Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna ), ders ve çalışma notu

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna )

ESMAÜ'L HÜSNA - 99 HAZiNE
"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ Araf Suresi,180 ]
"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]
1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."   
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "  
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Daimi, ölümsüz, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Kaynak : Esmaü'l Hüsna / İsmail Kılınç

Ekleyen :Editör    Okunma :6883334

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları İslam Dininde Çevre Temizliği 16526 kez okundu.

ders notları Fatiha Suresi ve Türkçe Anlamı (Manası) 10969 kez okundu.

ders notları Namaz Vakitleri, Farzları, Şartları, Rükunları, Vacipleri, Sünnetleri, Sehiv Secdesi 7902 kez okundu.

ders notları Maun Suresi ve Türkçe Anlamı (Manası) 10427 kez okundu.

ders notları Namazın Kılınışı Resimli (erkekler için) 4211 kez okundu.

ders notları Hac ve Umre 43741 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (810 yorum yazılmış)

box Atilla Yeşilbahçe :Eyvallah emeğinize sağlık

box Atilla Yeşilbahçe :Eyvallah kardeşim Allah razı olsun emeğinize sağlık

box Atilla Yeşilbahçe :Güzel bir çalışma emeğinize sağlık Allah razı olsun

box Reyhan :Çok güzel çok etkileyici

box Kul :Cok faydalı ALLAH razı olsun

box bekir kurt :allah razı olsun

box Mercen :Allah razi olsun tesekkur ederim

box Mehmet Güven :Maddesiz ve örneksiz yaratan diye açıkladığınız'el mübdi'gibi bazı kavramları çözemesem de çok açık net anlaşılır bir dille toparlamışsınız.Allah razı olsun.Mehmet

box E :Çok Güzel

box Abuzittin Karakabakbaş :Teşekkürler Temel Dini Bilgiler sınavından 100 aldım

box Dost :Tesekkurler

box imhan polat :Çok teşekür eberim

box Gülcan geyik :Ellerinize sağlık din odevimde çooooook yardımcı oldunuz

box HÜSEYİN BAŞARAN :ALLAH SİZİ KORUSUN

box Gyheg3 :Allah razı olsun hepinizden özelikle arif aslan

box Melisa :Teşekkür ediyorum

box Arif arslan :Elinize saglık

box Zeynep URAN :Çok sağol eline emeğine sağlık ödevime çok yardımcı oldun =)

box Muhammed can :Allah razı olsun Hocam maşallah

box orhan eefe :çok güzel ellerinize sağlık 10 numara 5 yıldız

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box riyasız :tekrar ettikçe huzur veriyor

box Akm :Allah sizden razi olsun!

box İLKNUR :TEŞEKKÜR EDERİM. ELİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK

box Azra :Çok güzel teşekürler

box asım :isimleriy dua edeceğim, teşekkürler

box msp delisi :çok güzel ve ödevimde yardımcı oldunuz. Allah'ın 99 ismi var evet ve bunları üşenmeden yazmışsınız çokkkk ama çok sağolun nerdeyse 100 tane ve çok zordur yazması çok sağolun

box Hasan :İyiki varsınız sağolun

box Bir dost.. :HOCAM ADAMSINIZ EYVALLAH ÇOK SAĞ OLUN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM KATKISI OLAN HERKESE VE SELAMLARIMI İLETİYORUM UMARIM GÜNÜNÜZ AYDIN, HUZURUNUZ BOL OLUR HAYIRLI AKŞAMLAR..

box Zehra ağır :Teşekkürler

box Veysi :Teşekürler

box Burak Temiz :Maşşallah din dersime yardımcı oldunuz

box ebru :çok teşekkürler

box Zehra Solma :Böyle bir çalışma yaptığınız teşekkürler

box serpil :EMEĞİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK TEŞEKKÜRLER

box Ömer :MaşaAllah

box Derya :Hepsini ezberledim hatalarımı okuyarak duzelttim teşekkürler

box ... :çok güzel

box Nur :Çok anlamlı ve çok güzel

box @1453abdullah :Emeğinize sağlık teşekkürler

box Ceylin :Çok güzel abicim

box nuri :Teşekkür ederim okumama vesile oldunuz

box Kadriye :Teşekkürler

box :Bu çok güzel

box Öykü duran :Coook güzel

box Levent çalışkan :Kardeşim eline sağlık ALLAH seni dara dusürmesin ALLAHA emanet ol kardeşim

box berfincan :bunu yazan kişiye Allah ondan bin türlü razı olsun

box YAZIÇI :BUNLAR COX GOZELDİ ALLAHIN SİFETLERİDİ XASİYYƏTİDİ ESL ADI İSE YEHOVA BU MUQEDDES KİTABDA 7000DEFE OZ ADİNİ DEYİR QEDİM İBRANİCE YHVH DEYE YAZİLİR CUNKİ O VAXTI SAİTLER OLMAYIB MENASI İSE OLMASINA SEBEB OLURD. YENİ ALLAH BİZE TEBİBDİR ALİMDİR DUA EDERKEN NE UZRE EHTİYACIMİZ VARSA O OLANDİR SAGLAM DEYİLİKSE aLLAHI ÇAĞIRIRIQ HEKİM AXTARIRIQ O YEGANƏ HEKİMDİR ELM AXTARRİRİQ O ALİMDİR YOL AXTARIRIQ O BİZE YOL GOSTERENDİR OLMASINA SEBEB OLUR.DİN XADİMLERİ BUNU NEQEDER GİZLETSEDE ALLAH GİZLİLERİ AŞKAR EDENDİR.ALLAH BOYUKDUR.

box Kadriye :güzel teşekkürler c:

box İdamlık Genç :Allah razı olsun sizden zikirle bu dünyanın pisliklerinden uzak durmaya çalışacaz.

box Allah'ı çok seven bir kul :Teşekkürler

box Harry :Kim yazdiysa Allah razı olsun ilk 45ini ezberliyorum şuan

box Çok iyi bir iş :Çok teşekkürler harikasınız.

box Örnek :Allah binkere milyon kere razi olsun

box HAÇIVUÇU :HEPSİNİ EZBERLEDİM BİRKAÇ GÜNDE. ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK YARDIMCI OLDU

box Nazlı Mina Yapıcı :Allah Sizden Razı Olsun Yapanın Ellerine Sağlık Çok Sağolun Ödevim Var İnşallah 20 'sini Ezberleyeceğim Allah'ın İzniyle Yeniden Yapana Çok Teşekkür Ederim Ellerinden Öperim

box ck :çok iyi

box leyla göçmen :ellerinize sağlık

box :Bu siteye puanım 10uzerinden 1000000000000000000000 ❤️

box :Site çok güzel

box Eslem :Babam bana Allah ın 99 ismini öğrenirsen sana istediğin hediyeyi alıcam dedi ben de burdan ezberlicem İNŞALLAH...

box Birdamla :Allah razi olsun

box Mehmet İhsan Bostancıeri :Rabbim bizlere yar yardımcımcı ol her daim

box Kadir :Çok sevindim

box Dilann :Çok beğendim yapanın ellerine sağlık

box fatihh :Ben çok beğendim teşekkürler

box nisanur :Cok guzel ben.hepsini.ezberledim bile.....

box merve baran :gerçekten güzel olmuş benim anladığım gibi ben ilk 5 ini ezberleyeceğim benim için gerçekten güzel oldu bunu her kim yaptıysa Allah ondan razı olsun teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden

box Fatih :Âlemlerin Rabbi ALLAH bütün Müslümanlardan Razı Olsun. AMİN

box Ercan :Cok güzel emeginize saglik

box Bir hilal beş yildiz :"Allah Teala'nin -yüzden bir eksik- doksan dokuz ismi var. Kim onlari sayarsak cennete girer. "Yani onları ezberler, manalarını anlar, onlara inanır ve onlarla Allah'a ibadet ederse cennete girer. Hadis-i Şerif

box Abdülhamit :Çok iyiydi miş

box Ridvan :Allah razı olsun

box Fk fırat :Çok güzeldiya ALLAHinçalah bizleri afeder cennetine koyar Allah dualarınızı kabul etsin

box Huban iscen :Allah hazirliyanlardan razi olsun.

box Misafir :Allah Razı Olsun, Hayırlı Ramazanlar

box Eren :Güzel olmuş

box Bahar :Allah razı olsun elleriniz dert görmesin

box sude aydın :RABBİM SİZDEN RAZI OLSUN

box Yemliha kurt :Allah razi olsun biz insanlar neyle me$gul olmasi gerentigini bilmiyoruz

box dindar :site çok güzel

box Kevser :Allah sizden razı olsun çok işime yaradı

box fatih :Allah razı olsun paylaştığınz için teşekkür ederim

box REYMEN :COK GUZEL

box iprk :performs odevimdi cok tsk ederim

box Rukiye :Emegi gecen herkesin eline yuregine saglik

box betül özgöncü :güzel ama ban cok yararlanamadım malesef ama yinede güzel olmuş kim yaptıysa ellerine salık

box MEHMET :CANSUCUĞA ÇOK VE ÇOK KATILIYORUM

box Melek :Çok huzur verici

box Miray :Teşekkürler

box Elif kılavuz :Teşekkür ederim ödevimde yardımcı oldunuz iyiki sizler varsınız olmasaydı kötü olurdu bu siteyi yapanın ellerine sağlık

box Sevgi :ÇOK BEĞENDİM

box musa bulut :allah sizden razı olsun rabim dualarimizi kabul eylesin amin

box Murat :Allah razı olsun

box Ahmet :Çok güzel

box Bir dost :Her gün okuyorum

box nurcan :En guzel isimler okudgummm

box cansu :teşekkürler.ödevime çok yardımcı oldunuz.

box Hatice öztürk :Allahın isimleri içimi rahatlatı

box Bahadır :Allah razi olsun bugün bende okudum. Vesile oldunuz, teşekkür ediyorum

box Nur :Süperdiiiiiii masallah

box Efe özdemir :Ödevim için süperrrrr

box Uğur :Allah razı olsun abi çok beğendim

box ali :allah razi olsun bu dualari yayinlayardan

box Hasan :Allah razı olsun kardeşim

box güzelmiş :çok güzel site

box büşra :çok açık ve çok güzel çok beğendim

box Rukiye :Allah'ın isimlerini okumak bana çok huzur veriyor ellerine sağlık Allah herkesin yaptığı duaları kabul eder inşallah (amin)

box Gülşah hüma :Çok güzel hazırlanmış Allah razı olsun hergün okuyorum

box Zeynep ::):):););) çok işime yaradı

box nuray cetinkaya :İçeriğiniz harika Allah sizlerden razi olsun elerinize sağlik

box Saygı ersoy :ÇOK BEĞENDİM HER GÜN OKUYORUM

box damla☺ :guze beğendim☺☺☺☺

box Sevgi :ÇOK BEĞENDİM HER GÜN OKUYORUM

box METEHAN. UZUN :çok güzel olmuş sayenizde bende ezberledim

box Betül :Süper Allah bin kere razı olsun yapanın ellerine sağlık

box ALLAHUEKBER :Arkadaşlar Çok güzel Birşey Olmuş Elinize Yazınıza Sağlık ALLAH RAZI OLSUN Kim Yaptıysa

box Ali soylu :Hergün 1defa okuyorum çok güzel emeğinize sağlık

box Büşra özel :çok güzel elinize emeğinize sağlık

box Amin :Allah razi olsun 4 sinifa gidiyorum ama ALLAHiN 99 ismini ezberledim

box bedo :super

box bedirhan :cok guzel eline saglık

box Teşekkürler :Yani çok beğendim ders koyarsanız sevinirim

box Burak :ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELİNİZE SALIK

box Beyza nur akıncı :Çok güzel

box ŞÜKRÜ :YARALLI OLDUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...

box Serhat :Çok Güzeldi Maşalah

box Derya :Çok güzeldi

box rana :allah razı olsun

box ben deniz ben :ezberlemesi zor ama güzel allah ın isimleri ne kadar iç açıcı

box yusuf :allah razı olsun

box yusuf :din öğretmeni söylemişti ve çok güzel

box nisa nur sözen :BENCE ALLAHIN 99 İSMİ ÇOK GÜZELDİ VE ÇOOK BEĞENDİM BEN

box Yusufcan :Çok guzel

box orhan :çok beyendim

box Muhammet Emin Hakan :Vala ben odevim icin 35 tane deftere yazdım yani çok güzeldi

box İlkay Sarı :Alahin isimleri cok güzel bunu yapanlara teşekkürler

box Esma :Çok güzel bilgi sahibi oldum.

box Enes Kayar :Begendim!

box Enes Kayar :Çok begendim muhtesem.

box ENES :güzeldi

box EnesKayar :Bu Allah'in isimlerini cok begendim

box Memo :Çok teşekürler temel dini bilgilerde yoktu sağolun

box Nd :Vallaha çok işine yaradı

box Soner :Çok iyi bana çok yardımcı oldu

box selçuk :çok güzel olmuş ::))))

box Zeynep karaca :Çok güzel olmuş teşekkür ederim işime gerçektende yaradı

box aysenur :Cok güzel harila olmus

box aysenut :Cok guzel olmus

box can :Allah'ın 99 ismi çok güzel

box 5.sınıf :muhteşem

box knj :çooooook iyi

box irmak :harika sagalun

box naruto :6. sınıfa gidiyom hoca ceza olarak bunu veriyorr ALLAHIM sen bizi hocaların gazabından koru amin :]

box Medine Bülbül :indirmiyor ama okuyorum

box Yeşim :Çok güzel ellerinize sağlık

box ADSIZ :HARİKA

box Mehmet can ada :Teşekkür ederim çok iyi yardımcı oldunuz

box ADIMI VERMEK İSTEMİYORUM :SEVDİM AMA YAZMAKTAN ELLERIM KOPTU.AYNI FIKIRDEYIM FILIZ. BİZEDE HOCA DEDİ YAZIN DIYE GELSIN KENDISI YAZSIN :(

box Bahar Demiroğlu :Allah'ı Çok Sevdiğim için 99 ismini ezberliyeceğim... İNŞALLAH

box ahsen :Harika olmuş Allah razı olsun yorumlara baktım harika şeyler hepinizden Allah razı olsunnnn☺☺☺

box salih tanir :Allah razi olsun

box ismail kılınç :sağ olun size işinize yaraması yeter

box SUDENAZ TOKGOZ :COK TESEKKURLER TEMEL DINI BILGILER YOKTU BURDAN BAKTIM COK GUZEL COK SAOLUNNNN

box tuba :Maşallah

box dinci :TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ

box Yıgıt :Allah razı olsun cok yardımcı oldu

box ABDULLAH :çok güzel bayyıldım. ALLAH RAZI OLSUN

box reyhan :Teşekkürler Allah razi olsun cok yardimci oldunuz

box BUSE E. :Öncelikle çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz . Allah'ın 99 ismini öğrenmek, yazmak,okumak harika

box ElmasEge :çok sağolun

box ElmasEge :çok sağolun ödevimde çok işe yaradı

box fatma inanç :çokgüzel Allahın isimlerine layık olma ümidi ile sağlıcakla kalın

box Hatice sincar :Teşekkürler

box fılız :sevdım ama ogretmenımı hıc sevmıyorum neymıste 3 kere esmaul husnayı ve anlamlarını yazın ellerım koptu burda hocanın canı sıkılıyo gelıyo bıze odev verıyo kafadan sakat gerızekalı nasıl olsa o kadar yazıyı kendı yazmıyo

box efe kıpçak :çok güzel

box Asvghjjjfdrhv :Çok güzel bu kanalı sevdim

box Hira Nur :Ben Allah'ı çok seviyorum. 99 ismide çok güzel.

box Muratcan Alkış :Bu siteyi yapanlara Allah razı olsun

box Esmanur güneş :Çok güzel çok mutış bayıldım kim yaptı ise çok teşekkür ederim

box baran akar :harika teşekürler :)

box RK :isime yaradı sogolun

box The :Çok Güzel Bayıldım Baya Güzel Yardımcı Oldu.

box ismsz :teşekkürler, çok yardımcı oldu.

box Kadir Teke :ALLAH daima bağışlıyıcıdır, merhamet edendir, cezada acele etmiyendir. ALLAH, bütün kullarının günahlarını bağışlasın. ALLAHIM sen doğmamışsındır, yaratılmamışsındır, senin eşin ve benzerin yoktur, senden başka ilah yoktur. ALLAHIM, yorumu yazan bu 579 kişiye uzun ömürler ver.

box Yiğit işcan :Güzel ödevime yardım etti

box 9yaşına :Ödevime çok yardım etti sağ olun

box İsimsiz :Teşekkür ederim

box :Çok güzel bir site buradan aradığımız her şeyi bulabiliriz ben beğendim yani siteyi

box ... :Allah razı olsun...

box Yusuf :Çok güzel olmuş Allah'ın isimlerini yazmanız iyi olmuş

box berkay :allah razı olsun

box Kutay GÜNGÖR :Bu site sayesinde ödevimi yapabiliyorum ALLAH bu siteyi yapana ve güzel yorumlar yazana uuuupuzun ömür versin AMİN

box AYŞE :COK TEŞEKKÜR EDİYORUM

box GIZEM HAN :Allahimiz bizleri yolundan ayirmasin inşaallah amin amin amin.

box Æd£moglu :Güzel bir site hakkını veren ve hakkıyla calısan dogruyu ogreten ve dogruya onem veren.!

box Kemal Akbaş :Allah sizlerden razı olsun iyiki varsınız sayenizde birşeyler öğreniyoruz

box defne yalçık :bu site cok güzel 99 ismininide ezberledim

box Hatice Gündoğdu :ALLAH Sizden razı olsun ALLAH ne muradınız varsa versin Bunun sayesinde ALLAHIN bütün İsimlerini biliyorum 99 İsminide hepsini biliyorum sizin sayenizde Öğrendim Allah sizden razı olsun

box Kazım çelenk, :ALLAH daima bağışlıyıcıdır, merhamet edendir, cezada acele etmiyendir. ALLAH, bütün kullarının günahlarını bağışlasın. ALLAHIM sen doğmamışsındır, yaratılmamışsındır, senin eşin ve benzerin yoktur, senden başka ilah yoktur. ALLAHIM, yorumu yazan bu 579 kişiye uzun ömürler ver.

box mm :bu siteyi yapan Allah istedigini versin amin :)

box hivda turan :çok güzel yapandan Allah razı olsun

box Melek Demirci :Rabbimin güzel isimleri

box Ekrem :Bismillahirrahmanirahiym. ALLAH cc. bütun din kardeşlerimize yardım etsin zalimin zulmunden kurtarsin bizlere, dünyaya islamın hükmedeceği günleri görmeyi nasip ve müesser eylesin.AMİN

box Ekrem :Allahüm me salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

box Samed DEMET :ALLAH razı olsun. Sayende herkez bu bilgilerden faydalanıyor. ALLAH yolunu izini açık etsin.

box azeri :Çox yaxsi seyfedi.Mende çox beyendim. TESEKÜRLER......

box BHCHJDBC :İyiki bu siteyi yapmışlar.Onlar sayesinde hocama dersimi verebileceğim.☺☺☺

box EMİR &MUSTAFA :bu siteyi yapanın cennette yüzlerce köşkü olsun.AMİN(BAŞKA BİR ŞEY DEMEYİN AMİN DİYİN)

box MRTTLS :ALLAH RAZI OLSUN

box serdar :Çok guzel ve bigilendirici

box Nilay :İyiki bu siteyi yapmışlar.Onlar sayesinde hocama dersimi verebileceğim.☺☺☺

box büşra :yapan herkeze Allah razı olsun 15tanesini ezberledim

box HZ.HATİCE KIZ KURAN KURSU :çok güzeldi anlamları kısa olsa daha iyiydi.

box iremnaz boyraz :Bu Allah IN isimleri bana çok lazım olacagına eminim yorum yazan herkese tessekkür ediyorum...

box Can adgzl :Allah razı olsun yazanadminden

box Ergün :Ergün

box AHMET KARSKUŞ :Allah sizin hepinizden razı olsun allah sizin gibilerinin ellerini boş etmesin ya rabbim bizi koruyup kollayan sensin ya rabbim

box Eyyüb Tarık Özçelik :Allah Senden Razı Olsun Kardeş Çok Teşekkür Ederim Allah Bütün İsteklerini Kabul Etsin İNŞA ALLAH

box MÈĐĪŃÈ yıldırım :ALLAH RAZI OLSUN

box aslanlar :ALAH RAZI OLSUN

box Zehra :Allah razı olsun böyle faydalı siteler açtığınız için teşekkür ederim

box Furkan Yaşar :ALLLAH RAZI OLSUN ADMİN :)

box özlem öztürk :Çok güzel.Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.

box Bülent :Ya Allah ya Muhammed.Allah razı olsun tüm mümin kardeşlerimizden.

box fatmanur celik :Allah razı olsun

box FATMANUR ÇELİK :Allah razı olsun.Ödevimi bitirdim.

box ahmet :ALLAH RAZI OLSUN

box Poyraz azak :99 isim çok zor okunuyor

box hümeyra aslan :allah razı olsun

box Cevat kurtoğlu :Âllah razı olsun hayırlı sabahlar

box Allahyarova Zulfuyye :Merhaba ben snava gireceğim bir dua yazarmisiniz bana?lutfen

box Sehmuz temel :ALLAH RAZI OLSUN

box Nazan hocaoglu :ALLAH RAZI OLSUN.. ÇOK ŞÜKÜR...

box Yıldız :Karımın kalbine senin ve benim aşkımı nakış et yarabbi.

box Tülay :İyiki bu faydalı siteyi yapmışşınız Allah razı olsun hepinizden

box SERHAT ERSİN :ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN

box YASİN G. :ALLAH Razı Olsun...

box Sıla :Allah Razı Olsun

box Mürife :Güzel Rappimin ve güzel ALLAHIMIN izniyle hepsini örenicem inşallah

box .... :Valla sağolun Allah razı olsun kardeşim

box BİRAN DAMLA YILDIZ :ALLAH BİZE KENDİSİNE YAKLAŞMAMIZ İÇİN BİRÇOK FIRSAT SUNMUŞTUR. BUDA SUNDUĞU BİR FIRSATDIR SİZDE BU FIRSATA SAYGI DUYARAK EZBERLEMEYE ÇALIŞIN

box mürvet ece savcı :arkadaşlara katılıyorum herkesten Allah razı olsun

box kerem :Allah razı olsun kardeşim

box Yapan :önemli deil biz birbirimize yardim etmessek kim uardim edecek

box bahar karabulut :Bu dünyada en güzel olan Allah'ın o anlamlı isimleri kim o isimlerle dua ederse duası kabul olur

box Bencan :Allah razı olsun

box EMİNE AKTAN :ALLAH cc'na Binlerce keZ ELHAMDÜLİLLAH ♥

box Mahmut :Ettahiyyatuyu ezberleyecegine kurandan bir ayet ogren onu hayatina uygula ogut al ibret al

box RÜMEYSA ŞANCI :ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

box şenol karaulu :ALLAH razı olsun emeğinize sağlık

box ŞEYMA :ALLAH RAZI OLSUN

box Yeşim :Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Proje ödevime çok işe yaradı din dersi notum yükseldi çok çok teşekkür ederim.

box Ziyaretçi :ALAH RAZI OLSUN SAĞOLUN :D

box Oğuz :Ezberledim Allah razı olsun sizden

box gulan :Allahim tek dilegim etehiyatuyu ezberlemek sana yalvariyorum Allahim bana bir yol goster kulun kolen olayim allahim Sevgiler Gulan Sincar Allahim Seni cok seviyorum

box Alperen :Çok sag olun bende ALLAHIN 99adını ezberlemeye çalışacagım

box Murat coşkun :4 saatte hepsini ezberledim şükür.

box Beyza Hazal Şeker :Teşekkür ederim çok yardımcı oldu

box Gülsümnaz zengin :Allah razı olsun ödevi yapmama çok yardım ci oldu

box Osman özyaşar :Allah razı olsun yazandan da okuyandan da her dertlere deva

box Oğüz :Allah RAzı olsun.Ne guzel insanlar Varki YArrabim İsmini Anlamını paylaşıyor.Okullarda din dersi 1 ders ne insanlar var ingilizce dersi 4-6 ders oluyor ahiretee inglizcemi hayatımızı kurtaracak hayır dinimiz kurtaracak

box Elif :Allah razı olsun Amin

box Nermin :Allah razı olsun

box Nehir :ALLAH RAZI OLSUN

box İbrahim ÖZBEY :Yazaninda okuyandan da ALLAH Razı olsun Amin Cananı ALLAH inanarak ve onunla amel eden müslümanların sayısını artırsın inşallah AMİN

box Nihal :Allah razı olsun çok istiyorum ezberlemeyi inşallah ezberleyebilirim

box Ahmet :Harika çok işime yaradı

box albayrak :ALLAH RAZI OLSUN

box Abdullah :Allah razı olsun.

box murat :Allah'ım sana sonsuz sukurler olsun

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA