Eğitim Sitesi

WEİMAR CUMHURİYETİ

WEİMAR CUMHURİYETİ

1919-1933 yılları arasında, Almanya'daki cumhuriyet yönetimi. Adını, Ulusal Meclis'in ilk olarak toplandığı Weimar'dan alır. I. Dünya Savaşı'nın Almanya için ağır bir yenilgiyle sonuçlanması, ülkede bir dizi ayaklanmanın çıkmasına ve bir süre sonra imparatorun tahttan çekilmesine neden oldu. İlk ayaklanma 3 Kasım 1918'de Kiel'de çıktı. 7 Kasım'da önce Münih ve Braunschweig'da; 9 Kasım'da da, imparatorun ülkeyi terk etmesi üzerine tüm ülkede cumhuriyet ilân edildi ve sosyal demokrat iki lider olan Ebert ile Scheidemann'ın başkanlığında geçici bir hükümet kuruldu. Ayaklanmalar sonucu, daha sonra Alman Birliği'ndeki bütün devletlerin hanedanları devrildi. Ayaklanmalar cumhuriyetin ilânından sonra da sürdü. Karl Liebknecht'in önderliğindeki Spartakistler'in eylemleri gönüllü milis birlikleri oluşturularak kanlı bir şekilde bastırıldı. Ulusal Meclis, 6 Şubat 1919'da Weimar'da toplandı; Ebert geçici olarak devlet başkanlığına, Scheidemann başbakanlığa seçildi. 9 Temmuz'da Versailles Barış Antlaşması onaylandı. 31 Temmuz'da Weimar Anayasası kabul edildi. 30 Eylül'de Ulusal Meclis, Berlin'e aktarıldı. Bu arada savaş sonrası sıkıntıları sık sık siyasî bunalımlara, bakanların ve hükümetlerin istifasına neden olmaktaydı. 1920'de ayaklanmalar yeniden başladı. Hükümet kuvvetleriyle sağcı ve devrimciler arasında kanlı çarpışmalar oldu. 22 Haziran 1920'de yapılan seçimlerde sağ partiler Sosyalistler ile Demokratların aleyhine çok büyüdüler. Versailles Barış Antlaşması koşullarının uygulanmasında ortaya çıkan güçlükler, bir yandan ülke içinde hoşnutsuzluğa ve hükümet bunalımlarına bir yandan da Almanya ile galip devletler arasında anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açmaktaydı. Almanya'nın bir bölüm toprakları, Versailles Antlaşması bahane edilerek komşuları tarafından işgal edildi. Polonyalılar Silezya'nın bir bölümünü, Fransızlar Ruhr Bölgesi'yle Ren Irmağı'nın sağ kıyısında bulunan Alman topraklarını elde etti. İç karışıklıklar ise 4 Mayıs 1924'te yapılan seçimlere kadar sürdü. Ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanmalar güçlükle bastırılabildi. Bütün olumsuz koşullara karşın Weimar Cumhuriyeti, ülkenin bütünlüğünü korumayı ve varlığını sürdürmeyi başarmaktaydı. Londra Konferansı'nda (16 Temmuz-17 Ağustos 1924) Almanya'nın savaş tazminatını belli bir plâna göre ödemeyi kabul etmesi üzerine Fransızlar da Ruhr Bölgesi'ni boşaltmaya söz verdiler. 28 Şubat 1925'te Cumhurbaşkanı Ebert'in ölmesiyle başlayan siyasî mücadele 26 Nisan'da Feldmareşal von Hindenburg'un cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle sona erdi. Bu tarihten sonraki dönemde, içte ekonomik ve malî kanunların çıkarılmasına ağırlık verilirken dışta barış ve işbirliği siyaseti uygulanarak Almanya'nın durumu düzeltilmeye çalışıldı. Ancak bir yandan da sık sık hükümet değişiklikleri olmaktaydı. 1930'da Fransızlar Ren bölgesini boşalttılar. 1929'da patlak veren ekonomik buhran Almanya'yı da çok ağır bir biçimde etkiledi. Ekonomik güçlükler, işsizlik günden güne artarken partiler arasındaki siyasî mücadele de şiddetlenmekteydi. Bu koşullarsa radikal partilerin güçlenmesi sonucunu doğurdu. Hindenburg, 1932 seçimlerini güçlükle kazanırken Nasyonal Sosyalistlerin lideri Hitler ve Komünistlerin adayı ThŠlmann önemli sayıda oy aldılar. 1920'de kurulmuş olan Nasyonal Sosyalist Parti, aynı zamanda, 1932 seçimleriyle Reichstag'a en büyük parti olarak girdi. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve siyasî karmaşa ortamı büyük kitlelerin, özellikle gençlerin Nazi etkisine girmesine yol açıyordu. Hindenburg 30 Ocak 1933'te Hitler'i başbakanlığa atadı. Hitler kısa sürede bütün iktidarı elinde topladı; siyasî partileri kapattı, Reichstag'ı kukla durumuna düşürdü ve "Führer" sıfatıyla ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Böylece Weimar Cumhuriyeti de sona ermiş oldu.

 

tags weimar cumhuriyeti weimar cumhuriyeti nedir? weimar cumhuriyeti neye denir? weimar cumhuriyeti hakkında bilgi weimar cumhuriyeti ile ilgili almanya

Sayfada WEİMAR CUMHURİYETİ başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA