Eğitim Sitesi

YUNANİSTAN ÜLKESİ

YUNANİSTAN ÜLKESİ

yunan1(Yunanca: El‡s, Fr.: Grèce, İng.: Greece), Balkan Yarımadası'nın güneyinde devlet. Yüzölçümü 131.944 km2 (24.760 km2'si ada), nüfusu 10.480.000, başkenti Atina, en önemli kentleri Pire, Selânik, Volos, Kandiye, Larissa, Kavala ve Korint'tir. Nüfusun %98'i Yunanlıdır, en kalabalık azınlık olan Türklerin oranıysa %1,5 kadardır. Dili Yunanca, dini Ortodokstur. Kuzeyde Arnavutluk, Yugoslavya, Bulgaristan; kuzeydoğuda Türkiye, doğuda Ege Denizi; güneyde Akdeniz; batıda da Yunan Denizi ile sınırlanır. Balkan Yarımadası'nın, güneye inildikçe daralan güney bölümünü oluşturur. Kıyıları çok girintili çıkıntılı olan dar bir yarımadadır. Kıyılarında yer alan birçok körfez ve koylar; ikincil yarımadalarla (kuzeyde Kalkidikya, ortada Atik, güneyde Pelopones) çok parçalanmıştır. Bu nedenle Yunanistan, hemen hemen bütünüyle Akdeniz'in etkisi altında, Akdeniz kıyılarında bu iklimin en etkili olduğu ülkedir. Yunanistan üç coğrafî bölgeye ayrılır: a) Kuzey Yunanistan: Batı Trakya ve Yunan Makedonyası'ndan oluşur. Doğuda Meriç Vadisi'nden, batıda Yugoslavya ve Arnavutluk sınırlarına kadar uzanan bu bölge, Rodop ve Makedonya dağlarının bazı serpintilerini taşımakla beraber, daha çok alüvyonlu ovalarla kaplıdır. Rodop ve Makedonya dağlarından inen ırmaklarla sulanan bu ovalar ülkenin başlıca tarım alanlarıdır (Meriç Ovası, Mesta akarsuyu üzerinde Yenice, Kavala-Dırama ovaları, Struma üzerinde Serez Ovası, Kalkidikya Yarımadası'nın batısında Vardar Ovası). b) Orta Yunanistan: Çok dağlıktır. Bu bölge batıda, Arnavutluk sınırına komşu Epir Platosu ve dağlarından, Yanya Havzası'ndan, Epir'in doğusunda ülkenin en sürekli dağları olan Pinduslar'dan, daha doğuda Tesalya Havzası, Tırhala ve Larissa ovaları ve bunları denizden ayıran Olimpos ve Ossa dağlık masiflerinden oluşur. c) Güney Yunanistan ve adalar: Korint Körfezi ve kanalı ile Orta Yunanistan'dan ayrılan Pelopones, Güney Yunanistan'ı oluşturur. Güney ucunda ikincil üç yarımadayla son bulur. Bölge, dağlar ve yüksek platolarla kaplıdır. Yunan adaları, sayıca pek çoktur. Fakat Girit, Rodos, Midilli, Korfu, Sisam, Sakız, Eğriboz, Taşoz, Limni dışındakiler küçük adalardır. Deniz ticaretinde çok ilerlemiş, koşullarının her bakımdan elverişliliği nedeniyle turizmde giderek canlanan bir ülke olan Yunanistan'da ekonominin temeli tarıma dayanır. Fakat sıcak, yazları belirli şekilde kurak, iç sular bakımından yoksul bir ülke olan Yunanistan'da, zeytin, üzüm, incir gibi bu iklime özgü toprak ürünleri dışında, öteki kültür bitkilerinin üretimleri azdır. Başlıca ihraç ürünleri zeytin, zeytinyağı, yunan2şarap, turunçgiller, incir, üzüm (kuru üzüm), tütün, pamuktur. Hayvan sayısı azdır. Boksit, manganez ve linyit dışında yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir. Bununla birlikte sanayileşme çabaları hızlıdır. Madensel, tarımsal ve sanayi üretimleriyle mütevazi ölçüler içinde kalan Yunanistan, 1997'de 41,5 milyon groston olan deniz ticaret filosuyla dünyada ön sıralarda yer alır. 1829'da Edirne Antlaşması ile özerklik kazanan ve tam bağımsızlığı Osmanlı Devleti tarafından 1832'de tanınan Yunanistan, bu tarihten itibaren zamanla genişledi ve bugünkü sınırlarına ulaştı. 1912-1913'te Balkan Savaşı'na katıldı; önce Osmanlılar; sonra da Bulgarlar ile savaştı. Sonuçta Batı Trakya'yı (Selânik dahil), kuzeydoğu Ege'deki adaları elde etti. I. Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldı. Savaş sonunda Müttefiklerin yanında yer alan Yunanistan, İngiltere'nin yardımıyla 1919 Mayısı'nda İzmir'e asker çıkardı ve Anadolu Seferi'ni başlattı. Fakat bu girişim, kesin bir bozgun ve yenilgiyle son buldu. Bu sonuç, Yunanistan'ın siyasî ve toplumsal yaşamını da derinden etkiledi. II. Dünya Savaşı'ndan önce İtalya'nın saldırısına uğradı (1940). Bu istilâ girişimini önleyebildiyse de, 1941'de Alman ordularının işgaline karşı duramadı. Yunan hükümeti önce Girit'e, sonra da 1944'te kurtuluşa kadar Kahire ve Londra'ya sığındı. 1946'da kral ülkeye döndü. 1947'de Rodos ve Oniki Ada İtalya'dan Yunanistan'a geçti. 1955-1963 arasında oldukça istikrarlı bir iç politika izledi. Fakat sık sık değişen hükümetler, siyasî partiler arasındaki anlaşmazlıklar 1967'de askerî bir hükümet darbesiyle sonuçlandı. "Albaylar Cuntası" diye adlandırılan yönetim, Georgios Papadopulos başkanlığında bir diktaya dönüştü. Papadopulos 1967'de başbakan, 1970'te cumhurbaşkanı seçildi. Muhalefet ve üniversite öğrencilerinin gösterileri kanlı bir şekilde bastırıldı; sosyal demokratların lideri Papandreu yurt dışına gitmek zorunda kaldı. 1973'te kansız bir darbeyle başa geçen Fedon Gizikis cumhurbaşkanı oldu. Cuntanın Kıbrıs'ı, Yunanistan topraklarına katmak için Makarios'a karşı düzenlediği darbe, Türkiye'nin, Temmuz-Ağustos 1974'teki "Kıbrıs Barış Harekâtı" sonunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olaydan sonra cunta devrildi; yurt dışında bulunan Karamanlis, Yeni Demokrasi Partisi'ni kurarak başbakan oldu ve ülkede demokrasiye dönüş süreci başladı. 1975'te yeni bir anayasa yapıldı ve yürürlüğe kondu. Yunanistan 1979'da Ortak Pazar'a üye oldu. Karamanlis 1980'de cumhurbaşkanı seçildi. 1981 seçimlerini Yunan Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) kazanarak iktidara geldi ve Andreas Papandreu başbakan oldu. Mart 1985 seçimlerinde, yunan3cumhurbaşkanlığını PASOK'un adayı Hristos Sortzetakis kazandı. Aynı yılın Haziran ayında yapılan seçimler de PASOK'un zaferiyle sonuçlandı. Ancak Koskotas Skandalı diye bilinen Girit Bankası yolsuzluğu gibi nedenlerle yıpranan iktidar 1989 seçimlerinde yenilgiye uğradı. Papandreu, muhalefet liderlerinin telefonlarını dinletmek, rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak gibi nedenlerle Yüce Divan'a sevk edildi. Haziran 1989 ile Nisan 1990 arasında yapılan üç genel seçim sonucunda, Konstantin Miçotakis'in başkanı olduğu Yeni Demokrasi Partisi iktidara geldi. Nisan 1990'da Yeni Demokrasi Hareketi lideri K. Mitsotakis muhafazakar bir hükümet kurdu. ABD ile Yunanistan'daki Amerikan üslerinin sayısını ikiye indiren bir antlaşma imzaladı. Mayıs ayında K. Karamanlis parlamento tarafından yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 1992'den başlayarak siyasal yaşam, Hellenizm ve Makedonya adı altında bağımsız bir devletin kuruluşuna karşı çıkmak üzerine temellendi. 1993'teki erken seçimleri PASOK kazandı. A. Papandreu yeniden başbakan oldu. 1995'te Kostis Stefanonulos cumhurbaşkanı seçildi. 1996'da A. Papandreu istifa etti.Yerine Kostas Simitis başbakan oldu, eylüldeki seçimleri kazanan Simitis daha sonra PASOK'un başına da geçti.

 

tags yunan kültürü yunanistan yunanistan ülkesi yunanistan nerededir? yunanistan hakkında bilgi yunanistan ile ilgili ege denizi

Sayfada YUNANİSTAN ÜLKESİ başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA