Eğitim Sitesi

HALİL BİN AHMED KİMDİR?

HALİL BİN AHMED KİMDİR?

Arab dili âlimi. İsmi, Halil bin Ahrned olup, künyesi, Ebû Abdurrahmân'dır. 718 (H. 100) senesinde doğdu. 786 (H. 170)'de Basra'da vefat etti.

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden sonra ilk olarak Ahmed ismini alan zâtın oğlu olan Halil bin Ahmed, Eyyûb Sahtiyânî, Âsım el-Ahvel, Osman bin Hâdır, Avvâm bin Havşeb gibi zamanının ileri gelen âlimlerinden hadîs-i şerîf ve Arab lisânının inceliklerini öğrendi. Hac için Mekke-i mükerreme'de bulunduğu sırada önceden kimsenin bahsetmediği, sâdece kendisinden alınıp öğrenilebilecek bir ilim verilmesi hususunda cenâb-ı Hakk'a dua etti. Hac dönüşünde kendisine aruz ilmi nasîb oldu. Bu ilimde ilerliyerek, üstâd derecesine ulaştı. Câhiliyye devrinde ileri derecede kullanılan aruzu sistemli bir hâle getirdi. Aruz ilmine yeni bir çok bilgiler kazandırdı, bölümlere ayırarak geniş bir şekilde inceledi. Hammâd bin Zeyd, Nadr bin Mûsâ en-Nahvî, Vehb bin Cerîr bin Hazım gibi bir çok âlim yetiştirdi. Onlara hadîs-i şerîf ve Arab dilini öğretti.

Salih, akıllı, halîm, ağırbaşlı, menfaatten dolayı kimseye boyun eğmeyen, vekârmı koruyan ve aza kanâat eden, vakitlerini ilim ile uğraşarak geçiren Halil bin Ahmed'in, Arabça lügat kitabı olan Kitâb-ül-Ayn, aruz ilminden bahs eden Kitâb-ül-Arûz ve Kitâb-üş-şevâhid gibi bir çok eserleri vardır

 

tags Halil ibn Ahmed el-Ferahidi hakkında bilgi ile ilgili kimdir icatları batıdaki adı kısaca hayatı buluşları hangi alanda çalışmalar yaptı eserleri biyografi uzun hayatı kimyager Türk Büyükleri islam bilim adamları

Sayfada HALİL BİN AHMED KİMDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA