Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

MİMAR SİNAN'IN HAYATI VE ESERLERİ

ansiklopediMİMAR SİNAN'IN HAYATI VE ESERLERİ

MİMAR SİNAN'IN HAYATI VE ESERLERİ

MİMAR SİNAN'IN HAYATI

Mimar Sinân Âğâ veya Koca Mi'mâr diye de anılan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarındandır. Mimar Sinan'ın, 1490'da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldiği rivayet edilir.

 

Yavuz Sultan Selim' in hükümdarlığı sırasında başlatılan Anadolu'dan da devşirme alma uygulamasıyla yirmi iki yaşında devşirilmiş, İstanbul'a getirilmiştir. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilen Sinan daha sonra ise o dönemlerde orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na yerleştirilmiştir. Burada eğitim alırken mimarlığa özenmiş, vatanın bağlarında ve bahçelerinde suyolları yapmak, kemerler meydana getirmek istemiştir. Acemi Oğlanlar Ocağı'nda dülgerliği öğrenen Sinan, yapı işlerinde çalışmış; bu çalışmalar sırasında da dönemin önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etmiştir.

 

1514'te Çaldıran Savaşı ve 1516 - 1520 arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul'a döndükten sonra Yeniçeri Ocağı'na alınan Sinan, Kanuni döneminde, 1521'de katıldığı Belgrad ve 1522'deki Rodos seferlerine katılmıştır. Bu seferler sonunda sonra subaylığa yükselmiştir.

 

Daha sonra Mohaç Seferi başta olmak üzere birçok sefere katılan Sinan son Bağdat seferinde, Van Gölü'nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması sonucunda, haseki unvanını almıştır.

 

1536'da Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekerek, Yüksek Dergâh Mimarları Başkanı olan ve 1539'da, Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine Saray Baş mimarı olan Sinan, ölümüne kadar bu görevi sürdürmüştür.

 

Osmanlı'nın en güçlü çağında yaşayan ve Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak üzere, üç padişah döneminde mimarbaşılık eden Mimar Sinan, imparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp uygulanmasında en büyük rolün sahibidir.

 

MİMAR SİNAN'IN TÜRBESİ

17 Temmuz 1588'de İstanbul'da öldüğünde ardından yüzlerce mimari eser bırakan Mimar Sinan'ın beyaz taşlı, sade bir yapı olan türbesi, Süleymaniye Külliyesi'ndeki, Haliç duvarının önündedir.

 

Türbenin önünde som mermerden yapılmış bir sebil görülmektedir. Sebilin arkasındaki ufak mezarlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan'ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yapmıştır. 1933 yılında restore edilen sandukanın uçları ile üzerindeki burma kavuk, mermerdendir.

 

Atatürk, eserlerinin etkisi ölümünden sonra da süren ve her dönemde saygınlığını koruyan Mimar Sinan'ın, bilimsel olarak araştırılmasını ve bir heykelinin yapılmasını istemiştir.

 

1982 yılında ise daha sonradan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olmak üzere oluşturulan üniversiteye onun adı verilmiştir.

 

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ

 

Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiştir.

 

Mimar Sinan'ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar:

Halep'te Hüsreviye Külliyesi,

Gebze'de Çoban Mustafa Külliyesi ve

İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir.

 

Mimar Sinan'ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesinin göstergesidir. Bunların birincisi İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Mimar Sinan'ın bu eseri için çıraklık dönemi eseri denilir.

 

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Bu eser kendi söyleyişi ile kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır

 

Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye belirttiği Edirne'deki Selimiye Camiidir (1575).

 

Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla da uğraşmıştır. Zaman zaman eskileri restore etmiştir. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcamıştır. 1573'te Ayasofya'nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yapmış ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağlamıştır.

 

Ayrıca bazı yerlerde çevre düzenlemeleri yaptırmış daha o yıllarda İstanbul'un dar sokaklarının yaratacağı tehlike üzerinde durulması gerektiğini vurgulamıştır. Elli yıla yakın süreyi kapsayan, Osmanlı Devleti'nde yaptığı mimarlık görevi boyunca, , başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun her yanına dağılmış topraklarda suyolları, çeşmeler, camiler, külliyeler, medreseler yapmıştır. Bu yapıların bazılarının inşasında bizzat kendisi bulunmasa da, öğrencilerini ya da kendine bağlı mimarlar grubunu görevlendirmiştir.

 

Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini düzenlerdi. Eserlerini yapacağı seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

 

Yaptığı eserlerin birçoğu İstanbul'da olan Mimar Sinan

84 cami, 52 mescit, 22 türbe,

57 medrese, 7 okul ve darülkurra,

17 imaret ve 3 darüşşifa,

7 suyolu kemeri, 8 köprü,

20 kervansaray, 35 köşk ve saray,

6 ambar ve mahzen,

48 hamam ve kaydı olmayanlarla beraber, üç yüz elliyi aşkın yapının baş mimarlığını üstlenmiştir.

 

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır. Sadece Sinan'ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde, deprem dalgalarının emilmesi ve etkisiz hale gelmesi sağlanmıştır.

 

Mimar Sinan'ın eserlerinin bulunduğu yerlerin seçimi de ilginçtir. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprak sıkıştırmış dayanak duvarları inşa ettirilmiştir. Mesela Süleymaniye'nin temelini altı yıl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.

selimiyecamii

Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerde dehasını kullanarak herkesi şaşırtmıştır. Bunlardan bir tanesi Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem yaratarak çözdüğü söylencesidir.

 

Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmuştur. Drenaj sistemiyle yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklı kalması öngörülmüştür. Ayrıca yapının içindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengelerini sağlayan hava kanalları kullanmış. Bunların dışında yazın suyun ve toprağın ısınmasından dolayı oluşan buharın, yapının temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanalları kullanmıştır.

 

AŞAĞIDA MİMAR SİNAN'IN TÜM ESERLERİNİN İSİMLERİ LİSTELENMİŞTİR:

Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu Tosya'da)

Abdüsselâm Câmii'nin (İzmit'te) yenilenmesi

Ağazâde Medresesi (İstanbul'da)

Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)

Ahmed Ağa Medresesi (Çapa'da)

Ahmed Paşa Câmii (Topkapı'da)

Ahmed Paşa Medresesi (İzmit'te)

Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı'nda)

Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp'te)

Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında)

Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik'te)

Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp'te)

AhmedPaşa Medresesi (Topkapı'da)

Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne'de)

Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı'nda)

Ali Paşa Kervansarayı (Bursa'da)

Ali Paşa Medresesi (Babaeski'de)

Ali Paşa Medresesi (İstanbul'da)

Ali Paşa Sarayı (Eyüp'te).

Ali Paşa Sarayı (İstanbul'da)

Anbar (Has Bahçe Yalısında)

Anbar (sarayda)

Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı'da)

Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı'nda)

Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında)

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş'ta)

Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)

Bend Kemeri (Kağıthâne'de)

Beykoz Hamamı

Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya'da)

Buğday mahzeni (Galata Köşesinde)

Büyükçekmece Köprüsü

Çavuşbaşı Camii - Sütlüce

Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski'de)

Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara'da)

Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze'de)

Çocukları için inşâ ettiği türbe

Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece'de)

Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne'de)

Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi'nde)

Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)

Dere Hamamı (Eyüp'te)

Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)

Ebü'l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)

Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar'da)

Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında)

Eski Vâlide Câmii (Üsküdar'da)

Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe'de)

Ferhad Paşa Câmii (Bolu'da)

Ferhad Paşa Câmii (Çatalca'da)

Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında)

Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)

Firdevs Bey Câmii (Isparta'da)

Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray'da)

Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)

Gözlüce Kemeri (Cebeciköy'de)

Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar'da)

Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür'da)

Hâcegizâde Medresesi (Fâtih'te)

Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)

Hacı Paşa Câmii (Kayseri'de)

Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)

Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman'da)

Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı'da)

Hamam (Çatalca'da)

Hamam (Eyüp'te)

Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır'da)

Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu'nda)

Haseki Camii (İstanbul)

Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye'de).

Haseki Külliyesi

Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)

Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki'de)

Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında)

Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı'da)

Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde)

Haseki Sultan İmâreti (Medîne'de)

Haseki Sultan İmâreti (Mekke'de)

Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı'nda)

Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek'te)

Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük'te)

Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı'nda)

Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek'te)

HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne'de)

Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa'da)

Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)

Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri'de)

Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba'da)

Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya'da)

Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul'da)

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit'te)

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy'de)

Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala'da)

Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara'da)

Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe'de)

Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb'de)

İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı'da)

İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı'da)

İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul'da).

İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)

İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul'da)

İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)

İki adet anbar (Cebehâne yakınında)

İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında)

İskender Paşa Câmii (Kanlıca'da)

İskender Paşa Hamamı

İskender Paşa Medresesi (Kanlıca'da)

İstanbul Şehzâdebaşı Câmii

İstanbul Süleymâniye Câmii

Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri

Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman'da)

Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih'te).

Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)

Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli'de)

Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı'da)

Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu'da)

Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece'de)

Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır'da)

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı'da)

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne'de)

Kara Camii - (Sofya)

Karcı Süleyman Bey Medresesi

Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)

Kasım Paşa Medresesi

Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî'de)

Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)

Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih'te)

KebecilerKervansarayı (Bitpazarı'nda)

Kervansaray (Büyükçekmece'de)

Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında)

Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim'de)

Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba'da)

Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane'de)

Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne'de)

Kiliseden dönme Eski Câmi'nin (İznik'te)

Kırık Kemer

Kirmasti Medresesi

Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe'de)

Kurşunlu Mahzen (Tophâne'de).

Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum'da)

Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe'de)

Mağlova Kemeri(Kemerburgaz'da)

Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)

Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe'de)

Mahzen (Unkapanı'nda)

Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin'de)

Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük'te)

Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme'de).

Mehmed Bey Câmii (İzmit'te)

Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp'te)

Mehmed Paşa İmâreti (Bosna'da)

Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz'da)

Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa'da)

Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz'da)

Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında)

Mehmed Paşa Sarayı (Bosna'da

Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ'de)

Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga'da)

Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında Rüstem Çelebi Çiftliğinde)

Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar'da)

Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı'da)

MehmedPaşa Hamamı (Edirne'de)

MehmedPaşa Hamamı (Galata'da)

MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa'da)

MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı'da)

MehmedPaşa Medresesi (Eyüp'te)

MehmedPaşa Medresesi (Kadırga'da)

Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı'da)

Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında)

Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe'de).

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar)

Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı

Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar'da)

Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı'da)

Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar'da)

Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı'da)

Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa'da)

Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze'de)

Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)

Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)

Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı'da)

Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz'da).

Müfti Ebüssü'ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında)

Müftü Sa'di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman'da)

Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne'de)

Muradiye Camii (Avlonya'da)

Mustafa Paşa Câmii (Bolu'da)

Mustafa Paşa İmâreti (Gebze'de).

Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın'da)

Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde)

Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne'de)

Mutbak ve kiler (sarayda)

Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer'de)

Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik'te)

Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp'te)

Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini'de)

Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)

Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar'da)

Orhan Câmii'nin (Kütahya'da) yenilenmesi

Osman Paşa Câmii (Kayseri'de)

Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray'da)

Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)

Pertev Paşa Câmii (İzmit'te)

Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ'da)

Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında)

Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında)

Pertev Paşa Türbesi (Eyüp'te)

Piyale Paşa Camii

Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala'da)

Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin'de)

Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk'ta)

Rüstem Paşa Câmii (Samanlı'da)

Rüstem Paşa Câmii (Sapanca'da)

Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale'de)

Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale

Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli'de)

Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk'ta)

Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca'da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata'da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi'nde)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran'da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı'da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca'da)

Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul'da)

Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde)

Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga'da)

Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür'da)

RüstemPaşa Hamamı (Sapanca'da)

RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık'ta)

RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne'de)

RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk'ta)

Şah Sultan Camii - Eyüp

Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında)

Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar'da)

Şahkulu Medresesi (İstanbul'da)

Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy'de)

Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt'ta)

Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı'da)

Sarı Kürz Hamamı (İstanbul'da)

Şehzade Camii - Şehzadebaşı

Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne'de)

Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul'da)

Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi (Şehzâdebaşı'nda)

Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul'da)

Şehzâdeler Türbesi (Ayasofya'da)

Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük'te)

Selimiye Camii - Edirne

Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli'de)

Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar'da)

Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar'da)

Şemsi Paşa Camii (Üsküdar'da)

Silivri Köprüsü (Sultan Süleyman Köprüsü)

Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)

Sinan Paşa Camii (Beşiktaş'ta)

Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş'ta)

Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş'ta)

SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı'nda)

Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul'da)

Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar'da)

Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar'da)

Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp'te)

Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp'te)

Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek'te)

Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa'da)

Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul'da)

Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa'da Edirne)

Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ'da)

Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz'da)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı'nda)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında)

Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp'te)

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)

Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı'nda)

Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede)

Süleymâniye Medreseleri (İstanbul'da)

Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii'nin (Çorum'da) yenilemesi

Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe'de)

Sultan Hamamı (Manisa'da)

Sultan Murâd Câmii (Manisa'da)

Sultan Murâd İmâreti (Manisa'da)

Sultan Selim Câmii (Karapınar'da)

Sultan Selim İmâreti (Karapınar'da)

Sultan Selim Medresesi (Edirne'de)

Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)

Sultan Süleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye'de)

Sultan Süleymân Hamamı (Mekke'de)

Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul'da)

Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu'da)

Sultan Süleymân İmâreti (Şam'da)

Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye'de)

Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası'nda)

Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu'da)

Sultan Süleymân Medresesi (Mekke'de)

Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye'de)

SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında)

SultanSüleymân Hamamı (İstanbul'da)

Taş Köprü (Lüleburgaz)

Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne'de)

Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve'de)

Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih'te)

Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında)

Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında)

Üçbaş Medresesi (Karagümrük'te)

Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük'te)

Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar'da)

Uzun Kemer (Kemerburgaz'da)

Uzunköprü (Edirne)

Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar'da)

Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar'da)

Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar'da)

Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar'da)

Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında)

Vâlide SultanHamamı (Karapınar'da)

Vâlide SultanHamamı (Üsküdar'da)

Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala'da)

Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında)

Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş'ta)

Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş'ta)

Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne'de)

Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)

Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı'da)

Yunus Bey Câmii (Balat'ta)

Yunus Bey Medresesi (Draman'da)

Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp

Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp'te)

Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede)

Ekleyen : dersimiz.com     Okunma :932233 kez

tags Mimar Sinan hayatı Mimar Sinan eserleri eserlerinin genel özellikleri türbesi yapıtları eserleri nelerdir

 

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

Bu sayfada MİMAR SİNAN'IN HAYATI VE ESERLERİ başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (917 yorum yazılmış)

box Bedirhan :Proje Ödevimde Bana 90 Almamı Sağladı

box mustafa :çok güzel

box Miss turkey birincisi :Ne güzell şeyler yapmış amaaa

box m.ali :teşekür ederim

box selma :Mükemmel

box MELİSA :YAZILAN HABERLERİ BEĞENDİM

box Süleyman :ÇOK GÜZEL OLMUŞ

box Yumurta Kafayı seven bir❤ :Allah razı olsun bu sayfayı yaptığın için, Türkçe ödevimde çok yardımcı oldu. Teşekkürler..

box Yumurta Kafa :Sağolun çok işime yaradı, türkçe ödevimi bitirmiş oldum. Thankss..

box Hobby :Ödevime yardımcı oldu. Yazandan Allah razı olsun..

box serpil :Ben çok beğendim ama görevime yaradı

box şahsenem :harika

box Cemal ŞALGAM :Çok iyi çok beğendim

box Sıla polat :Aradan seçerek yazdım ve gerçekten güzel bir yazı,anlaşılır bir yazı emeği geçenlere teşekkür ederim.

box Azra :Çok teşekkür ederim

box Dilara akın :Mükemmel !!!!! Hoca çok beğendi

box Dilara :Mükemmel

box sidal :biraz uzun ama olsun çok işime yaradı teşekkür ederim.

box Canan :Çok güzel ödevimi yapmak için işime yaradı

box zerrin :çokk teşekkür ederim

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box gizosss :teşekkür ederim işime yaradı

box kim bilir :çok uzun kısalttım ama ayrıntılı olduğu için beğendim elinize sağlık

box Bilinmiyor :Sınavım için çok iyi oldu şimdiden 100 alabilirim çok teşekkür ederim

box MUTLU KELEBEK :MÜKEMMEL

box Şemsettin :COK UZUN 2 HAFTA DA BITI HOCA 70 VERDI CANI SAGOLSUN YAZIDAN KIRDI HERALDE ELINIZE SAGLI

box za xd :cok guzel

box Candan :Proje ödevim için işe yaradı çok güzel

box Dilan :Mükemmel

box aleyna :çok güzel işime yaradı

box basak :Cok guzel ollmus prose odevime cok yardimci oldu♥♥

box Sude :Ödevim icin cok yardımcı oldu

box efe :saolun cok tesekkurler

box Gümüş :Çok güzelmiş bana çok yardım etti

box melisa :güzelmiş proje ödevimde klandım saolun yapana tşk ederim sayfayı da beğendim herekzin girmesini rica ederim iyi güner dilerimm

box bilinmeyen :Çok teşekkür ederim

box Songül :Çok güzel .ödevime yardım etti..

box bilinmeyen :işme yaradı

box Merbe :Çok yardımcı oldunuz teşekkürler

box papatya :çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum

box Kadife :Abi çok uzun bune daha kısası yokmu

box isimsiz :arkadaşlar hocam ödev olarak verdi yazdım yazanada allah razı olsun çok teşekkürler

box Melis su özkaya :çok teşekkür ederim. Öğretmenim çok beyendi

box Bilinmiyor :Teşekkürler sınavdan 100 aldım

box özlem Özdil :Teşekurler sosyal odevime yardim etiniz.Sözlünotum yuksek olucak☺öğretmen öfevimi evine götürdü çok güzel olduğu için.☺

box Samet :Bunu yazandan ALLAH RAZİ OLSUN

box Bilinmeyen kişi :Teşekkürler sınavdan 100 aldim

box Tolga sarıtaş :100 aldım Teşekkürler

box aybüke :Teşekürler ödevime yardım etiniz için

box rana :tesekkurler

box Alperen :Çoooooook Teşekkürler

box Bilinmeyen kisi :Tesekkurlerr

box Elif :Çok teşekkürler çok yardımcı oldu

box gül :çok teşekür ederim.

box Tuana :Gerçekten harika hepsini defterime yazıp sunacağım 7. Sinifim

box ege :çok teşekkür ederim çok işime yaradı sağolun

box Sami Yusuf sarı :Teşekkürler

box mavi gözlü :çok güzel bu yazının sayesinde kağıdım panoya asıldı

box Sucuk :Diger eserlerde olsa cok aha iyi olurmus

box İkranur :Çok güzel olmuş teşekkür ediyorum

box Nisanur :çok iyi bir araştırma yaptım sayenizde

box O :Çok iyi tesekürler sosyal proje odevimdi

box salime delice :Saolun beni ödevden kurtardınız böyle zeki bir adam daha çok övgüyü hakediyor

box buğrahan yılmaz(RİZE) :10 numara 5 yıldız

box ali :çok güzel teşekkür ederim proje ödevimdi çok yardımcu oldunuz

box şu :çok teşşekürler

box cengizhan kılıç :Sağolun sayenizde türkçe ödevimi yaptım

box MünüreNur :Sınıfta çok caliskanım ama iki tane arkadaşımı birbirinden ayırmaya çalışıyorum ikisinide elde etmek istiyorum teşekkür ederim mimar sinanin hayati ve yaptığı çalışmalar için böyle güzel hayat varmı be abi coook tesekkur ediyorum cooook ama cooook sağolun arkadaşlar hep böyle uzun güzel hayatlar yazın atalarımız icin

box Ben :Gerçekten çok güzel Teşekkürler.

box selinsağlan............ :çok uzun ama çoooooooooooooooooooooooook faydalı bilgiler var ödevim için ie yaradı

box Hakan saman :Eyvallah teşekkürler beni tarih performansından kurtardınız

box ALİ TERZİ :ÇOK SAĞOLUN BENİ TÜRKÇE ÖDEVİNDEN KURTARDINIZ

box Tatlı kız :Valla beni teknolajı hocasının gazabından görüşünüz çok saolunn

box LOVE :İyki varsınız:):):):)(:(:(:(:

box cihat timur :ödevime cok yarayacak

box Fatma y.k :Allah rahmet eylesin nur içinde yatsin Rabbim mimar sinan gibi değerli zor bulunan zadlarn-sayısını artrsn-isallah...

box Cimbomlu Emo :sayenizde 100 aldım saolun

box dilara fırat :sayenizde ödevimden 100 aldım

box Furkan yılmaz :Çooooook teşekkür ederim proje ödevimdi yardımcı oldunuz saolun

box bizimkiler :teşekkürler abi türkçe projesiydi

box messi :harika

box EYWALLAH :TESSEKURLER KARDESIM !!!!

box hatce :süpersiniz sınavımda çok yardımcı oldu bilgiler

box elif :ben bu hayatı çok beğendim

box Ege :Abi sınavı geçtim saolun emek vermişsiniz

box ahmet can :Çook güzel hayatını araştırdım saolun

box Ebrar karatürk :Ellerinize salık çok güzel olmuş kim yaptıysa allah razı olsun . Öğretmen ödev Mimar Sinan' ı hayatını araştırın dedi bende bu nu yazdım inşallah 100 alırım yasana çok ama çok teşekkür ederim :) :) :) :) :) :) :)

box Eboş karatürk :Çok güzel ödevim için lazımdı. Çok güzel yapanın ellerine sağlık

box MEHMET ĞÜL : HİÇ BİR TEKNOLEJİNİN OLMAMASINA RAĞMEN BU ZEKA DÜNYAYA ÖRNEK TÜRK ZEKASIDIR TEŞEKÜR LER DAHİ RUHUN ŞADOLSUN

box aleyna :Coook iyiiii

box nazlican :İyiymis yaradi isime

box Fatıma nur :Çok teşekür ederiz çok güzel olmuş ödevime yardım etti sağolun :)

box emre can :çok beğendim Allah razı olsun kardeş inşallah 100 alırım türkçe projesi :D

box İsminaz :İsminiz:çok güzel 10 numara 5 yıldız

box efec :Superrrrrrrrr 100 aldimm oleyyyy

box Musa :Çok güzel bir Şey yapmış

box mehmet :beş yıldız on puan

box muzaffer ünlü :çok güzel olmuş emeği geçen herkezin eline sağlık...

box Sıla adıgüzel :Mimar Sinan sayesinde + alıcam

box Elif aras :Çoooooooooooooook beğendim

box tuğşat enes :yarın kesin 100 alırım çok teşekkürler

box ibrahum :Keşke eserleri hakkında da bilgi verseydiniz ama yine güzel olmuş

box mert kahraman :abi çok teşekkürler süper yarın 100 alıcağımı umuyorum allah senden razı olssun abı ellerın dert sana nazar değmesin <3 <3 <3 <3 <3 <3

box 2/İ sınıfı NFK İO-K.Maraş :Süper, teşekkürler

box berjin :Ödevim için araştırdım ama işime yarayacak bir şey bulamadım

box Mert :Çok güzelmiş

box Elena :Çok beğendim

box dilan çelikay :süpermiş beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

box gizem :çok güzel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa çok güzelllllllllllllllllllll

box münevver :gerçekten çok güzel bir site herkeze tavsiye ederim

box Hiranur :Ödevime çok yardımcı oldu. Ve çok beğendim

box afagga :Çok kısaydı bence

box alper gök :öğretmenim kesinlikle benim ödevimi beğenip imza atacak. Herkese tavsiye ederim .... ssssssüüüüüüüüüüüüüppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr

box Elif HURDACI :Çok güzel öğretmen kesin benimkini beğenicek ve imza atacak

box Elif HURDACI :Çok güzeldi kesin öğretmen benimkini beğenicek

box elif :Bu çok güzel ödevime çok yardım etti teşekürler ve çok uzun

box irem :bence çok güzel

box ,devrim doğa çetin :ooooo,bu bilgiler bana yeter de artar bile

box devrim doğa çetin :ödevim çok önemli ama bunlar çok güzel

box talha :çok uzun

box sarp :100 aldım oleyyyyyyyyyyyyyyyy

box sarp özkay :harikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

box ASLI BEYZA :ben ödev olarak defterime yazdım SÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER

box Defne Bulut :Benim ödevime çok iyi .

box defne :aynen iyiki yazmışlar hem ev ödevim içinde iyi oldu ve çok güzel ve bilimli olmuş.

box Ömer Yıldız :Ya cok tesekkur ederim proje odevim vardi yardimci oldunuz saolun

box engin altan düzyatan :bu benim ödevim için uygun

box fatih :bence çok güzel bir site her kese tavsiye ederim gerçekten :D

box elif :çok güzel

box yiğit :çok uzunn

box nupelda :çokkk güzel olmuşşşşş

box asel :çok güzel olmuşşşşşşş

box Enes :Cok güzel ödevime yardım etti

box eno :Bu aite cokkkk guzelmiss

box eno :Teşekkürler yazanin ellerine sağlık

box sibel yaşar :wallaha dersten yırtım

box sibel :vallaha güzel beni kurtardı dersten yırtım

box Misafir :Tesekkurler cok isime yrdi

box Nuri :Güzel

box Ezel :Harika olmuş bundan insanlar çok bilgi kazanırlar.

box Aybüke :Ödevi çok yardımcı oldu sağolun

box yildiz konak :Allah razi olsun mekani cenet olsun

box Reyyan Çalışkan :ÇOK GÜZEL OLMUŞ ÖDEVİM İÇİN UYGUN TEŞEKKÜR EDERİM.

box Edanur :Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. İyi bir ustaydı

box Edanur :Ben okumadım ama bende bir mimarım uğraşmak gerçekten zor bunu yapanlar anlar heleki bilim adamlarıı daha zor ama okursak ve çalışırsak başrabiliriz burdanbu yorumu okuyanlar sesleniyorum eğer okula gidiyorsanız derslerinize çalışın ve iyi yerlere gelin

box Yağmur :Teşekkürler.

box Hasan :bu benim ödevim için uygun

box allahın bir kulu :looooooooooooooooooo bu çok güzel

box baba pro :bu sayfa çok güzel olmuş yapanların eline salık onların hepsine selam gönderiyorum salıkla salıcakla kalın

box sefa umut dursun :Bu benim ödevim için çok iyi oldu tşk

box Mirace ceren :Çok güüüüüüüüüüüüüüüüüzel

box elif :çok saol

box Hayki&Patron :Çok iyi gerçekten sağolun çok yardımcı oldu Başarılı olmuş...

box Bersem : Cok tesekur ederm ödevime yardımcı oldnz

box şenay :güzelllllllllll ama biraz uzun

box şenay :güzel bir bilgi

box Feyzullah :Mimar Sinan büyük bir usta mekanı cennet olsun

box YORUM :VVVVAAAAAAAAYYYYYYYY BBBBBBBBEEEEEE

box elif :iyiymiş

box Roşna :Bence çok güzel ama çoooook uzun

box Sena :ödevim için çok yardım etti ne kadar teşekkür etsem azdır.SAOLUN...

box fatma :Çok güzel ama biraz uzun

box dilara arabaci :Gayet guzel ve yeterli

box buse gül :çok bilgili ama biraz karışık

box Aytekin :Bence mimar sinan doğru olanı yapmis

box bos ver :Cok guzel ama biraz uzun

box elif :öğretmen olarak bunları biliyorum aynen öyle çocuklar

box alara :evet çok faydalı bir yazı.ödevimi yaparken kaynak olarak kullandım...ama çok uzundu

box MUSTAFA :ÇOK TEŞEKÜRLER BU COKGÜZEL BİR YAZI

box 3/b :yardım için teşekkürler

box Rümeysa :Çok güzel çok işime yaradı

box YUSUF :AYRINTILI VE GÜZEL YAZILMIŞ AMA ÇOK UZUN BİRAZDAHA KISA OLABİLİRDİ

box beyza :Bence cokkk guzell yardimi dokunsu bana

box editör :biraz uzun ama çoooooooooook güzel

box bedriye :Kardeşimin odeviydi çoooooook teşekur edeiz

box zeynep :oğlumun ödevine çok yaradı çoooook teşekürler

box sena nur :camiyi çok sevdim ödevime yardımcı oldu teşekkürlr

box tülin :ama çok uzun yinede yardımcı olduğunuz için teşekürler

box azra :ela soy ismin ne bencede özette olsa olur

box azra :ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler

box buse :çooooook uzun bunu bitirmem aylar alır.

box BUSE GÜL :ÇOK KISA OLMUŞ YANİ BİRAZ DAHA UZUN OLABİLİRMİŞ

box Ben :Keske biraz kısa olsaydı.Ama yine de cok güzel

box Ceylin çetin :Teşekkr ederim

box fethi :kim bunu okudu yazsın

box NUR :KEŞKE DAHA UZUN YAZSAYDINIZ YİNEDE TEŞEKÜRLER

box ıspartalı ferdi :Mekanın cennet olsun

box Mimar. Sinan :Çok güzeldi

box Sakarya lı ibrahim :Mekanın cennet olsun bu eser leri şimdiki teknoloji bile yapamaz

box Enes gök :Bu mimar sinan dünyanın en ünlü insan

box nehir SOYLU :Çok iyi.ödevime çok yardımcı oldu sagolun

box Elif mercan :Güzellll

box Elif Mercan :Güzel yazmışsınız

box Dilan yanen :Gerçektende çok yetenekli bir mimar

box emine :Teşekkürler

box hakan :100 aldım

box ela :ödevimde yardımcı olmadı!!!ÖZET YAZSANIZ DAHA İYİ OLUR!!!!!!!!!!!!!

box Zeynep :Türkiye eserlerini yazıyorsunuz ya ne mutlu bize!!!

box zehra :cok guzel kesin 100 alacagım teşşekurler

box serdar :harikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

box Gülcan :GÜZELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

box Şilan :HARİKA BULDUM ARADIĞIM HERŞEY BURADA

box erdem şensoy :cok uzun

box serhat nabız :güze

box Ömer :teşekkürler

box Sema :Çok güzel Eserleri

box Sema :Güzel

box damla :mükemme<3

box ece başarann :süperrrr

box ibrahim çevik :bu site harika

box anıl :harika

box melis :Güzel abartmaya gerek yok

box Burcu :Tam da isteğime uygun bir yazı olmuş. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...

box esra kocabaş : vay canına hem okudum ama ayyy diyecek bir şey bulamadım gerçekten çok uzun bide ben dağa 7 yaşındayım 3\A`ya gidiyorum ve bilgisayar kullanmam yasak değil

box ALLAHıN bir kulu........ :Bence böyle bir dehaya sahop oldugumuz icin mutlu olmalıyız . ki bence ne uzun nede eh işte deniltecek bir sunum değil sevgiler.........

box ela :çok güzel olmuş

box adım bende kalsın :benim teknoloji tasarım dersim için lazım dı türk bilim inasanı olarak ben de mimar sinanı seçtim işime yaradı...

box abdullah :çok iyi beyendim

box elif :çok güzeldi işime yaradı sağolun.....

box ebru ecem :çok güzel

box Ekrem Gaziantep :idare eder :D

box adiyamanlı :Cok guzel bu eserleri yapytigi icin teşekkur ederim

box bırısı :allah razı olsn

box eray :guzell cok

box trabzonlu :çok guzeldi

box nur :çok güzel

box SEMANUR :ÇOK GUZEL HAYATI VAR BEĞENDİM

box Arda :çOK GUZEL OLMUS ELINIZE SAGLIK!

box ceda :çok güzel

box isimsiz :Güzel beğendim

box beyza yücel :çok güzel

box Damla :Çok uzun bir yazı olmuş ama çok güzeldi ;)

box Ali Yaşar KOÇER : hem dayanıklısı hem de hesaplısı yapılmış eserleri günümüze ulaştığı gibi insanların gönüllerinde hayrete düşürecek izler bırakmıştır. Demek ki aklı en iyi şekilde kullanılmış.Övünmek güzel bir şey kendi eserlerimiz değil atalarımızdan kalan eserlerle övüneceğiz

box isimsiz :Ben beğedim ama çocukluk arkadaşı ali ile ilgili bir şey göremedim

box ecrin fark :Ben beğendim ama çocukluk arkadaşı ali ile ilgili bir şey göremedim

box aslı :çok işime yaradı güzel olmuşş:)

box emirhan :çok güzel

box caner :çok güzel hatı var

box isimsizim :cok iyi bence gerçekten çok tessekurler

box nisan şeker :güzel

box Serhat :Güzeldi biraz daha mısa olsaydı iyi olurdu

box betül erva :Güzel olmuşş

box Aktaş :MAŞALLAH ALLAHIM KORUSUN SENİ BANA GÖRE DEĞİL YÜCE ALLAH RAHMET EYLESİN NUR İCİNDE UYU SUN LAR

box yusuf İbrahim can :Çok güzel olmuş

box isimsiz :güzel olmuş ellerinize sağlık

box baran zorlu :gerçekten çok güzel olmuş

box Salih Ömer Çabuk :ALLAH RAZI OLSUN ÖDEVDEN A ALDIM ELİM ÇOK AĞRIDI AMA DEĞDİ BUNA

box isim yok :çok güzel bunlar

box isim yok :güzell olmuşş laaa

box Meryem Bünyamin :Çok iyi bir biyografi

box MEHMET OKTAY YÜCEL :Mimarsinan ın dediği gibi hişbir umut kesilmemelidir eyer kesildiyse içindee hayla bir umut vardır

box Queen :Çok güzel yani mükemmel ödevim vardı tek bu yazu yetti

box gülşah :baya uzun ama çok güzel bence herkes bunu okumalı ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yerimde duramıyorum be bida okucam

box arda :vay çok güzel

box Mehmet :Bende büyüdüğümde mimar olucam

box Elif :çok teşekkürler,ödevime çok yardımcı oldunuz...

box Selena Gomez sjsj :Çok güz ama uzun :)

box M.enes cinar :Çok güzel bir şey yazının eline sağlık çok güzel olmuş

box Enes 52 :Bence çok güzel yazana teşekkür ederim

box bjgyj :biraz daha kısa olsaydı keşke

box enes :Adamın ne anısı varmış ya

box Edanur :Cok zun elim aradı

box hadise :harika

box eren emeksiz :çok hüzel omuş yapanın elerine salık

box levent :cook güzel olmus

box berfinaşkito :çok güzel bayıldımmm

box koca adam :çok çok güzel olmuş yapanı eline sağlık

box adsız :Çok teşekkürrrr işime yaradı

box cane :Cok guzel bir yazi olmus teskr ederim isime cok yaradi

box yusuf :Bence süper herkese tavsiye ederim

box hasan ali :çok üzün bu abiya

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA