Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

papa eftim ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiTURGUT ERENEROL (PAPA EFTİM II) KİMDİR?

(1920 Ankara-1991 İstanbul), Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi ve İstanbul başpiskoposu. Papa I. Eftim'in oğludur. Boğaziçi (Feyziati) Lisesi'nde okuyan II. Eftim, 1937'de diyakosluğa getirildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakült... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiJOHANN GOTTLİEB FİCHTE KİMDİR?

(1762 Rammenau/Saksonya - 1814 Berlin), Alman filozofu. Bir köy papazının yanında büyüdü. Jena ve Leipzig'de dinbilim okudu. Genç yaşında Kant'a bağlandı. Fransız Devrimi'nden etkilendi. Jena'da felsefe profesörü oldu (1794). Almanya'nın ... devam et

bilgiDİNAMİK NEDİR?, DİNAMİĞİN PRENSİPLERİ

Hareketi ve hareket kanunlarını kuvvetle ilgi kurarak inceleyen mekaniğin bir dalı. Kinematik de mekaniğin bir dalıdır, fakat sadece hareketi inceler, kuvvetle münasebet kurmazdinamik Kuvvetleri; cisimlere tatbik edildiğinde şeklini ve boy... devam et

bilgiŞABLON NEDİR?

Genellikle mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde kullanılan metal ya da plastik cetvel. Üzerinde harfler, şekiller ya da simgeler bulunur. Standart yazı yazmaya ve çeşitli şekiller çizmeye yarar. Harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu... devam et

bilgiPASTORAL

Çoban ve kır yaşamını, doğa güzelliklerini konu edinen yapıt. Bu yolda yazılmış şiirlere bukolik de denilmiştir. Pastoral şiirin ilk büyük temsilcileri Yunan edebiyatında Thekritos (İ.Ö. 3. yüzyıl), Lâtin edebiyatında da Vergilius't... devam et

bilgiTERCÜMAN-I HAKİKAT GAZETESİ

İstanbul'da yayımlanan gazete (1878-1922). Ahmed Midhat Efendi tarafından 27 haziran 1878'de yayımlanmaya başladı. Batı gazetelerinden çevirilere, roman tefrikalarına, edebiyat ve tarih yazılarına yer verdi. Ahmed Midhat'ın ölümünden (1912)... devam et

bilgiENZİM NEDİR?

Yaşamın bağlı olduğu kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi yapan protein maddesi. En basitinden en karmaşığına kadar bütün canlı sistemlerde, sindirim, kalbin çalışması, kasların gerilip gevşemesi gibi temel işlevleri bazı kimyasa... devam et

bilgiNEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KİMDİR?

(1660 Muşkara/Nevşehir-1730 İstanbul), sadrazam; Lâle Devri'nin yaratıcısı, Osmanlı devlet adamı. 1689'da İstanbul'a geldi. Bir akrabasının yardımıyla Sarayıhümayun'a girmeyi başardı. Önce II. Mustafa'nın, daha sonra da Şehzade Ahmet'... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler