Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna ), ders ve çalışma notu

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna )

ESMAÜ'L HÜSNA - 99 HAZiNE
"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ Araf Suresi,180 ]
"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]
1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."   
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "  
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Daimi, ölümsüz, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Kaynak : Esmaü'l Hüsna / İsmail Kılınç

Ekleyen :Editör    Okunma :6770395

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem 51909 kez okundu.

ders notları İkindi Namazı Nasıl Kılınır? 4476 kez okundu.

ders notları Kur’an-ı Kerim’de Geçen 114 Surenin Başlıklarının Türkçe Anlamları 19457 kez okundu.

ders notları İslam Dininde Çevre Temizliği 15095 kez okundu.

ders notları Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid Anlamı 226316 kez okundu.

ders notları 8. Sınıf 2. Ünite Sınava Hazırlık Soru Cevap Çalışma Konuları -1(D.K.A.B) 17281 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (717 yorum yazılmış)

box Muhammed can :Allah razı olsun Hocam maşallah

box orhan eefe :çok güzel ellerinize sağlık 10 numara 5 yıldız

box Akm :Allah sizden razi olsun!

box İLKNUR :TEŞEKKÜR EDERİM. ELİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK

box Bir dost.. :HOCAM ADAMSINIZ EYVALLAH ÇOK SAĞ OLUN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM KATKISI OLAN HERKESE VE SELAMLARIMI İLETİYORUM UMARIM GÜNÜNÜZ AYDIN, HUZURUNUZ BOL OLUR HAYIRLI AKŞAMLAR..

box Veysi :Teşekürler

box Burak Temiz :Maşşallah din dersime yardımcı oldunuz

box Zehra Solma :Böyle bir çalışma yaptığınız teşekkürler

box serpil :EMEĞİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK TEŞEKKÜRLER

box Ömer :MaşaAllah

box Derya :Hepsini ezberledim hatalarımı okuyarak duzelttim teşekkürler

box ... :çok güzel

box Nur :Çok anlamlı ve çok güzel

box @1453abdullah :Emeğinize sağlık teşekkürler

box Ceylin :Çok güzel abicim

box nuri :Teşekkür ederim okumama vesile oldunuz

box Kadriye :Teşekkürler

box :Bu çok güzel

box Öykü duran :Coook güzel

box Levent çalışkan :Kardeşim eline sağlık ALLAH seni dara dusürmesin ALLAHA emanet ol kardeşim

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box berfincan :bunu yazan kişiye Allah ondan bin türlü razı olsun

box YAZIÇI :BUNLAR COX GOZELDİ ALLAHIN SİFETLERİDİ XASİYYƏTİDİ ESL ADI İSE YEHOVA BU MUQEDDES KİTABDA 7000DEFE OZ ADİNİ DEYİR QEDİM İBRANİCE YHVH DEYE YAZİLİR CUNKİ O VAXTI SAİTLER OLMAYIB MENASI İSE OLMASINA SEBEB OLURD. YENİ ALLAH BİZE TEBİBDİR ALİMDİR DUA EDERKEN NE UZRE EHTİYACIMİZ VARSA O OLANDİR SAGLAM DEYİLİKSE aLLAHI ÇAĞIRIRIQ HEKİM AXTARIRIQ O YEGANƏ HEKİMDİR ELM AXTARRİRİQ O ALİMDİR YOL AXTARIRIQ O BİZE YOL GOSTERENDİR OLMASINA SEBEB OLUR.DİN XADİMLERİ BUNU NEQEDER GİZLETSEDE ALLAH GİZLİLERİ AŞKAR EDENDİR.ALLAH BOYUKDUR.

box Kadriye :güzel teşekkürler c:

box İdamlık Genç :Allah razı olsun sizden zikirle bu dünyanın pisliklerinden uzak durmaya çalışacaz.

box Allah'ı çok seven bir kul :Teşekkürler

box Harry :Kim yazdiysa Allah razı olsun ilk 45ini ezberliyorum şuan

box Çok iyi bir iş :Çok teşekkürler harikasınız.

box Örnek :Allah binkere milyon kere razi olsun

box HAÇIVUÇU :HEPSİNİ EZBERLEDİM BİRKAÇ GÜNDE. ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK YARDIMCI OLDU

box Nazlı Mina Yapıcı :Allah Sizden Razı Olsun Yapanın Ellerine Sağlık Çok Sağolun Ödevim Var İnşallah 20 'sini Ezberleyeceğim Allah'ın İzniyle Yeniden Yapana Çok Teşekkür Ederim Ellerinden Öperim

box ck :çok iyi

box leyla göçmen :ellerinize sağlık

box :Bu siteye puanım 10uzerinden 1000000000000000000000 ❤️

box :Site çok güzel

box Eslem :Babam bana Allah ın 99 ismini öğrenirsen sana istediğin hediyeyi alıcam dedi ben de burdan ezberlicem İNŞALLAH...

box Birdamla :Allah razi olsun

box Mehmet İhsan Bostancıeri :Rabbim bizlere yar yardımcımcı ol her daim

box Kadir :Çok sevindim

box Dilann :Çok beğendim yapanın ellerine sağlık

box fatihh :Ben çok beğendim teşekkürler

box nisanur :Cok guzel ben.hepsini.ezberledim bile.....

box merve baran :gerçekten güzel olmuş benim anladığım gibi ben ilk 5 ini ezberleyeceğim benim için gerçekten güzel oldu bunu her kim yaptıysa Allah ondan razı olsun teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden

box Fatih :Âlemlerin Rabbi ALLAH bütün Müslümanlardan Razı Olsun. AMİN

box Ercan :Cok güzel emeginize saglik

box Bir hilal beş yildiz :"Allah Teala'nin -yüzden bir eksik- doksan dokuz ismi var. Kim onlari sayarsak cennete girer. "Yani onları ezberler, manalarını anlar, onlara inanır ve onlarla Allah'a ibadet ederse cennete girer. Hadis-i Şerif

box Abdülhamit :Çok iyiydi miş

box Ridvan :Allah razı olsun

box Fk fırat :Çok güzeldiya ALLAHinçalah bizleri afeder cennetine koyar Allah dualarınızı kabul etsin

box Huban iscen :Allah hazirliyanlardan razi olsun.

box Misafir :Allah Razı Olsun, Hayırlı Ramazanlar

box Eren :Güzel olmuş

box Bahar :Allah razı olsun elleriniz dert görmesin

box sude aydın :RABBİM SİZDEN RAZI OLSUN

box Yemliha kurt :Allah razi olsun biz insanlar neyle me$gul olmasi gerentigini bilmiyoruz

box betül özgöncü :güzel ama ban cok yararlanamadım malesef ama yinede güzel olmuş kim yaptıysa ellerine salık

box MEHMET :CANSUCUĞA ÇOK VE ÇOK KATILIYORUM

box cansu :teşekkürler.ödevime çok yardımcı oldunuz.

box Rukiye :Allah'ın isimlerini okumak bana çok huzur veriyor ellerine sağlık Allah herkesin yaptığı duaları kabul eder inşallah (amin)

box Gülşah hüma :Çok güzel hazırlanmış Allah razı olsun hergün okuyorum

box Zeynep ::):):););) çok işime yaradı

box nuray cetinkaya :İçeriğiniz harika Allah sizlerden razi olsun elerinize sağlik

box Saygı ersoy :ÇOK BEĞENDİM HER GÜN OKUYORUM

box damla☺ :guze beğendim☺☺☺☺

box Sevgi :ÇOK BEĞENDİM HER GÜN OKUYORUM

box ALLAHUEKBER :Arkadaşlar Çok güzel Birşey Olmuş Elinize Yazınıza Sağlık ALLAH RAZI OLSUN Kim Yaptıysa

box Ali soylu :Hergün 1defa okuyorum çok güzel emeğinize sağlık

box Amin :Allah razi olsun 4 sinifa gidiyorum ama ALLAHiN 99 ismini ezberledim

box bedo :super

box bedirhan :cok guzel eline saglık

box Teşekkürler :Yani çok beğendim ders koyarsanız sevinirim

box Serhat :Çok Güzeldi Maşalah

box Derya :Çok güzeldi

box ENES :güzeldi

box EnesKayar :Bu Allah'in isimlerini cok begendim

box Memo :Çok teşekürler temel dini bilgilerde yoktu sağolun

box Nd :Vallaha çok işine yaradı

box Soner :Çok iyi bana çok yardımcı oldu

box Zeynep karaca :Çok güzel olmuş teşekkür ederim işime gerçektende yaradı

box aysenur :Cok güzel harila olmus

box aysenut :Cok guzel olmus

box can :Allah'ın 99 ismi çok güzel

box 5.sınıf :muhteşem

box knj :çooooook iyi

box naruto :6. sınıfa gidiyom hoca ceza olarak bunu veriyorr ALLAHIM sen bizi hocaların gazabından koru amin :]

box Medine Bülbül :indirmiyor ama okuyorum

box Yeşim :Çok güzel ellerinize sağlık

box ADSIZ :HARİKA

box Mehmet can ada :Teşekkür ederim çok iyi yardımcı oldunuz

box ADIMI VERMEK İSTEMİYORUM :SEVDİM AMA YAZMAKTAN ELLERIM KOPTU.AYNI FIKIRDEYIM FILIZ. BİZEDE HOCA DEDİ YAZIN DIYE GELSIN KENDISI YAZSIN :(

box Bahar Demiroğlu :Allah'ı Çok Sevdiğim için 99 ismini ezberliyeceğim... İNŞALLAH

box ahsen :Harika olmuş Allah razı olsun yorumlara baktım harika şeyler hepinizden Allah razı olsunnnn☺☺☺

box salih tanir :Allah razi olsun

box ismail kılınç :sağ olun size işinize yaraması yeter

box SUDENAZ TOKGOZ :COK TESEKKURLER TEMEL DINI BILGILER YOKTU BURDAN BAKTIM COK GUZEL COK SAOLUNNNN

box dinci :TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ

box Yıgıt :Allah razı olsun cok yardımcı oldu

box reyhan :Teşekkürler Allah razi olsun cok yardimci oldunuz

box BUSE E. :Öncelikle çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz . Allah'ın 99 ismini öğrenmek, yazmak,okumak harika

box ElmasEge :çok sağolun

box fatma inanç :çokgüzel Allahın isimlerine layık olma ümidi ile sağlıcakla kalın

box Hatice sincar :Teşekkürler

box fılız :sevdım ama ogretmenımı hıc sevmıyorum neymıste 3 kere esmaul husnayı ve anlamlarını yazın ellerım koptu burda hocanın canı sıkılıyo gelıyo bıze odev verıyo kafadan sakat gerızekalı nasıl olsa o kadar yazıyı kendı yazmıyo

box efe kıpçak :çok güzel

box Asvghjjjfdrhv :Çok güzel bu kanalı sevdim

box Hira Nur :Ben Allah'ı çok seviyorum. 99 ismide çok güzel.

box Muratcan Alkış :Bu siteyi yapanlara Allah razı olsun

box baran akar :harika teşekürler :)

box RK :isime yaradı sogolun

box ismsz :teşekkürler, çok yardımcı oldu.

box Kadir Teke :ALLAH daima bağışlıyıcıdır, merhamet edendir, cezada acele etmiyendir. ALLAH, bütün kullarının günahlarını bağışlasın. ALLAHIM sen doğmamışsındır, yaratılmamışsındır, senin eşin ve benzerin yoktur, senden başka ilah yoktur. ALLAHIM, yorumu yazan bu 579 kişiye uzun ömürler ver.

box Yiğit işcan :Güzel ödevime yardım etti

box 9yaşına :Ödevime çok yardım etti sağ olun

box İsimsiz :Teşekkür ederim

box :Çok güzel bir site buradan aradığımız her şeyi bulabiliriz ben beğendim yani siteyi

box ... :Allah razı olsun...

box Yusuf :Çok güzel olmuş Allah'ın isimlerini yazmanız iyi olmuş

box GIZEM HAN :Allahimiz bizleri yolundan ayirmasin inşaallah amin amin amin.

box Æd£moglu :Güzel bir site hakkını veren ve hakkıyla calısan dogruyu ogreten ve dogruya onem veren.!

box Kemal Akbaş :Allah sizlerden razı olsun iyiki varsınız sayenizde birşeyler öğreniyoruz

box defne yalçık :bu site cok güzel 99 ismininide ezberledim

box Hatice Gündoğdu :ALLAH Sizden razı olsun ALLAH ne muradınız varsa versin Bunun sayesinde ALLAHIN bütün İsimlerini biliyorum 99 İsminide hepsini biliyorum sizin sayenizde Öğrendim Allah sizden razı olsun

box Kazım çelenk, :ALLAH daima bağışlıyıcıdır, merhamet edendir, cezada acele etmiyendir. ALLAH, bütün kullarının günahlarını bağışlasın. ALLAHIM sen doğmamışsındır, yaratılmamışsındır, senin eşin ve benzerin yoktur, senden başka ilah yoktur. ALLAHIM, yorumu yazan bu 579 kişiye uzun ömürler ver.

box mm :bu siteyi yapan Allah istedigini versin amin :)

box hivda turan :çok güzel yapandan Allah razı olsun

box Melek Demirci :Rabbimin güzel isimleri

box Ekrem :Bismillahirrahmanirahiym. ALLAH cc. bütun din kardeşlerimize yardım etsin zalimin zulmunden kurtarsin bizlere, dünyaya islamın hükmedeceği günleri görmeyi nasip ve müesser eylesin.AMİN

box Ekrem :Allahüm me salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

box Samed DEMET :ALLAH razı olsun. Sayende herkez bu bilgilerden faydalanıyor. ALLAH yolunu izini açık etsin.

box azeri :Çox yaxsi seyfedi.Mende çox beyendim. TESEKÜRLER......

box BHCHJDBC :İyiki bu siteyi yapmışlar.Onlar sayesinde hocama dersimi verebileceğim.☺☺☺

box EMİR &MUSTAFA :bu siteyi yapanın cennette yüzlerce köşkü olsun.AMİN(BAŞKA BİR ŞEY DEMEYİN AMİN DİYİN)

box MRTTLS :ALLAH RAZI OLSUN

box serdar :Çok guzel ve bigilendirici

box Nilay :İyiki bu siteyi yapmışlar.Onlar sayesinde hocama dersimi verebileceğim.☺☺☺

box büşra :yapan herkeze Allah razı olsun 15tanesini ezberledim

box HZ.HATİCE KIZ KURAN KURSU :çok güzeldi anlamları kısa olsa daha iyiydi.

box iremnaz boyraz :Bu Allah IN isimleri bana çok lazım olacagına eminim yorum yazan herkese tessekkür ediyorum...

box Can adgzl :Allah razı olsun yazanadminden

box Ergün :Ergün

box AHMET KARSKUŞ :Allah sizin hepinizden razı olsun allah sizin gibilerinin ellerini boş etmesin ya rabbim bizi koruyup kollayan sensin ya rabbim

box Eyyüb Tarık Özçelik :Allah Senden Razı Olsun Kardeş Çok Teşekkür Ederim Allah Bütün İsteklerini Kabul Etsin İNŞA ALLAH

box Furkan Yaşar :ALLLAH RAZI OLSUN ADMİN :)

box özlem öztürk :Çok güzel.Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.

box Bülent :Ya Allah ya Muhammed.Allah razı olsun tüm mümin kardeşlerimizden.

box fatmanur celik :Allah razı olsun

box FATMANUR ÇELİK :Allah razı olsun.Ödevimi bitirdim.

box ahmet :ALLAH RAZI OLSUN

box Poyraz azak :99 isim çok zor okunuyor

box hümeyra aslan :allah razı olsun

box Cevat kurtoğlu :Âllah razı olsun hayırlı sabahlar

box Allahyarova Zulfuyye :Merhaba ben snava gireceğim bir dua yazarmisiniz bana?lutfen

box Sehmuz temel :ALLAH RAZI OLSUN

box Nazan hocaoglu :ALLAH RAZI OLSUN.. ÇOK ŞÜKÜR...

box Yıldız :Karımın kalbine senin ve benim aşkımı nakış et yarabbi.

box Tülay :İyiki bu faydalı siteyi yapmışşınız Allah razı olsun hepinizden

box SERHAT ERSİN :ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN

box YASİN G. :ALLAH Razı Olsun...

box Sıla :Allah Razı Olsun

box Mürife :Güzel Rappimin ve güzel ALLAHIMIN izniyle hepsini örenicem inşallah

box .... :Valla sağolun Allah razı olsun kardeşim

box BİRAN DAMLA YILDIZ :ALLAH BİZE KENDİSİNE YAKLAŞMAMIZ İÇİN BİRÇOK FIRSAT SUNMUŞTUR. BUDA SUNDUĞU BİR FIRSATDIR SİZDE BU FIRSATA SAYGI DUYARAK EZBERLEMEYE ÇALIŞIN

box mürvet ece savcı :arkadaşlara katılıyorum herkesten Allah razı olsun

box kerem :Allah razı olsun kardeşim

box Yapan :önemli deil biz birbirimize yardim etmessek kim uardim edecek

box bahar karabulut :Bu dünyada en güzel olan Allah'ın o anlamlı isimleri kim o isimlerle dua ederse duası kabul olur

box Bencan :Allah razı olsun

box EMİNE AKTAN :ALLAH cc'na Binlerce keZ ELHAMDÜLİLLAH ♥

box Mahmut :Ettahiyyatuyu ezberleyecegine kurandan bir ayet ogren onu hayatina uygula ogut al ibret al

box RÜMEYSA ŞANCI :ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

box Ziyaretçi :ALAH RAZI OLSUN SAĞOLUN :D

box Oğuz :Ezberledim Allah razı olsun sizden

box gulan :Allahim tek dilegim etehiyatuyu ezberlemek sana yalvariyorum Allahim bana bir yol goster kulun kolen olayim allahim Sevgiler Gulan Sincar Allahim Seni cok seviyorum

box Gülsümnaz zengin :Allah razı olsun ödevi yapmama çok yardım ci oldu

box Osman özyaşar :Allah razı olsun yazandan da okuyandan da her dertlere deva

box Nermin :Allah razı olsun

box Nehir :ALLAH RAZI OLSUN

box İbrahim ÖZBEY :Yazaninda okuyandan da ALLAH Razı olsun Amin Cananı ALLAH inanarak ve onunla amel eden müslümanların sayısını artırsın inşallah AMİN

box Nihal :Allah razı olsun çok istiyorum ezberlemeyi inşallah ezberleyebilirim

box Abdullah :Allah razı olsun.

box murat :Allah'ım sana sonsuz sukurler olsun

box berat :Allah hepimizi cennetine alsın amin

box SONGÜL :ALLAH BİNLERCE ŞÜKÜRLER OLSUN

box Senay :Cok tesekkurler her zaman okurum

box harun :2 gün içinde 60 tane ezberledim

box melike :Allahım sana100 kere teşşekür etsem azdır

box Büşra :Tek dilegim ALLAH IN izniyle esmaül hüsnayı ezberlemek...!

box Bayram AKSOY :ALLAH razı olsun.İslama hizmet gayretlerinizin devamında başarılar temenni ederim.

box Jeff :Merhaba çok teşekür eder ben müslüman oldu ailem zorluk vardı anne baba ayrıldı ben , anne ben müslüman oldu baba gitti çok sağol :) minnettarımm ben size

box Arif yılmaz :Allah razı olsun

box Veysi fidan :çok teşekkür ederim sayenizde kazandım

box Elif :Allahım inşallah bir kaç gün içinde hepsini ezberliyecem ve inşallah günahlarını affedersin GÜZEL ALLAHIM, Allah sizden razı olsun hocam

box EMRE :ALLAH RAZI OLSUN

box BERAT :ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

box Ahmet Yılmaz :Her sabah namazının ardından okuyorum ALLAH RAZI OLSUN

box atillatopal1968@hotmail :ALLAH RAZI OLSUN.

box SERAY ALTUN :Bunu ezberlemek için en az bir günümü vermem lazım ama gerçekten çok güzel olmuş ALLAH da umarım memnun olur

box Muhammed Emin ARATMAN :çok teşekür ederim bunu yapanda sayenizde ödevimi yaptım :)))))))

box Dilek sude :Sağol

box Sır :Kim bu Esma-ül Hüsna üzerinde çalışmışssa Allah yardım etsin

box HACI AHMET YILMAZ :AMİN ECMAİN GÜZEL MEVLAM ALLAHIM SİZLERDEN RAZI OLSUN BU GÜZEL SANATLAR LA BİZLERE YARDIMCI OLARAK

box Allahın bir kuluyum :Allah razı olsun Allah'ın adlarını ezbere biliyodum fakat anlamlarını değil taki şimdiye kadar Allah sizi bağışlasın

box ÖZLEM :Allah razıolsun

box Hülya Keser :Çok teşekkür ederiz.Bizim kızın okulunda bir çocuk varmış.ALLAH'ın 99 ismini ezbetleyene 100 TL veriyormuş.Ama herşey para değildir.BİLİRSİNİZ...

box Hüsein :Alah razi olsun sizden

box Türkan canvar :Allahım sen bizi dogru yolundan ayırma bize merhamet et amin

box Elinize sağlık :Güzel olmuş

box Ece dusek :Cok tessekur ederim herkezin kandili mübarej olsun

box berre :Gercekten icime huzur girdi okuyunca...

box gül :çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldu

box Ramazan :çok teşekkür ederiz bunlarla uğraştığınız için bütün müslümanlara çok güzel örnekler veriyorsunz

box cemil :allah razı olsun dostlar hepinizden

box Nur :Allah razı olsun inşallah dualarımız kabul olur

box Ada :HALISE:SAF VE TEMIZ

box aysunoguzhankoc :Performans odevime cok yardimci oldu ellerinize saglik

box Cemil :Rabbim aklımızda kalbimiz de onun razı olmayacağı ne kadar hastalık varsa Şafi ismiyle le şifalar versin inşallah bunu yazanlarda allah ın razı olduklarından olsun inşallah amin

box hira nur :Çok güzel olmuş yazanın eline sağlık allah razı olsun

box nur :bunu yapana Allah razı olsun sevapları artsın

box Elif tü :Çok teşekkürler çok güzel olmuş çok sağolun allah razı olsun

box NUR SEVGİ :ALLAH RAZI OLSUN SİZİN ELLERİNİZDEN

box Ggggg :Güzel olmuş

box GÜLSRN :ELİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ

box gulcn :ALLAH im bilip bilmediğimiz günahlarımız çok yardım et ALLAH im günahlar bizim peşimizden gelirken onların peşinden koşar olduk acizim ALLAHIM.

box Gizli :Süper

box DENİZ :ÇOK SAĞ OLUN HARİKA BİR ŞEY. KİM YAPTIYSA ELİNE SAĞLIK.

box Lamia Alparslan :Zamanını böyle şeylere harcayanlara ALLAH yardım etsin

box SÜMEYYE :Allah ne muradınız varsa versin.Allah ne herkese versin.

box hakan uslu :ALLAH razı olsun ümmetini bilen kitabını öğrenen hayırlı nesiller yetiştirmek üzere ALLAHyar ve yardımcımız olsun MÜSLÜMAN AĞBİLERİM VE KARDEŞLERİM

box gizli :çok sağolun

box Gamze :Çok güzel olmuş Allah'ım günahlarımızı bağışla

box zeki can aslan :çok güzel ya ben buna bayıldım

box Muhammed ali :Cok saolun

box Ali :Abi cok ise yaradi saolun var olun

box Dilek :Alemlerin rabbi olan ALLAHA hamdusenalar olsun Amin...

box betül :ben bide yazdımmm

box yaren adıgüzel :ezberledim

box servet :ezberledim

box kaan :harika

box cansu :cok guzel

box yusuf ali kir :Allah razi olsun kim yaptiysa gereksiz isler yapana kadr bunu yapmakta fayda vardir

box kaan :ezberledim

box kaan :ben hepsini biliyom

box deniz :süperrrrr herşeyi öğrencem

box Gizli :Çok güzel ellerinize sağlık

box ZEYNEP :NEDEN SARHAT ÇOKMU GÜNAHLARIN VAR.ÇOK VARSA BOL BOL DUA ETTT

box Gizli kullanıcı :Allah razı olsun çok güzel olmuş 1 haftada 70 tanesini ezberledim sizin sayenizde teşekkür ederiö

box Zeynep :Allahım tüm Türkiyeyi korur insallah

box serhat :allahım ben isimleri ezberlersem günahlarımı affeyle

box Ali :çok iyi ya

box Aleyna :Allah'ım bu günümüzü elimizden alma

box Nurana Hasanova :Allahim Sizlerden Razi olsun Rabbimin 99 ismi ve anlami gerçekten ve gerçekten çok iyi ilk defa okudum Rabbim sen nelere kadirsin Canim feda olsun sana Butun sevdiklerim kurban olsun sana Canim Allahim Seni çok Seviyorum Ya Rabbim Ya VEDÜD....

box ipek sudenur gül :Allahımı çok seviyorum kapandım ve namaz kılıyorum allaha dua ediyorum

box allahın kulu :ezberleyemedim ama amaç okumak değilmi

box Betül ince :Bu günümüze şükür allahım

box mustafabjk76481 :gulnar ben ve babamla AMİN! dedik teşekkür ederim

box Hüseyin Çetin :OL DEYİNCE OLDURAN GÖNÜLLERİMİZİ İMANLA DOLDURAN YÜCE ALLAH IN (99) İSMİ İLE YA (ALLAH)

box alperen :99 zunu ezberledim allah razı olsun yapanlardan allah sizede nasip etsin amin. ........lailahe illallah nur muhammed rasurullah.

box alperen :allah razı olsun

box BİR ALLAH KULU :ALLAH IN İSİMLERİNİ HER MÜ'MİN İN BİLMESİ GEREKİR. BUNA OLANAK SAĞLADIĞINIZ İÇİN ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN. İNŞALLAH HER MÜSLÜMAN EZBERLEYEBİLİR. AMİN... (BU ARADA BOL TEŞEKKÜRLER BEN DE EZBERLEMİŞ OLDUM.) :D

box FIRAT :KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN ALLAH BÜTÜN GÜNAHLARIMIZI AFFETSİN.

box allahın KULU :allahu ekber allahım sen büyüksün

box salim :Yazandan allah razı olsun

box Sema :Inşallah benim de derdime derman olur bu güzel isimler Allahım herkes in yardımcısı olsun

box ALLAH'ın aciz kulu :ALLAH'ın birbirinden güzel olan 99 ismini öğrenin ezberleyin muhakkak sevabı boldur.

box Allahin sevgili kulu :Allah herkesin yaninda olsun

box aylin jumanazarova :Çok şükür Allah'ım

box Allah' in kulu :Teşekkür ederim Allah'ım senin o 99 ismine benim kalbimde yeri çok var Allah'ım

box Nehir yiğit :Allah'ım sen bizi yarattın

box yiğit atalay :Allahım sana kurban olurum isimlerin çok güzel

box Sinem :ALLAHIM!!Senin o güzel adlarına kurban olurum..

box Ayşe :Merhaba ben Ayşe ALLAHIN tam Olarak99 ismini ezbeledim

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA