de çağrıştırması demektir.

 

Somutlama: Duyularla algılayabildiğimiz varlıklarla ilgili anlatım demektir.

 

Soyutlama: Varlığı akılla algılayabildiğimiz kavramlarla ilgilidir.

 

Bireysellik: Bir kişiyle ilgili konuların anlatımı demektir.Örn:Bir şairin sanat anlayışı.

 

Toplumsallık: Toplumu ilgilendiren konuların anlatımı.

 

Evrensellik: Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren konuların anlatımı demektir.

Ulusallık: Sadece bir ülkeyi ilgilendiren konuların anlatımıdır.

 

Gerçekçilik: Anlatımda gerçeklerin olduğu gibi, değiştirilmeden anlatılmasıdır.

 

Bütünlük: Bir yazıdaki bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi,konudan sapılmasıdır.

 

Yerlilik: Anlatımın yerli kültürle olması, yabancı etkilerden uzak bulunmasıdır.

 

adddersimiz.com

tag paragraf soruları çözmek dikkat edilmesi gerekenler edebiyat ders notu dil ve anlatım konu özetleri çalışma notları özetler ders anlatım anlatımla ilgili terimler

Benzer Dil Ve Anlatım Ders Notları

Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler Hakkında Yorum Yazın...

  

Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler Hakkında Yazılan Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler Ders Notu